r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 december 2019
plaats Brussel, België
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 10 december 2019 (OR. en)

14758/1/19 REV 1

OJ CONS 72

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

10 december 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten 14760/1/19 REV 1 Niet-wetgeving

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Waarden van de Unie in Hongarije / artikel 7, lid 1, VEU - met 14402/19 redenen omkleed voorstel

  Hoorzitting met Hongarije overeenkomstig artikel 7, lid 1, VEU

 • 4. 
  Rechtsstaat in Polen / artikel 7, lid 1, VEU - met redenen omkleed voorstel

  Stand van zaken

 • 5. 
  Voorbereiding van de Europese Raad van 12 en 13906/19

  13 december 2019: conclusies Gedachtewisseling

 • 6. 
  Follow-up van de Europese Raad

  Stand van zaken

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 7. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027 14518/1/19 REV 1

  Oriënterend debat Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Wetgevingsprogrammering - Werkprogramma van de 14612/19

  Commissie voor 2020 en meerjarenprogrammering Gedachtewisseling

 • 9. 
  Europees Semester 2020 - routekaart 12642/19 Presentatie door het aantredende voorzitterschap
 • 10. 
  Diversen

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven