r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Blockchain and the EU single market: what next?, Brussel

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 juni 2019
plaats Brussel, België
locatie Delors (JDE) Toon locatie
organisatie Europese Commissie (EC)

Start date : 24/06/2019

End date : 24/06/2019

Where:

EESC (room JDE62), Brussels, Belgium

European Commission,

Business, Research and innovation, Security and defence,

  • Events/Conf/Fairs

In the framework of its own initiative opinion, the European Economic and Social Committee (EESC) organises on 24 June 2019 a public hearing on ‘Blockchain and the EU single market: what next?’.

The objective of the hearing will be to give the floor to policymakers and civil society representatives, but also to answer questions on how can the EU single market and its citizens benefit from fully operational European blockchain infrastructure.

It will also reflect on whether and how using blockchain as an overarching infrastructure, in other European policies, could reinforce the European values of the single market and make it even more cohesive and democratic.

Social media: #blockchain; #SingleMarket

Programme

More information on the event


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

Terug naar boven