r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag van Commissie bevestigt dat gerichte investeringen en krachtig digitaal beleid impuls geven aan prestaties lidstaten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2019.

De Europese Commissie maakt vandaag de resultaten bekend van de index van de digitale economie en maatschappij („Digital Economy and Society Index ” of „DESI”) van 2019, waarmee de algemene digitale prestaties van Europa en de vooruitgang van de EU-landen op het gebied van digitaal concurrentievermogen worden gemonitord.

Landen die ambitieuze doelstellingen hebben vastgesteld die aansluiten op de EU-strategie voor de digitale eengemaakte markt en die hun investeringen daarop afstemmen, hebben betrekkelijk snel beter gepresteerd. Dat is een van de belangrijkste conclusies van de index van de digitale economie en maatschappij (DESI) van dit jaar. Het feit dat de grootste economieën van de EU geen digitale koplopers zijn, wijst er echter op dat de snelheid van de digitale transformatie moet worden opgevoerd om ervoor te zorgen dat de EU op mondiaal niveau concurrerend blijft.

Vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip: „Eind 2014 zijn we begonnen met het opstellen van een plan voor de digitale eengemaakte markt. Het doel was een langetermijnstrategie om de digitale omgeving in Europa te stimuleren, de rechtsonzekerheid zo veel mogelijk terug te dringen en eerlijke omstandigheden voor iedereen tot stand te brengen. De EU is het eens geworden over 28 van 30 wetgevingsvoorstellen waaruit 35 nieuwe digitale rechten en vrijheden zijn voortgekomen. De digitale eengemaakte markt is dus met succes tot stand gebracht. Daardoor kunnen de resultaten van de lidstaten aanzienlijk worden verbeterd. Er moeten dringend nieuwe regels worden ingevoerd om de connectiviteit, de data-economie en digitale overheidsdiensten te stimuleren en om de lidstaten te helpen ervoor te zorgen dat de burgers beschikken over digitale vaardigheden die aansluiten bij de moderne arbeidsmarkt.”

Commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Mariya Gabriel: „Uit de index voor de digitale economie en maatschappij van dit jaar blijkt dat de snelheid van de digitale transformatie moet worden opgevoerd om te waarborgen dat de EU op wereldniveau concurrerend blijft. Daartoe moeten wij samen blijven werken aan een inclusieve digitale economie en moeten we ervoor zorgen dat alle EU-burgers ongehinderd toegang hebben tot digitale vaardigheden. Op die manier kunnen we een florerend en een meer digitaal Europa tot stand brengen.

Uit DESI-cijfers van de afgelopen vijf jaar blijkt dat gerichte investeringen en krachtig digitaal beleid veel invloed hebben op de prestaties van afzonderlijke landen. Voorbeelden zijn de uitrol van ultrasnelle breedband in Spanje, de breedbandconnectiviteit in Cyprus, de digitalisering van bedrijven in Ierland en digitale overheidsdiensten in Letland en Litouwen.

De connectiviteit is verbeterd, maar is onvoldoende om te kunnen inspelen op de snel toenemende behoeften. Uit DESI-indicatoren blijkt dat de vraag naar snel en ultrasnel breedband toeneemt en de komende jaren naar verwachting verder zal toenemen. Dat is het gevolg van de toenemende complexiteit van internetdiensten en de behoeften van het bedrijfsleven. 60 % van de huishoudens kan beschikken over een ultrasnelle verbinding van ten minste 100 Mbps en het aantal abonnementen neemt toe. 20 % van de huishoudens gebruikt ultrasnelle breedband. Dat is vier keer meer dan in 2014.

De EU heeft overeenstemming bereikt over de hervorming van de EU-telecomregels om aan de groeiende behoefte aan connectiviteit tegemoet te komen en investeringen te bevorderen. Zweden en Portugal maken het meeste gebruik van ultrasnelle breedband, en Finland en Italië zijn het verst gevorderd met de toewijzing van 5G-spectrum.

Meer dan een derde van de actieve beroepsbevolking in de EU beschikt niet over digitale basisvaardigheden, hoewel voor de meeste banen ten minste digitale basisvaardigheden nodig zijn. Slechts 31 % beschikt wat betreft internetgebruik over geavanceerde vaardigheden. Tegelijkertijd neemt in de hele economie de vraag naar geavanceerde digitale vaardigheden toe: in de sector informatie- en communicatietechnologie in de EU zijn er de afgelopen vijf jaar 2 miljoen banen voor specialisten op dat gebied bijgekomen.

Finland, Zweden, Luxemburg en Estland voeren de index in deze dimensie aan.

83 % van de Europeanen surft minstens één keer per week op het internet (tegenover 75 % in 2014). Slechts 11 % van de EU-bevolking is nog nooit online geweest (tegenover 18 % in 2014).

Het gebruik van op verschillende computerprogramma's en apps voor smartphones beschikbare videogesprekken en video-on-demand nam het meest toe. Om het vertrouwen van de gebruikers in de online-omgeving te versterken, zijn op 25 mei 2018 EU-regels inzake gegevensbescherming in werking getreden.

Ondernemingen worden digitaler, maar e-commerce groeit langzaam. In het algemeen zijn Ierland, Nederland, België en Denemarken de best presterende EU-landen op dit gebied, terwijl Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Polen een achterstand hebben.

Steeds meer bedrijven gebruiken clouddiensten (18 %, tegenover 11 % in 2014) en sociale media voor contacten met hun klanten en anderen (21 %, tegenover 15 % in 2013).

Het aantal middelgrote en kleine bedrijven dat hun producten en diensten online verkoopt, is de laatste jaren echter gestagneerd op 17 %.

Om de e-commerce in de EU een duwtje in de rug te geven, heeft de EU overeenstemming bereikt over een aantal maatregelen, onder andere met betrekking tot transparantere prijzen voor pakketbezorging, eenvoudigere btw en regels voor digitale contracten. Sinds 3 december 2018 kunnen consumenten en bedrijven in de hele EU de beste onlineaanbiedingen vinden zonder te worden gediscrimineerd op grond van hun nationaliteit of verblijfplaats.

Voor digitale openbare diensten waarop EU-regelgeving van toepassing is, is er in de periode 2014-2019 sprake van convergentie tussen de lidstaten.

64 % van de internetgebruikers die formulieren indienen bij overheidsdiensten, maakt nu gebruik van onlinekanalen (tegenover 57 % in 2014). Daaruit blijkt het gemak van minder bureaucratische onlineprocedures.

In april 2018 heeft de Commissie initiatieven voor het hergebruik van overheidsinformatie en e-gezondheidszorg goedgekeurd. Dit zal zorgen voor aanzienlijk betere grensoverschrijdende online overheidsdiensten in de EU.

Wat betreft het gebruik van digitale overheidsdiensten, waaronder e-gezondheidszorg en e-overheid, scoorden Finland en Estland het hoogst in de index.

Uit het eveneens vandaag gepubliceerde scorebord over vrouwen in de digitale sector blijkt dat EU-landen die digitaal concurrerend zijn ook koplopers zijn wat betreft de participatie van vrouwen in de digitale economie.

Finland, Zweden, Luxemburg en Denemarken hebben de hoogste scores wat betreft de participatie van vrouwen in de digitale economie. De genderkloof blijft op EU-niveau echter bestaan op het gebied van internetgebruik, digitale vaardigheden, specialistische ICT-vaardigheden en werkgelegenheid. De kloof is op dat laatste gebeid het grootst: slechts 17 % van de ICT-specialisten zijn vrouwen en zij verdienen nog steeds 19 % minder dan mannen. Bovendien is slechts 34 % van de afgestudeerden in de ´STEM-vakken (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) vrouw. Dat cijfer moet de komende jaren worden verhoogd.

Achtergrond

Met de jaarlijkse index van de digitale economie en maatschappij wordt de vooruitgang gemeten die de EU-lidstaten boeken in de richting van een digitale economie en maatschappij. Daarbij wordt voornamelijk gebruikgemaakt van gegevens van Eurostat. Dit helpt de EU-lidstaten te bepalen op welke gebieden prioritaire investeringen en maatregelen nodig zijn. DESI is ook het belangrijkste instrument voor de analyse van digitale aspecten in het kader van het Europees semester.https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi

DESI bevat een gedetailleerde analyse van het nationale digitale beleid, met een overzicht van de vorderingen en de uitvoering van dat beleid door de lidstaten. Bij de verslagen wordt voor iedere lidstaat een gedetailleerder telecomhoofdstuk gevoegd. Om de lidstaten onderling beter te kunnen vergelijken, omvat DESI ook grensoverschrijdende analyses. Daarin wordt gekeken naar de connectiviteit, de vaardigheden, het gebruik van internetdiensten, het gebruik van digitale technologie door ondernemingen, digitale overheidsdiensten, investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie op ICT-vlak en het gebruik door de lidstaten van Horizon 2020-middelen voor onderzoeks- en innovatieprogramma's.

Tijdens het mandaat van de Commissie-Juncker heeft de EU 28 van de 30 wetgevingsvoorstellen goedgekeurd om belemmeringen weg te nemen en een digitale eengemaakte markt tot stand te brengen die alle Europese burgers ten goede komt. Om de lopende investeringen in essentiële infrastructuur en vaardigheden te versterken, heeft de Commissie gerichte begrotingsvoorstellen voor de periode 2021-2027 gedaan die nu moeten worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Index van de digitale economie en maatschappij (DESI) 2019

Factsheet over de digitale eengemaakte markt

IP/19/2930

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven