r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 november 2019
plaats Brussel, België
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 14 november 2019 (OR. en)

13920/19 OJ CONS 61

AGRI 535 PECHE 502

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Europagebouw, Brussel

18 november 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 13930/19
  • b) 
   Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 13931/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  GLB-hervormingspakket post-2020 14051/19
  • a) 
   Verordening strategische plannen GLB b) Verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het GLB c) Verordening gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor landbouwproducten Gedachtewisseling over milieu- en klimaatgerelateerde aspecten
 • 4. 
  Verordeningen over overgangsbepalingen GLB 13644/19 + ADD1 Presentatie door de Commissie 13643/19 + ADD1 Gedachtewisseling

Diversen

 • 5. 
  a) Steeds meer moeilijkheden in de bijenteeltsector 14036/19 Informatie van de Hongaarse delegatie
  • b) 
   Verdere toename van de invoer van Japonicarijst in de EU 14034/19 Informatie van de Italiaanse delegatie
  • c) 
   Overmatige invoer van mais uit Oekraïne 14081/19 Informatie van de Poolse delegatie
  • d) 
   EU-China - overeenkomst geografische aanduidingen 14033/19 Informatie van de Commissie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven