r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

G7 summit, Biarritz, France

Biarritz, Frankrijk
wikipedia/Florian Pépellin
datum 24 augustus 2019 - 26 augustus 2019
plaats Biarritz, Frankrijk
locatie Biarritz, France Toon locatie

Voornaamste agendapunten

Voorzitter Donald Tusk zal de EU vertegenwoordigen op de G7-top. Hij zal samen met de leiders van de G7‑landen mondiale uitdagingen bespreken op het gebied van de economie, buitenlands beleid en milieubescherming.

Het Franse voorzitterschap van de G7-top staat in het teken van de strijd tegen ongelijkheden. In dit verband heeft het Franse G7-voorzitterschap de samenstelling van de G7 gewijzigd, zodat nu ook de leiders van de Afrikaanse Unie, het IMF, de OESO, de VN en de Wereldbank erbij worden betrokken.

De G7-top zal de EU de gelegenheid bieden om de op regels gebaseerde orde en de bijbehorende organisaties te verdedigen als de beste aanpak voor de mondiale governance.

Buitenlands beleid en veiligheid

De leiders zullen spreken over dringende kwesties van buitenlands en veiligheidsbeleid, zoals:

 • Iran
 • Oekraïne
 • Libië
 • de situatie in Syrië en het Midden-Oosten
 • het Koreaans Schiereiland
 • Venezuela

De G7-leiders zullen naar verwachting aandacht besteden aan de betrekkingen met Iran, nu dat land heeft besloten de uitvoering van bepaalde aspecten van het nucleair akkoord terug te schroeven.

Handel

De leiders zullen de mondiale economische vooruitzichten en handelskwesties bespreken. Ook internationale belastingheffing, met name in de digitale sector, staat op de agenda.

De leiders zullen naar verwachting nagaan hoe het op regels gebaseerde handelsstelsel in stand kan worden gehouden. De top biedt ook de kans om te bekijken hoe de huidige spanningen op handelsgebied kunnen worden getemperd.

De hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) staat ook op de agenda, zoals afgesproken tijdens de G20-top in Osaka.

Afrika

Verwacht wordt dat de G7-leiders een nieuw kader tussen de G7 en Afrika zullen goedkeuren. De leiders zullen samen met de Afrikaanse partners concrete instrumenten trachten te ontwikkelen om duurzame economische ontwikkeling op het gehele continent te bevorderen.

Daarnaast zal naar alle waarschijnlijkheid een specifiek G7-actieplan voor de Sahel worden goedgekeurd, met het oog op een betere ontwikkelings- en veiligheidssamenwerking.

De EU zal ook financiële steun aankondigen voor het initiatief "Affirmative Finance Action for Women in Africa" (AFAWA) van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank.

Vrouwenemancipatie en strijd tegen ongelijkheden

De leiders zullen naar verwachting onderstrepen hoe belangrijk het is dat vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt, en de aandacht vestigen op het belang van onderwijs voor meisjes en vrouwen, met name in ontwikkelingslanden. De G7-partners zullen op specifieke actiegebieden ook toezeggingen doen om vooruitgang te boeken inzake gendergelijkheid.

Wat financiële toezeggingen betreft, zal de EU aankondigen dat zij een belangrijke bijdrage zal leveren voor het aanvullen van het Wereldfonds tegen aids, tuberculose en malaria.

De leiders zullen naar verwachting ook hun steun uitspreken voor de oprichting van een Internationaal fonds voor overlevenden van conflictgerelateerd seksueel geweld. De EU zal zich daarbij verbinden tot een concrete financiële bijdrage.

Klimaatverandering en oceanen

Inzake klimaatverandering zal de EU bevestigen dat zij vasthoudt aan de volledige en daadwerkelijke uitvoering van de Overeenkomst van Parijs.

De leiders zullen een vervolgbespreking houden over het vorig jaar in Canada overeengekomen G7-handvest inzake kunststoffen in de oceaan en bekijken wat er nog meer kan worden gedaan tegen plasticvervuiling.

De G7-leiders zullen naar verwachting ook een handvest inzake biodiversiteit bekrachtigen, dat in mei laatstleden door de G7-ministers van Milieu is aangenomen. Het handvest is bedoeld om een impuls te geven aan de inspanningen ter instandhouding van de biodiversiteit en voor een gezonde planeet.

Digitale transformatie

De leiders zullen naar verwachting spreken over de digitale transformatie en hoe ervoor kan worden gezorgd dat de digitale wereld open, vrij en veilig is. Tijdens de bespreking zal de vraag hoe onze democratische samenlevingen en instellingen en onze verkiezingsprocedures kunnen worden beschermd tegen buitenlandse dreigingen centraal staan. De leiders zullen ook van gedachten wisselen over de strijd tegen terroristische inhoud op het internet.

Programma

24/08/2019

12:00

Persbriefing door voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk

19:30

Officiële verwelkoming door Frans president Emmanuel Macron

20:30

Informeel diner van de leiders van de G7

25/08/2019

09:30

Werksessie

13:00

Werklunch - De strijd tegen ongelijkheid

14:00

Presentatie van het verslag van de G7-adviesraad gendergelijkheid

15:00

Werksessie - Het G7-partnerschap met Afrika

19:00

Uitgebreid diner met echtgenoten

26/08/2019

10:00

Uitgebreide werksessie - Klimaat, biodiversiteit, oceanen

13:00

Uitgebreide werklunch - Digitale transformatie

14:45

G7-slotsessie

Over het Franse voorzitterschap van de G7

Frankrijk neemt tot en met 31 december 2019 het voorzitterschap van de G7 waar en organiseert de G7‑bijeenkomst in Biarritz.

Tijdens zijn G7-voorzitterschap wil Frankrijk de diepere oorzaken van ongelijkheid aanpakken. Het Franse voorzitterschap van de G7 stelt 5 prioriteiten centraal in de strijd tegen ongelijkheid:

 • het bestrijden van ongelijkheid van kansen
 • het bestrijden van ongelijkheid als gevolg van de verslechtering van het milieu
 • veiligheid en terrorismebestrijding
 • het bestrijden van ongelijkheid door middel van digitale ontwikkeling en kunstmatige intelligentie
 • het bestrijden van ongelijkheid via een hernieuwd partnerschap met Afrika

Voor meer informatie, zie de website van de G7‑top.

Over de G7-top

Het G7-forum speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar mondiale oplossingen voor mondiale uitdagingen en vult de mondiale economische coördinatie door de G20 verder aan.

De top brengt leiders van de EU en de volgende landen bijeen:

 • Canada
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Italië
 • Japan
 • het Verenigd Koninkrijk
 • de Verenigde Staten

De vorige G7-top vond plaats in Charlevoix, Canada.

Sinds 2014 ontmoeten de leiders elkaar in G7-verband, naar aanleiding van de Russische schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

De EU als lid van de G7

In 1977 namen vertegenwoordigers van wat toen nog de Europese Gemeenschap was, voor het eerst deel en wel aan de top in Londen. Aanvankelijk beperkte de rol van de EU zich tot de gebieden waarop zij exclusieve bevoegdheden had, maar mettertijd is haar rol uitgebreid.

De EU is geleidelijk aan betrokken bij alle politieke discussies op de agenda van de top en sinds de top van Ottawa (1981) heeft zij aan alle werksessies van de top deelgenomen.

De EU draagt alle verantwoordelijkheden van het lidmaatschap. Het communiqué van de top is voor alle G7‑leden politiek bindend.

Het voorzitterschap rouleert als volgt: Japan in 2016, Italië in 2017, Canada in 2018, Frankrijk in 2019 en de Verenigde Staten in 2020.


1.

Meer over...

Terug naar boven