r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Digitaal beleid na 2020 - Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 7 juni 2019.

Vandaag heeft de Raad conclusies aangenomen over de toekomst van een sterk gedigitaliseerd Europa na 2020: "versterking van het digitale en economische concurrentievermogen in de hele Unie en van de digitale cohesie".

De conclusies belichten de belangrijkste prioriteiten en uitdagingen voor een sterk, concurrerend, innovatief en sterk gedigitaliseerd Europa. Zij wijzen op het belang van ondersteuning van innovatie en de bevordering van Europese digitale sleuteltechnologieën, met inachtneming van ethische beginselen en waarden in kunstmatige intelligentie, de versterking van de cyberbeveiligingscapaciteit van Europa, de verbetering van e‑vaardigheden en de ontwikkeling van de gigabitmaatschappij, waaronder 5G. Zij onderstrepen ook dat het aantal vrouwen in de sector moet worden verhoogd en dat alle kwetsbare groepen de vruchten moeten kunnen plukken van de digitalisering, zodat niemand uit de boot valt.

Het digitale beleid van de EU moet een ethische en menselijke dimensie behouden. Voorkomen moet worden dat er onnodige administratieve lasten ontstaan die innovatie in de weg staan. Alle Europeanen en alle Europese bedrijven, ongeacht de grootte of locatie daarvan, moeten profijt hebben van de digitalisering.

Alexandru Petrescu, Roemeens Minister van Communicatie en Informatiemaatschappij, en voorzitter van de Raad

De conclusies zullen bijdragen tot de ontwikkeling van het toekomstige digitale beleid van de EU.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven