r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 november 2019
plaats Brussel, België
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 15 november 2019 (OR. en)

13939/19 OJ CONS 62

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

19 november 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 13941/19 b) Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 13942/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027

  Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Voorbereiding van de Europese Raad op 13778/19

  12 en 13 december 2019: geannoteerde ontwerpagenda Gedachtewisseling

 • 5. 
  Betere eerbiediging van de rechtsstaat in de Unie a) Gedachtewisseling met de directeur van het Bureau voor de grondrechten (FRA)
  • b) 
   Conclusies over de evaluatie van de dialoog over 14116/19 de rechtsstaat

   Aanneming

 • 6. 
  Uitbreiding en stabilisatie- en associatieproces

  Stand van zaken

 • 7. 
  Diversen

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven