r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 september 2019
plaats Brussel, België
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 13 september 2019 (OR. en)

12039/19 OJ CONS 45

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

16 september 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 12040/19

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027

  Stand van zaken

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Voorbereiding van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019: 11928/19 geannoteerde ontwerpagenda

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Betere eerbiediging van de rechtsstaat in de Unie 12044/19

  Oriënterend debat

 • 6. 
  Waarden van de Unie - Hongarije / artikel 7, lid 1, VEU - 12133/19 met redenen omkleed voorstel

  Hoorzitting van Hongarije overeenkomstig artikel 7, lid 1, VEU 7. Diversen

  • a) 
   Conferentie over democratie, de rechtsstaat en de 12128/19 grondrechten
  • b) 
   Rechtsstaat in Polen / Artikel 7, lid 1, VEU - met redenen omkleed voorstel

   Informatie van de Commissie

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement

  van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven