r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 7 oktober 2019 - 8 oktober 2019
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 7 oktober 2019 (OR. en)

12424/1/19 REV 1

OJ CONS 50 JAI 973

COMIX 421

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Justitie en Binnenlandse Zaken)

ECCL, Luxemburg

7 en 8 oktober 2019 (10.00, 9.30)

MAANDAG 7 OKTOBER 2019 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 12425/19 b) Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 12427/1/19 REV 1 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

JUSTICE

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  EU-optreden tegen corruptie 12276/19 + COR 1

  Gedachtewisseling

 • 4. 
  Eurojust: opvoeren van de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit 12285/19 a) Conclusies over Eurojust

  Aanneming b) Gerechtelijk register voor terrorismebestrijding

  (voorlopige vertaling) Presentatie door Eurojust

 • 5. 
  Elektronisch bewijsmateriaal 12318/19 R-UE a) Onderhandelingen over een overeenkomst EU-VS inzake

  grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal

  • b) 
   Onderhandelingen over een tweede aanvullend protocol bij het Verdrag van Boedapest

  Stand van zaken

 • 6. 
  EOM: oprichting van het Europees Openbaar Ministerie 12507/19

  Stand van zaken

 • 7. 
  Toetreding van de EU tot het EVRM: aanvullende 12585/19 R-UE onderhandelingsrichtsnoeren

  Vaststelling

 • 8. 
  Grondrechten a) Conclusies over tien jaar EU-Handvest van de grond 12357/19 + COR 1 rechten: stand van zaken en verdere werkzaamheden Aanneming
  • b) 
   Uitdagingen inzake de grondrechten in 2020 en daarna 12352/19 Gedachtewisseling met de directeur van het Bureau voor

   de grondrechten (FRA)

 • 9. 
  Beoordeling van de Gedragscode inzake haatzaaiende 12522/19 + COR 1

  uitlatingen op het internet Stand van zaken

 • 10. 
  Diversen a) Gegevensbeschermingsregels als basis voor vertrouwen 11535/19 in de EU en daarbuiten Informatie van de Commissie
  • b) 
   Conferentie over het bevorderen van de gelijkheid van LHBTI's in de EU

   (Brussel, 23-24 september 2019) Informatie van de Commissie 12128/19 c) Conferentie over democratie, de rechtsstaat en

   de grondrechten (Helsinki, 10-11 september 2019) Informatie van het voorzitterschap

DINSDAG 8 OKTOBER 2019 (09.30 uur)

BINNENLANDSE ZAKEN

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 11. 
  Conclusies over de bestrijding van seksueel misbruik van 12326/19 + COR 1

  kinderen Aanneming

 • 12. 
  Terrorismebestrijding: gewelddadig rechts-extremisme en 12494/19 terrorisme

  Oriënterend debat

 • 13. 
  Nieuwe technologieën en binnenlandse veiligheid 12496/19

  Oriënterend debat

 • 14. 
  Hybride dreigingen en interne veiligheid 12495/19

  Oriënterend debat

 • 15. 
  Migratie: stand van zaken 1 11860/1/19 REV 1 Gedachtewisseling
 • 16. 
  Uitvoering van interoperabiliteit 11847/19

  Gedachtewisseling 12429/19

 • 17. 
  Diversen a) Uitvoering van de toekomstige verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Informatie van het voorzitterschap en de Commissie
  • b) 
   Partnerschap voor veiligheid en stabiliteit in de Sahel (P3S-initiatief)

   Informatie van Frankrijk c) Potentieel verbod op het gebruik van metallisch lood in

   munitie Informatie van Tsjechië

  • d) 
   Route door het oostelijke Middellandse Zeegebied - initiatief van Bulgarije, Cyprus en Griekenland

   Informatie van Griekenland

o

o o

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde landen.

In de marge van de Raad:

DINSDAG 8 OKTOBER 2019 (rond 15.00 uur)

Vergadering van het GEMENGD COMITÉ

Uitvoering van interoperabiliteit 11847/19

Gedachtewisseling 12429/19

Diversen

Uitvoering van de toekomstige verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Informatie van het voorzitterschap en de Commissie

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

R-UE Document met rubricering RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-Raad vergadert meestal om de drie maanden. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven