r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Technische briefing evaluatie IMVO-convenanten, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 juni 2019 16:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Aan de leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Geachte leden,

Hierbij leg ik u onderstaand voorstel van het lid Voordewind voor om de door de minister aangeboden technische briefing over de evaluatie van de IMVO-convenanten (brief van minister Kaag d.d. 5 juni 2019), in te plannen voorafgaand aan het AO IMVO d.d. 20 juni 2019. Deze briefing is aangeboden als manier om de Kamer te consulteren bij het opzetten van de evaluatie van de IMVO-convenanten.

Indien u instemt met het voorstel van het lid Voordewind, zal de briefing gepland worden op woensdag 19 juni 2019 13.00-14.00 uur.

Graag verneem ik uiterlijk morgen donderdag 13 juni 16.00 uur middels een reply all op deze e-mail of u, namens uw fractie, instemt met dit verzoek.

Met vriendelijke groet,

Eva Meijers

Adjunct-griffier

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: Valk, H.

Verzonden: woensdag 12 juni 2019 15:41

Aan: Meijers, E.

CC: Voordewind J.S.

Onderwerp: RE: technische briefing evaluatie IMVO-convenanten

Beste Eva,

Namens Joël Voordewind zou ik willen verzoeken een e-mailprocedure te houden over het houden van een technische briefing over het evaluatieonderzoek naar de IMVO-convenanten op woensdag 19 juni van 13 tot 14u.

Met vriendelijke groet,

Henk Valk

beleidsmedewerker buitenlandse zaken, EU, defensie, asiel & migratie, binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

ChristenUnie Tweede Kamerfractie

 • Technische briefing evaluatie IMVO-convenanten

  Te behandelen:

  2019Z11947 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 12 juni 2019 - J.S. Voordewind, Tweede KamerlidTechnische briefing evaluatie IMVO-convenanten

  Besluit: Technische briefing evaluatie IMVO-convenanten inplannen op woensdag 19 juni 13.00-14.00 uur.

  2019D24619 Technische briefing evaluatie IMVO-convenanten


1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

 • internationale handel
 • ontwikkelissamenwerking
 • de millenium ontwikkelingsdoelen
 • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven