r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven (verplaatst naar 19 november), Den Haag - verplaatst

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 november 2019 14:30 - 16:00
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

 • Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

  Te behandelen:

  35271 Wetgeving d.d. 2 september 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidWijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

  2019D33812 Advies Afdeling advisering Raad van State

  35271-1 Koninklijke boodschap

  35271-2 Voorstel van wet

  35271-3 Memorie van toelichting

  35271-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35271-6 Verslag

  35271-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35271-7 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 8 november 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidNota naar aanleiding van het verslag

  35271-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 • Rol medisch personeel bij een aanslag

  Te behandelen:

  29517-178 Brief regering d.d. 1 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidRol medisch personeel bij een aanslag

  29517-178 Rol medisch personeel bij een aanslag

 • Toezegging over de aantallen terugkeerders die in detentie zitten of zijn teruggekeerd in de maatschappij, gespecificeerd naar Nederland en het Schengengebied

  Te behandelen:

  29754-528 Brief regering d.d. 1 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidToezegging over de aantallen terugkeerders die in detentie zitten of zijn teruggekeerd in de maatschappij, gespecificeerd naar Nederland en het Schengengebied

  29754-528 Toezegging over de aantallen terugkeerders die in detentie zitten of zijn teruggekeerd in de maatschappij, gespecificeerd naar Nederland en het Schengengebied

 • Schadeafhandeling PTSS politie

  Te behandelen:

  29628-913 Brief regering d.d. 4 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidSchadeafhandeling PTSS politie

  29628-913 Schadeafhandeling PTSS politie

 • Verslag van bevindingen van het werkbezoek van de Nederlandse politie en Pieter Tops aan Canada

  Te behandelen:

  34997-33 Brief regering d.d. 4 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVerslag van bevindingen van het werkbezoek van de Nederlandse politie en Pieter Tops aan Canada

  34997-33 Verslag van bevindingen van het werkbezoek van de Nederlandse politie en Pieter Tops aan Canada

  Bijlage

  Cannabislegalisering in Canada. Eerste ervaringen en lessen voor Nederland

 • Handhaven rechtsorde tijdens acties door boeren- en klimaatdemonstranten

  Te behandelen:

  29279-547 Brief regering d.d. 5 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 oktober 2019, over handhaven van de rechtsorde tijdens acties door boeren- en klimaatdemonstranten

  29279-547 Reactie op verzoek het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 oktober 2019, over handhaven van de rechtsorde tijdens acties door boeren- en klimaatdemonstranten

 • Beleidsreactie op het ICCT-rapport Vergelijkend onderzoek naar de aanpak van extremistische sprekers in verschillende Europese lidstaten

  Te behandelen:

  29614-142 Brief regering d.d. 5 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBeleidsreactie op het ICCT-rapport Vergelijkend onderzoek naar de aanpak van extremistische sprekers in verschillende Europese lidstaten

  29614-142 Beleidsreactie op het ICCT-rapport Vergelijkend onderzoek naar de aanpak van extremistische sprekers in verschillende Europese lidstaten

  Bijlage

  Een vergelijkend onderzoek naar de aanpak van extremistische sprekers in verschillende Europese lidstaten

 • Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het AO Rechtspraak van 26 september 2019

  Te behandelen:

  29936-45 Brief regering d.d. 5 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidSchriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rechtspraak van 26 september 2019 over tolken en vertalers

  29936-45 Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rechtspraak van 26 september 2019 over tolken en vertalers

 • Reactie op het verzoek van het lid De Graaf over het bericht ‘OM wil meer Syriëgangers naar Nederland’ en over het bericht ‘Commandant Syrische terreurmakkers opgepakt in Ter Apel, danste en zong op lijken’

  Te behandelen:

  29754-529 Brief regering d.d. 6 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 oktober 2019, over het bericht ‘OM wil meer Syriëgangers naar Nederland’ en over het bericht ‘Commandant Syrische terreurmakkers opgepakt in Ter Apel, danste en zong op lijken’

  29754-529 Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 oktober 2019, over het bericht ‘OM wil meer Syriëgangers naar Nederland’ en over het bericht ‘Commandant Syrische terreurmakkers opgepakt in Ter Apel, danste en zong op lijken’

 • Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma over het bericht ‘OM: Afpakken nationaliteit hindert vervolging Syriëgangers’ en de interne adviezen van het OM die hierin genoemd worden

  Te behandelen:

  29754-530 Brief regering d.d. 6 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht ‘OM: Afpakken nationaliteit hindert vervolging Syriëgangers’ en de interne adviezen van het OM die hierin genoemd worden

  29754-530 Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht ‘OM: Afpakken nationaliteit hindert vervolging Syriëgangers’ en de interne adviezen van het OM die hierin genoemd worden

 • Digitalisering strafrechtketen

  Te behandelen:

  29279-548 Brief regering d.d. 8 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidDigitalisering strafrechtketen

  29279-548 Digitalisering strafrechtketen

 • Stand van zaken communicatiesystemen hulpdiensten in de grensregio's

  Te behandelen:

  25124-98 Brief regering d.d. 12 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidStand van zaken communicatiesystemen hulpdiensten in de grensregio's

  25124-98 Stand van zaken communicatiesystemen hulpdiensten in de grensregio's

 • Evaluaties Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

  Te behandelen:

  24587-753 Brief regering d.d. 12 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidEvaluaties Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

  24587-753 Evaluaties Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

 • Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Brabantse boeren zwijgen over drugscriminelen, ze hebben meer last van criminelen’

  Te behandelen:

  29911-258 Brief regering d.d. 12 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie over het bericht 'Brabantse boeren zwijgen over drugscriminelen, ze hebben meer last van criminelen’

  29911-258 Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Brabantse boeren zwijgen over drugscriminelen, ze hebben meer last van criminelen’

 • Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

  Te behandelen:

  29517-179 Brief regering d.d. 12 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidUitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

  29517-179 Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

 • Behandeling van zedenzaken door de politie en reactie op motie van het lid Klaver c.s. inzake extra capaciteit zedenzaken

  Te behandelen:

  34843-37 Brief regering d.d. 12 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBehandeling van zedenzaken door de politie en reactie op motie van het lid Klaver c.s. inzake extra capaciteit zedenzaken

  34843-37 Behandeling van zedenzaken door de politie en reactie op motie van het lid Klaver c.s. inzake extra capaciteit zedenzaken (Kamerstuk 35300-11)

 • Reactie op brieven van de Regioburgemeesters inzake bewaken en beveiligen en politiecapaciteit

  Te behandelen:

  29628-915 Brief regering d.d. 13 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op brieven van de Regioburgemeesters inzake bewaken en beveiligen en politiecapaciteit

  29628-915 Reactie op brieven van de Regioburgemeesters inzake bewaken en beveiligen en politiecapaciteit

 • Stand van zaken verkenning opvolger C2000

  Te behandelen:

  25124-99 Brief regering d.d. 12 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidStand van zaken verkenning opvolger C2000

  25124-99 Stand van zaken verkenning opvolger C2000

 • Terugkeer uitreizigers

  Te behandelen:

  30821-93 Brief regering d.d. 13 november 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidTerugkeer uitreizigers

  30821-93 Terugkeer uitreizigers

 • Reactie op de blog “Foute antwoorden”

  Te behandelen:

  31753-179 Brief regering d.d. 1 november 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op de blog “Foute antwoorden”

  31753-179 Reactie op de blog “Foute antwoorden”

 • Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)

  Te behandelen:

  31753-181 Brief regering d.d. 4 november 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)

  31753-181 Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)

 • Nadere reactie op de regeling voor voorlopige hechtenis in het jeugdstrafprocesrecht (het stelsel van “schorsen, tenzij”)

  Te behandelen:

  28741-73 Brief regering d.d. 4 november 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingNadere reactie op de regeling voor voorlopige hechtenis in het jeugdstrafprocesrecht (het stelsel van “schorsen, tenzij”)

  28741-73 Nadere reactie op de regeling voor voorlopige hechtenis in het jeugdstrafprocesrecht (het stelsel van “schorsen, tenzij”)

 • Aanbieding WODC-rapport Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren 2012

  Te behandelen:

  33695-19 Brief regering d.d. 5 november 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingWODC-rapport Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren 2012

  33695-19 WODC-rapport Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren 2012

  Bijlage

  Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 2012

 • Maltese paspoorten

  Te behandelen:

  30573-177 Brief regering d.d. 5 november 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidHet verstrekken van maltese paspoorten aan niet-EU investeerders

  30573-177 Het verstrekken van maltese paspoorten aan niet-EU investeerders

 • Reactie op verzoek commissie over het rapport Onderzoekscommissie vermoeden misstand bij de IND

  Te behandelen:

  35300-VI-13 Brief regering d.d. 6 november 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie over het rapport Onderzoekscommissie vermoeden misstand bij de IND

  35300-VI-13 Reactie op verzoek commissie over het rapport Onderzoekscommissie vermoeden misstand bij de IND

 • Besluiten op Wob-verzoeken inzake de totstandkoming rapportage vreemdelingenketen 2018

  Te behandelen:

  19637-2536 Brief regering d.d. 6 november 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidBesluiten op Wob-verzoeken inzake de totstandkoming rapportage vreemdelingenketen 2018

  19637-2536 Besluiten op Wob-verzoeken inzake de totstandkoming rapportage vreemdelingenketen 2018

 • Brievenlijst

 • Kennisagenda J&V

 • Stafnotitie - Voorstel opzet eerste rondetafelgesprek misdaadgeld

 • Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over genitale verminking

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven