r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 oktober 2019
plaats Brussel, Luxemburg, België
locatie Luxembourg Toon locatie
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger, J. (Johannes) Hahn e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 15 oktober 2019 (OR. en)

12854/1/19 REV 1

OJ CONS 54

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

ECCL, Luxemburg

15 oktober 2019 (11.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 12855/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 12856/1/19 REV 1 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces - Albanië en de Republiek Noord-Macedonië

  Gedachtewisseling Conclusies 12597/19 Aanneming

 • 4. 
  Voorbereiding van de Europese Raad op 17-18 oktober 2019: 11954/19

  Conclusies Gedachtewisseling

 • 5. 
  Follow-up van de Europese Raad

  Stand van zaken

 • 6. 
  Diversen

  Seminar over transparantie (Brussel, 24 september 2019) 12876/19 Informatie van het voorzitterschap

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven