r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Buitenlandse Zaken/Ontwikkeling), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 november 2019
plaats Brussel, België
organisatie Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 22 november 2019 (OR. en)

14292/19 OJ CONS 65 RELEX 1069

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Buitenlandse Zaken/Ontwikkeling)

Europagebouw, Brussel

25 november 2019 (9.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 14293/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 14296/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Actuele kwesties
 • 4. 
  Toekomstige financiële structuur voor duurzame ontwikkeling en nabuurschap

  (in aanwezigheid van de president van de EIB, de president van de EBWO en de voorzitter van de Groep van wijzen) Gedachtewisseling

 • 5. 
  Betere samenwerking tussen de EU en haar lidstaten ter ondersteuning van de ontwikkeling van landen in transitie - Ethiopië en Sudan

  Gedachtewisseling

 • 6. 
  Diversen

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert minstens elke maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven