r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 juli 2019
plaats Brussel, België
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 11 juli 2019 (OR. en)

10893/19 OJ CONS 42

AGRI 371 PECHE 314

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Europagebouw, Brussel

15 juli 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 11012/19

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Werkprogramma van het voorzitterschap

  Presentatie door het voorzitterschap

LANDBOUW

 • 4. 
  Verslag van de Groep op hoog niveau suiker 10994/19 + COR 1 Presentatie door de Commissie

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 5. 
  GLB-hervormingspakket post-2020 10622/19
  • a) 
   Verordening strategische plannen GLB b) Verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het GLB c) Verordening gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor landbouwproducten Gedachtewisseling over milieu- en klimaatgerelateerde aspecten

Diversen

 • 6. 
  a) Afrikaanse varkenspest 10540/19

  Informatie van de Commissie over de stand van zaken

  • b) 
   Dierenwelzijn tijdens het vervoer bij hoge temperaturen in 10541/19

   de zomermaanden Informatie van de Commissie

 • c) 
  Voortgangsverslag over het uitvoeringsplan om de 10238/19 + COR 1

  beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico te vergroten en de uitvoering van geïntegreerde gewasbescherming in de lidstaten te versnellen Informatie van de Commissie

  • d) 
   Gezamenlijke verklaring van de Ministers van Landbouw 10907/19 en de Ministers van Onderzoek van de Visegrad-groep

   (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië), Bulgarije, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Roemenië en Slovenië over de toekomstige rol van het BIOEAST- initiatief in het kader van Horizon Europa Informatie van de Slowaakse delegatie namens Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië

  • e) 
   Handelsovereenkomst EU-Mercosur 10995/19 Informatie van de Commissie
 • f) 
  Resultaat van de derde conferentie van de 10894/19 landbouwministers Afrikaanse Unie - Europese Unie

  (Rome, 21 juni 2019) Informatie van de Commissie

 • g) 
  Toename van de invoer van Japonicarijst in de EU 11137/19

  Informatie van de Italiaanse delegatie

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven