r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 september 2019 14:30 - 16:00
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

 • Brief houdende intrekking van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen

  Te behandelen:

  34544-6 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidBrief houdende intrekking van het wetsvoorstel

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34544-6 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

 • Bekrachtiging en inwerkingtreding initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

  Te behandelen:

  34456-21 Brief regering d.d. 17 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBekrachtiging en inwerkingtreding initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34456-21 Bekrachtiging en inwerkingtreding initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

 • Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

  Te behandelen:

  35262 Wetgeving d.d. 18 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingWijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 oktober 2019.

  2019D31455 35262 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

  35262-1 Koninklijke boodschap

  35262-2 Voorstel van wet

  35262-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies AP

  Advies Raad voor de rechtspraak

  Advies Raad voor Rechtsbijstand

  Advies Raad van Discipline

  Advies KBvG en KNB

  Advies NOVA

  35262-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

  Te behandelen:

  35259 Wetgeving d.d. 18 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidUitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

  Besluit: Blanco verslag uitbrengen op 19 september 2019.

  2019D31435 35259 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

  35259-1 Koninklijke boodschap

  35259-2 Voorstel van wet

  35259-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies OM

  Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

  Advies Raad voor de Rechtspraak

  Advies Politie

  35259-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Bekrachtiging Wet herziening partneralimentatie

  Te behandelen:

  34231-18 Brief regering d.d. 22 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingBekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34231-18 Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

 • Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

  Te behandelen:

  35271 Wetgeving d.d. 2 september 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidWijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 oktober 2019.

  2019D33812 Advies Afdeling advisering Raad van State

  35271-1 Koninklijke boodschap

  35271-2 Voorstel van wet

  35271-3 Memorie van toelichting

  35271-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

  Te behandelen:

  34641 Wetgeving d.d. 22 december 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en JustitieWijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Kamer zal worden verzocht toestemming te verlenen voor het houden van een wetgevingsoverleg van vier uur over dit wetsvoorstel.

  2016D51144 34641 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

  2018D55175 34641, bijgewerkt t/m nr. 12 (2e NvW d.d. 12 september 2019)

  2018D58486 Aan bewindspersoon - Verzoek voorhangprocedure nieuwe ambtsinstructie voor de politie

  2019D02826 Aan bewindspersoon - Verzoek toestemming technische briefing wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  34641-1 Koninklijke boodschap

  34641-2 Voorstel van wet (Herdruk)

  34641-3 Memorie van toelichting (herdruk)

  Bijlage

  Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

  Advies Platform Bijzondere Opsporingsdiensten

  Advies Raad voor de Rechtspraak

  Advies Nederlandse Orde van Advocaten

  Advies Politie

  Advies College van Procureurs-Generaal

  34641-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  34641-5 Verslag

  34641-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  34641-7 Nota van wijziging

  Bijlage

  Advies Raad voor de Rechtspraak

  Advies OM

  34641-8 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rappor

  34641-10 Nader verslag

  34641-11 Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  34641-12 Tweede nota van wijziging

  34641-11 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 10 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidNota naar aanleiding van het nader verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  34641-11 Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  34641-12 Nota van wijziging d.d. 10 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidTweede nota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  34641-12 Tweede nota van wijziging

 • Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 • Nadere toelichting vernieuwde systematiek voor tolk-/vertaaldiensten in het JenV-domein

  Te behandelen:

  29936-44 Brief regering d.d. 5 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidNadere toelichting vernieuwde systematiek voor tolk-/vertaaldiensten in het JenV-domein

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

  29936-44 Nadere toelichting vernieuwde systematiek voor tolk-/vertaaldiensten in het JenV-domein

 • Antwoorden op vragen commissie over het dossier MH-17

  Te behandelen:

  33997-141 Brief regering d.d. 28 juni 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juni 2019, over uitspraken van de minister-president van Maleisië over het justitieel onderzoek inzake vlucht MH-17 (Rd.nl, 31 mei 2019) en beantwoording vragen commissie over het dossier MH-17

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17.

  33997-141 Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juni 2019, over uitspraken van de minister-president van Maleisië over het justitieel onderzoek inzake vlucht MH-17 (Rd.nl, 31 mei 2019) en beantwoording vragen commissie over het dossier MH-17

 • Posttraumatische stressstoornis bij de politie

  Te behandelen:

  29628-889 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidPosttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 5 september 2019.

  29628-889 Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie

 • Verificatie op de uitvoering van het overeengekomen verbeterplan met Microsoft

  Te behandelen:

  26643-622 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVerificatie op de uitvoering van het overeengekomen verbeterplan met Microsoft

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over bescherming persoonsgegevens.

  26643-622 Verificatie op de uitvoering van het overeengekomen verbeterplan met Microsoft

 • Administratieve lastenreductie in de opsporing

  Te behandelen:

  29628-891 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAdministratieve lastenreductie in de opsporing

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 10 oktober 2019.

  29628-891 Administratieve lastenreductie in de opsporing

 • Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G

  Te behandelen:

  2019Z13859 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidMaatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G

  Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de uitrol van 5G op 4 juli 2019.

  2019D28527 Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G

 • Professionele ketennormen van het Bestuurlijk Ketenberaad

  Te behandelen:

  29279-533 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidProfessionele ketennormen van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de strafrechtketen.

  29279-533 Professionele ketennormen van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

  Bijlage

  Ketennormen voor doorlooptijden

 • Reactie op verzoek commissie inzake welke leverancier het tapsysteem aan de politie zal leveren

  Te behandelen:

  29628-890 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie inzake welke leverancier het tapsysteem aan de politie zal leveren

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 5 september 2019.

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

  29628-890 Reactie op verzoek commissie inzake welke leverancier het tapsysteem aan de politie zal leveren

 • Stand van zaken verkenningen boa's

  Te behandelen:

  29628-893 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidStand van zaken verkenningen boa's

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 5 september 2019.

  29628-893 Stand van zaken verkenningen boa's

 • Eerste pro-formazitting over aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

  Te behandelen:

  28684-574 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidEerste pro-formazitting over aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  28684-574 Eerste pro-formazitting over aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

 • Evaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  24804-100 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidEvaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Besluit: De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat verzoeken de behandeling over te nemen.

  24804-100 Evaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

 • Reactie op verzoek commissie inzake proces- en vonnisafspraken in het strafrecht

  Te behandelen:

  29279-530 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie inzake proces- en vonnisafspraken in het strafrecht

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Nader aangekondigde informatie afwachten.

  29279-530 Reactie op verzoek commissie inzake proces- en vonnisafspraken in het strafrecht

 • Gezag en informatiepositie burgemeesters

  Te behandelen:

  29628-892 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidGezag en informatiepositie burgemeesters ten aanzien van de politie

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 5 september 2019.

  29628-892 Gezag en informatiepositie burgemeesters ten aanzien van de politie

 • Zaak Julio Poch

  Te behandelen:

  35000-VI-125 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidZaak Julio Poch

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Nader aangekondigde informatie afwachten.

  35000-VI-125 Zaak Julio Poch

 • Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten

  Te behandelen:

  28844-185 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidEerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten

  Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020.

  28844-185 Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten

 • Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob

  Te behandelen:

  31109-27 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidUitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Algemeen overleg plannen.

  31109-27 Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob

 • Operationeel Draaiboek Generiek 1-1-2

  Te behandelen:

  29517-173 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidOperationeel Draaiboek Generiek 1-1-2

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over nationale veiligheid en crisisbeheersing. Algemeen overleg plannen.

  29517-173 Operationeel Draaiboek Generiek 1-1-2

 • Internationale Politiesamenwerking

  Te behandelen:

  29628-895 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidInternationale Politiesamenwerking

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 5 september 2019.

  29628-895 Internationale Politiesamenwerking

  Bijlage

  Overzicht plaatsingen 2019

 • Reactie op toezegging gedaan tijdens het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 4 april 2019 inzake een structurele cofinancieringsregeling voor drugsdumpingen

  Te behandelen:

  29911-247 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op toezegging gedaan tijdens het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 4 april 2019 inzake een structurele cofinancieringsregeling voor drugsdumpingen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

  29911-247 Reactie op toezegging gedaan tijdens het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 4 april 2019 inzake een structurele cofinancieringsregeling voor drugsdumpingen

 • Afschrift brief AIVD over Nationale veiligheid en concessies 5G

  Te behandelen:

  30821-89 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAfschrift brief AIVD over Nationale veiligheid en concessies 5G

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid en crisisbeheersing.

  30821-89 Afschrift brief AIVD over Nationale veiligheid en concessies 5G

  Bijlage

  Nationale veiligheid en veiling 5G

 • Financiering Modernisering Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  29279-531 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidFinanciering Modernisering Wetboek van Strafvordering

  Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020.

  29279-531 Financiering Modernisering Wetboek van Strafvordering

 • Brede aanpak synthetische drugs

  Te behandelen:

  24077-427 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBrede aanpak synthetische drugs

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

  24077-427 Brede aanpak synthetische drugs

 • Reactie op het verzoek van het lid Groothuizen over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt

  Te behandelen:

  29911-249 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid Groothuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2019, over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt.

  29911-249 Reactie op het verzoek van het lid Groothuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2019, over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt

 • Wob-verzoek Argentijnse rechtshulpverzoeken in de zaak Julio Poch

  Te behandelen:

  35000-VI-126 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidWob-verzoek Argentijnse rechtshulpverzoeken in de zaak Julio Poch

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-VI-126 Wob-verzoek Argentijnse rechtshulpverzoeken in de zaak Julio Poch

  Bijlage

  Deelbesluit Wob-verzoek

 • Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap

  Te behandelen:

  29754-520 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidUitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorisme.

  29754-520 Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap

 • Reactie op verzoek commissie over de rol van de overheid en IT-branche in cybersecurity

  Te behandelen:

  2019Z15182 Brief regering d.d. 16 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie over de rol van de overheid en IT-branche in cybersecurity

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over cybersecurity op 17 oktober 2019. Dit algemeen overleg van twee uur met een uur verlengen.

  2019D31225 Reactie op verzoek commissie over de rol van de overheid en IT-branche in cybersecurity

 • Voorlichting Raad van State over de democratische controle van de Kamer op de besteding van de middelen van de politie

  Te behandelen:

  29628-898 Brief regering d.d. 19 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVoorlichting Raad van State over de democratische controle van de Kamer op de besteding van de middelen van de politie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 10 oktober 2019.

  29628-898 Voorlichting Raad van State over de democratische controle van de Kamer op de besteding van de middelen van de politie

  Bijlage

  Voorlichting Raad van State over de democratische controle van de Kamer op de besteding van de middelen van de politie

 • Fraudemonitor 2017 en 2018

  Te behandelen:

  17050-581 Brief regering d.d. 19 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidOpenbaar Ministerie (OM) Fraudemonitor 2017 en 2018

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over financieel-economische criminaliteit. Voor dit algemeen overleg tevens agenderen de brief over Toezeggingen Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit d.d. 4 oktober 2018 over gesprek met banken en OM (Kamerstuk 29911, nr. 237) (was geagendeerd voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding).

  17050-581 Openbaar Ministerie (OM) Fraudemonitor 2017 en 2018

  Bijlage

  Fraudemonitor 2017 en 2018

 • Jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit Nederland

  Te behandelen:

  29911-250 Brief regering d.d. 23 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidJaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over financieel-economische criminaliteit.

  29911-250 Jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland

  Bijlage

  Jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland over het jaar 2018

 • Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Weinig animo onder leraren voor cursus herkennen radicalisering'

  Te behandelen:

  29754-522 Brief regering d.d. 24 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Weinig animo onder leraren voor cursus herkennen radicalisering'

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorisme.

  29754-522 Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Weinig animo onder leraren voor cursus herkennen radicalisering'

 • Uitstel beantwoording vragen commissie over het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) en het plan van aanpak Openbaar Ministerie n.a.v. het rapport van de commissie-Fokkens

  Te behandelen:

  28844-188 Brief regering d.d. 30 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidUitstel beantwoording vragen commissie over het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (Kamerstuk 28844-178) en het plan van aanpak Openbaar Ministerie n.a.v. het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie Fokkens) (Kamerstuk 28844-182)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  28844-188 Uitstel beantwoording vragen commissie over het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (Kamerstuk 28844-178) en het plan van aanpak Openbaar Ministerie n.a.v. het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie Fokkens) (Kamerstuk 28844-182)

 • Reactie op motie van het lid Bergkamp c.s. over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie

  Te behandelen:

  29628-899 Brief regering d.d. 31 juli 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op motie van het lid Bergkamp c.s. over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie (Kamerstuk 30420-324)

  Besluit: De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoeken de behandeling over te nemen ten behoeve van een algemeen overleg over emancipatie.

  29628-899 Reactie op motie van het lid Bergkamp c.s. over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie (Kamerstuk 30420-324)

 • Onderzoeksrapport WODC kwetsbaarheden industriële controle systemen

  Te behandelen:

  26643-625 Brief regering d.d. 6 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidOnderzoeksrapport WODC kwetsbaarheden industriële controle systemen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over cybersecurity op 17 oktober 2019.

  26643-625 Onderzoeksrapport WODC kwetsbaarheden industriële controle systemen

  Bijlage

  Online Discoverability and Vulnerabilities of ICS/SCADA Devices in the Netherlands

 • Reactie op de rapporten "Hoeveel nachtjes nog?" en "Stop!" van de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  28741-55 Brief regering d.d. 14 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op de rapporten "Hoeveel nachtjes nog?" en "Stop!" van de Kinderombudsman

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over justitiële jeugd op 25 september 2019.

  28741-55 Reactie op de rapporten "Hoeveel nachtjes nog?" en "Stop!" van de Kinderombudsman

  Bijlage

  Afschrift reactie op de rapporten "Hoeveel nachtjes nog?" en "Stop!" van de Kinderombudsman

 • Ontmoeting Thaise premier

  Te behandelen:

  30010-44 Brief regering d.d. 20 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidOntmoeting Thaise premier

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  30010-44 Ontmoeting Thaise premier

 • Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg justitieketen BES van 14 februari 2019

  Te behandelen:

  31568-214 Brief regering d.d. 20 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidToezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg justitieketen BES van 14 februari 2019

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de justitie- en veiligheidsketen BES-eilanden.

  31568-214 Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg justitieketen BES van 14 februari 2019

 • WODC rapport gezondheidseffecten blootstelling aan stroomstootwapens in de context van wetshandhaving

  Te behandelen:

  29628-902 Brief regering d.d. 20 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidWODC rapport gezondheidseffecten blootstelling aan stroomstootwapens in de context van wetshandhaving

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  29628-902 WODC rapport gezondheidseffecten blootstelling aan stroomstootwapens in de context van wetshandhaving

  Bijlage

  Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers) in de context van wetshandhaving

 • Uitkomsten van de gesprekken omtrent politie-inzet in de gemeente Westerwolde/Ter Apel

  Te behandelen:

  29628-901 Brief regering d.d. 20 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidUitkomsten van de gesprekken omtrent politie-inzet in de gemeente Westerwolde/Ter Apel

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 10 oktober 2019.

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

  29628-901 Uitkomsten van de gesprekken omtrent politie-inzet in de gemeente Westerwolde/Ter Apel

 • Identificatie bij pakketpost en Simkaarten

  Te behandelen:

  29279-534 Brief regering d.d. 19 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidIdentificatie bij pakketpost en Simkaarten

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning. De brief over 'Aanpak van tellerfraude' (Kamerstuk 29398, nr. 706) agenderen voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding (was geagendeerd voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen).

  29279-534 Identificatie bij pakketpost en Simkaarten

 • Planning wetgevingstraject modernisering seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  35000-VI-127 Brief regering d.d. 22 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidPlanning wetgevingstraject modernisering seksuele misdrijven

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over zeden.

  35000-VI-127 Planning wetgevingstraject modernisering seksuele misdrijven

 • Beleidsbrief Bijzondere Opsporingsdienst

  Te behandelen:

  32715-2 Brief regering d.d. 29 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBeleidsbrief Bijzondere Opsporingsdienst

  Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020.

  32715-2 Beleidsbrief Bijzondere Opsporingsdienst

 • Reactie op verzoek commissie om toezending van het rapport ‘Wie praat, die gaat’

  Te behandelen:

  29911-252 Brief regering d.d. 3 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie om toezending van het rapport ‘Wie praat, die gaat’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 10 oktober 2019.

  29911-252 Reactie op verzoek commissie om toezending van het rapport ‘Wie praat, die gaat’

  Bijlage

  Wie praat, die gaat. Actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit in Midden-Nederland

 • Besluit op Wob-verzoek van RTL Nieuws inzake de vervolgingsbeslissing van de heer G. Wilders

  Te behandelen:

  35000-VI-128 Brief regering d.d. 30 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBesluit op Wob-verzoek van RTL Nieuws inzake de vervolgingsbeslissing van de heer G. Wilders

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het proces tegen dhr. Wilders.

  35000-VI-128 Besluit op Wob-verzoek van RTL Nieuws inzake de vervolgingsbeslissing van de heer G. Wilders

  Bijlage

  Aanvullend besluit op bezwaar

 • Geweld tegen politieambtenaren

  Te behandelen:

  29628-903 Brief regering d.d. 2 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidGeweld tegen politieambtenaren

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 10 oktober 2019.

  29628-903 Geweld tegen politieambtenaren

 • Diversiteit, inclusie en omgangsvormen bij de politie

  Te behandelen:

  29628-906 Brief regering d.d. 3 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidDiversiteit, inclusie en omgangsvormen bij de politie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 10 oktober 2019.

  29628-906 Diversiteit, inclusie en omgangsvormen bij de politie

 • Ontwikkeling bezetting operationele functies, inzetbaarheid en capaciteitsmanagement politie

  Te behandelen:

  29628-904 Brief regering d.d. 3 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidOntwikkeling bezetting operationele functies, inzetbaarheid en capaciteitsmanagement politie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 10 oktober 2019.

  Besluit: De griffier zal nagaan wanneer het rapport van de Algemene Rekenkamer over roosterdruk wordt gepubliceerd.

  29628-904 Ontwikkeling bezetting operationele functies, inzetbaarheid en capaciteitsmanagement politie

  Bijlage

  Presentatiedashboard

 • Besluit op Wob-verzoek van de heer E. A. inzake 'zaak Julio Poch'

  Te behandelen:

  35000-VI-129 Brief regering d.d. 3 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBesluit op Wob-verzoek van de heer E. A. inzake 'zaak Julio Poch'

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-VI-129 Besluit op Wob-verzoek van de heer E. A. inzake 'zaak Julio Poch'

  Bijlage

  Bijlage 1

  Bijlage 3

  Bijlage 2

  Bijlage 4

 • Reactie op de notitie van het lid Van Dam 'Onveilig buiten, veilig binnen'

  Te behandelen:

  29628-905 Brief regering d.d. 4 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op de notitie van het lid Van Dam 'Onveilig buiten, veilig binnen'

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 10 oktober 2019.

  29628-905 Reactie op de notitie van het lid Van Dam 'Onveilig buiten, veilig binnen'

 • Reactie op verzoek commissie over getuige MH17

  Te behandelen:

  33997-143 Brief regering d.d. 5 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie over getuige MH17

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17.

  33997-143 Reactie op verzoek commissie over getuige MH17

 • Rapport 'Coffeeshops in Nederland 2018'

  Te behandelen:

  24077-428 Brief regering d.d. 5 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidRapport 'Coffeeshops in Nederland 2018'

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over coffeeshopbeleid.

  24077-428 Rapport 'Coffeeshops in Nederland 2018'

  Bijlage

  Rapport 'Coffeeshops in Nederland 2018'

 • Toezegging wachtrijen reclassering en inzet vrijwilligers

  Te behandelen:

  29270-140 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingToezegging met betrekking tot stand van zaken van de wachtrijen bij de reclassering en inzet van vrijwilligers

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

  29270-140 Toezegging met betrekking tot stand van zaken van de wachtrijen bij de reclassering en inzet van vrijwilligers

 • Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude'

  Te behandelen:

  29279-529 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op verzoek commissie over het artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude'

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

  29279-529 Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude'

 • Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade

  Te behandelen:

  33836-44 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingVoortgangsrapportage Scheiden zonder Schade

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht. Algemeen overleg plannen.

  33836-44 Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade

  Bijlage

  Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

 • Reactie op verzoek commissie inzake rechtsbijstand aan minderjarigen

  Te behandelen:

  2019Z14394 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op verzoek commissie inzake rechtsbijstand aan minderjarigen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand. Algemeen overleg plannen voor de begrotingsbehandeling.

  2019D29508 Reactie op verzoek commissie inzake rechtsbijstand aan minderjarigen

 • Appreciatie evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

  Te behandelen:

  33054-24 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingAppreciatie evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht.

  33054-24 Appreciatie evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

 • Loterijstelsel

  Te behandelen:

  24557-152 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingLoterijstelsel

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over kansspelen.

  24557-152 Loterijstelsel

 • Eerste Voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen

  Te behandelen:

  29279-532 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingEerste Voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

  29279-532 Eerste Voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen

  Bijlage

  Samen bouwen aan een toekomstbestendige sanctie-uitvoering

 • Maatregelen tegen contrabande en voortgezet crimineel handelen tijdens detentie in het gevangeniswezen

  Te behandelen:

  24587-748 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingMaatregelen tegen contrabande en voortgezet crimineel handelen tijdens detentie (VCHD) in het gevangeniswezen

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

  24587-748 Maatregelen tegen contrabande en contrabande en voortgezet crimineel handelen tijdens detentie (VCHD) in het gevangeniswezen

  Bijlage

  Sanctiebeleid

 • Kabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap

  Te behandelen:

  33836-45 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingKabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap

  Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over herijking ouderschap. Algemeen overleg plannen.

  33836-45 Kabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap

  Bijlage

  Rapportage mogelijke consequenties meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap voor fiscaliteit en toeslagen

 • Reactie op het burgerinitiatief 'Internetpesters aangepakt'

  Te behandelen:

  34602-2 Brief regering d.d. 17 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op het burgerinitiatief “Internetpesters aangepakt”

  Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het burgerinitiatief.

  34602-2 Reactie op het burgerinitiatief “Internetpesters aangepakt”

 • Voortgang programma herijking faillissementsrecht

  Te behandelen:

  33695-18 Brief regering d.d. 27 augustus 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingVoortgang programma herijking faillissementsrecht

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  33695-18 Voortgang programma herijking faillissementsrecht

 • Rapport over het (vervolg) onderzoek JICN en nulmeting nieuwbouw

  Te behandelen:

  24587-749 Brief regering d.d. 3 september 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingRapport over het (vervolg) onderzoek JICN en nulmeting nieuwbouw

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de justitie- en veiligheidsketen BES-eilanden.

  24587-749 Rapport over het (vervolg) onderzoek JICN en nulmeting nieuwbouw

  Bijlage

  (Vervolg) Onderzoek Justitiële Inrichting Caribisch Nederland en Nulmeting Nieuwbouw

 • Vergoedingen strafpiket jeugdrechtadvocatuur

  Te behandelen:

  31753-178 Brief regering d.d. 2 september 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingVergoedingen strafpiket jeugdrechtadvocatuur

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand.

  31753-178 Vergoedingen strafpiket jeugdrechtadvocatuur

 • Mensenhandel

  Te behandelen:

  28638-165 Brief regering d.d. 28 juni 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidMensenhandel

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie op 3 juli 2019.

  28638-165 Mensenhandel

 • Overlastgevende asielzoekers

  Te behandelen:

  19637-2510 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidOverlastgevende asielzoekers

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019.

  19637-2510 Overlastgevende asielzoekers

 • Reactie op het verzoek van het lid Fritsma over het bericht ‘1.600 asielkinderen verdwenen uit de opvang’

  Te behandelen:

  27062-109 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over het bericht ‘1.600 asielkinderen verdwenen uit de opvang’

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019.

  27062-109 Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over het bericht ‘1.600 asielkinderen verdwenen uit de opvang’

 • Wijziging in het landgebonden asielbeleid ten aanzien van Libië

  Te behandelen:

  19637-2506 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidLandenbeleid Libië

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019.

  19637-2506 Landenbeleid Libië

 • Verblijfsregeling voor essentieel personeel van startups

  Te behandelen:

  30573-174 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidVerblijfsregeling voor essentieel personeel van startups

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019.

  30573-174 Verblijfsregeling voor essentieel personeel van startups

 • Landenbeleid Afghanistan

  Te behandelen:

  19637-2507 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidLandenbeleid Afghanistan

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019.

  19637-2507 Landenbeleid Afghanistan

 • Landenbeleid Iran

  Te behandelen:

  19637-2508 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidLandenbeleid Iran

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019.

  19637-2508 Landenbeleid Iran

 • Evaluatie COA: Oordeel en advies over doeltreffendheid, doelmatigheid, sturing en toezicht

  Te behandelen:

  33042-34 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidEvaluatie COA: Oordeel en advies over doeltreffendheid, doelmatigheid, sturing en toezicht

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019.

  33042-34 Evaluatie COA: Oordeel en advies over doeltreffendheid, doelmatigheid, sturing en toezicht

  Bijlage

  Evaluatie COA. Oordeel en advies over doeltreffendheid, doelmatigheid, sturing en toezicht

 • Reactie op het verzoek van het lid Kuiken over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt

  Te behandelen:

  19637-2511 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juni 2019, over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019.

  19637-2511 Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juni 2019, over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt

 • Afschrift brief aan minister Salvini inzake Sea Watch-3

  Te behandelen:

  32317-565 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidAfschrift brief aan minister Salvini inzake Sea Watch-3

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019.

  32317-565 Afschrift brief aan minister Salvini inzake Sea Watch-3

  Bijlage

  Sea-Watch 3 activities

 • Adviesvraag ‘Landgebonden informatie voor asielverzoeken’

  Te behandelen:

  19637-2521 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidAdviesvraag ‘Landgebonden informatie voor asielverzoeken’ (ACVZ)

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

  19637-2521 Adviesvraag ‘Landgebonden informatie voor asielverzoeken’ (ACVZ)

  Bijlage

  Adviesvraag ‘Landgebonden informatie voor asielverzoeken’

 • Reactie op verzoek commissie inzake fitness check legale migratie en enkele implementatieverslagen

  Te behandelen:

  30573-175 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie inzake fitness check legale migratie en enkele implementatieverslagen

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 1 oktober 2019 om 12.00 uur. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk 2 oktober om 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen. Het algemeen overleg op 3 oktober 2019 over de formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg) (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) vervalt.

  30573-175 Reactie op verzoek commissie inzake fitness check legale migratie en enkele implementatieverslagen

 • Tijdelijk humanitaire vergunningen

  Te behandelen:

  19637-2522 Brief regering d.d. 30 juli 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidTijdelijk humanitaire vergunningen

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

  19637-2522 Tijdelijk humanitaire vergunningen

 • Landgebonden asielbeleid Somalië

  Te behandelen:

  19637-2526 Brief regering d.d. 4 september 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidLandgebonden asielbeleid Somalië

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

  19637-2526 Landgebonden asielbeleid Somalië

 • Kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  34997-29 Brief regering d.d. 29 augustus 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgKabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 3 oktober 2019.

  34997-29 Kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen

  Bijlage

  Tweede rapportage van de adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen

 • Fiche: Aanbeveling Cyberbeveiliging van 5G-netwerken

  Te behandelen:

  22112-2816 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenFiche: Aanbeveling Cyberbeveiliging van 5G-netwerken

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 3 oktober 2019 over de JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2019 Luxemburg.

  22112-2816 Fiche: Aanbeveling Cyberbeveiliging van 5G-netwerken

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Verslag van de informele JBZ-Raad op 18-19 juli 2019 te Helsinki

  Te behandelen:

  32317-568 Brief regering d.d. 22 augustus 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVerslag van de informele JBZ-Raad op 18-19 juli 2019 te Helsinki

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg op 3 oktober 2019 over de JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg).

  Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 1 oktober 2019 over de formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg) (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid).

  32317-568 Verslag van de informele JBZ-Raad op 18-19 juli 2019 te Helsinki

 • Doorgeleide brief inzake burgerinitiatief 'Ik ben onbetaalbaar'

 • Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

  Te behandelen:

  35130-(R2119)-9 Overig d.d. 18 juli 2019 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (Kamerstuk 35130-(R2119))

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35130-(R2119)-9 Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (Kamerstuk 35130-(R2119))

 • Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Te behandelen:

  2019Z15519 Brief commissie d.d. 5 augustus 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënBrief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Besluit: 1. Inbrengdatum voor de feitelijke vragen vastgesteld op 17 oktober 2019 om 12.00 uur. De bewindspersonen zullen worden verzocht de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk donderdag 14 november 2019 bij de Kamer in te dienen. 2. De commissie heeft geen behoefte aan een wetgevingsoverleg in de vorm van een begrotingsonderzoek, dan wel een wetgevingsoverleg over een deel van de begroting. 3. Na ontvangst van de brief van de Algemene Rekenkamer over de aandachtspunten bij de begroting zal worden nagegaan of er behoefte is aan een briefing door de Algemene Rekenkamer. 4. Er worden geen rapporteurs benoemd die namens de commissie de kwaliteit van de begrotingsvoorstellen beoordelen en één of enkele focusonderwerpen aan deze rapporteurs meegeven.

  2019D33166 Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

 • Verzoek verplaatsen algemeen overleg over bestuursrecht op 2 oktober 2019

  Te behandelen:

  2019Z17004 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 september 2019 - A.E.A.J. Hessing-Puts, griffierVerzoek procedurevergadering inzake verplaatsen algemeen overleg over bestuursrecht op 2 oktober 2019

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek reactie op bericht 'Grote politieactie tegen witwassen in Beverwijk: 40 belwinkels op een bedrijventerrein'

  Te behandelen:

  2019Z17179 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 13 september 2019 - M. van Nispen, Tweede KamerlidVerzoek reactie op bericht "Grote politieactie tegen witwassen in Beverwijk: 40 belwinkels op een bedrijventerrein"

  Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning een reactie te doen toekomen op het bericht 'Grote politieactie tegen witwassen in Beverwijk: 40 belwinkels op een bedrijventerrein' (NOS.nl, 12 september 2019) en hierin ook de brief mee te nemen zoals toegezegd in het plenaire debat over de drugsproblematiek in Nederland.

  2019D35618 Aan bewindspersoon - Verzoek inzake witwassen ten behoeve van algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning

 • Verzoek inzake salafisme onderwijs

  Te behandelen:

  2019Z17192 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 13 september 2019 - J. van Wijngaarden, Tweede KamerlidVerzoek inzake salafisme onderwijs

  Besluit: De ministers van Justitie en Veiligheid, voor Rechtsbescherming en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen worden verzocht de Kamer te informeren over de juridische mogelijkheden van de aanpak van salafisme in het onderwijs en de weekendscholen.

  2019D35622 Aan bewindspersoon - Verzoek informatie juridische mogelijkheden aanpak salafisme in onderwijs

 • Overdracht deelname informele voorbereidingsgroepen van het lid Laan-Geselschap aan het lid Yesilgöz-Zegerius

  Te behandelen:

  2019Z17198 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 13 september 2019 - D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede KamerlidOverdracht volledige portefeuille inclusief werkgroepen van het lid Laan-Geselschap aan het lid Yesilgöz-Zegerius

  Besluit: Het lid Yesilgöz-Zegerius zal deelnemen in de informele voorbereidingsgroepen over misdaadgeld en over cybersecurity in plaats van het lid Laan-Geselschap.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek toezending rapport inzake metromoord

  Te behandelen:

  2019Z17241 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 16 september 2019 - M.M. van Toorenburg, Tweede KamerlidVerzoek toezending rapport inzake metromoord

  Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer te informeren wanneer zij het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het onderzoek naar aanleiding van een dodelijk steekincident in de metro in Amsterdam op 27 juli 2017 tegemoet kan zien.

  2019D35770 Aan bewindspersoon - Verzoek inzake toezending rapport IJ&V over steekincident metro Amsterdam

 • Brievenlijst

 • Verzoek inzake rondetafelgesprek slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  2019Z17044 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 12 september 2019 - A.E.A.J. Hessing-Puts, griffierVerzoek inzake rondetafelgesprek slachtofferbeleid

  Besluit: De opzet van het rondetafelgesprek wordt met enkele wijzigingen opnieuw vastgesteld.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Stafnotitie - Initiatief Franse Senaat m.b.t. rechtspositie brandweervrijwilligers

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven