r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 13 juni 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Hamerstuk: Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198) (35160)

Te behandelen zaken:

Hamerstuk: Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198) (35 160)

 • 35160 Wetgeving d.d. 8 maart 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)

10:15 uur - Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (35175)

Te behandelen zaken:

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (35175)

 • 35175 Wetgeving d.d. 26 maart 2019 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

10:15 uur - Hamerstuk: Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules) (34991)

Te behandelen zaken:

Hamerstuk: Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules) (34991)

 • 34991 Wetgeving d.d. 9 juli 2018 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules)

10:16 uur - VSO Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs (31293-451)

Te behandelen zaken:

Antwoorden op vragen commissie inzake de uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

 • 31293-464 Brief regering d.d. 6 juni 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Antwoorden op vragen commissie inzake de uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31293-466 Motie d.d. 13 juni 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden

 • 31293-467 Motie d.d. 13 juni 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bisschop over een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken

10:40 uur - Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089)

Te behandelen zaken:

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089)

 • 35089 Wetgeving d.d. 22 november 2018 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089)

11:30 uur - VAO Toezicht en handhaving (AO d.d. 28/05)

12:00 uur - VAO Onderhoud wegen en bruggen (AO d.d. 4/06)

13:10 uur - Aanvang middagvergadering; Regeling van werkzaamheden

13:30 uur - VAO Vernieuwde rulingpraktijk (AO d.d. 4/06)

14:00 uur - Debat over de belastingplicht van multinationals

Te behandelen zaken:

Kabinetsreactie over de rapporten ‘Effective Tax Rates of Multinational Enterprises in the EU’ van de Groenen/Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement en het rapport ‘Corporate Tax Statistics’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

 • 31369-14 Brief regering d.d. 19 februari 2019 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Kabinetsreactie over de rapporten ‘Effective Tax Rates of Multinational Enterprises in the EU’ van de Groenen/Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement en het rapport ‘Corporate Tax Statistics’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31369-15 Motie d.d. 13 juni 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer c.s. over opbrengsten van de maatregelen ten goede laten komen aan ons allemaal

 • 31369-16 Motie d.d. 13 juni 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer over een minimumbelastingtarief voor multinationals

 • 31369-17 Motie d.d. 13 juni 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Omtzigt c.s. over adviesaanvraag aan de WRR en het CPB over de optimale belastingmix

 • 31369-18 Motie d.d. 13 juni 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over verplichtstellen van publieke country-by-country reporting

 • 31369-19 Motie d.d. 13 juni 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over een benchmark voor het aantal belastingontwijkende constructies

 • 31369-20 Motie d.d. 13 juni 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over pleiten voor verlenging van het BEPS-project

 • 31369-21 Motie d.d. 13 juni 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een overzicht van aftrekposten en belastingregelingen

 • 31369-22 Motie d.d. 13 juni 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Leijten en Van Raan over de bewijslast bij de eigenaar van een constructie leggen

18:45 uur - VAO Politie (AO d.d. 17/04)

19:20 uur - Wet aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (35086)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten) (35086)

 • 35086 Wetgeving d.d. 20 november 2018 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten)

Motie ingediend tijdens het debat

 • 35086-10 Motie d.d. 13 juni 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Remco Dijkstra over het waar nodig voorzien van auto's van boa's van camera's


1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven