r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Informal Meeting of Ministers for Economic and Financial Affairs (Ecofin) and Eurogroup, Helsinki

De Luteraanse Domkerk van Helsinki op het Senaatsplein
datum 13 september 2019 - 14 september 2019
plaats Helsinki, Finland
organisatie Eurogroep, Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

The 6-month work programme broadly defines the main areas on which the Eurogroup plans to focus its efforts in the upcoming semester. It also contains preliminary agendas for upcoming Eurogroup meetings. These agendas are indicative and may change depending on circumstances.


Inhoud

1.

informele Raadsvergadering

2.

Eurogroep

De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. Het is strikt genomen een informeel orgaan en geen formatie van de Raad.

De Eurogroep bereidt ook de bijeenkomsten voor van de Eurotop, die bestaat uit de staatshoofden en de regeringsleiders van de eurolanden, en zorgt voor de uitwerking van de besluiten die daarin worden genomen.

3.

Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

Van 1 juli tot en met 31 december 2019 vervulde Finland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Finland volgde hiermee Roemenië op. Finland was voor de tweede keer voorzitter van de Raad; de eerste keer was in juli t/m december 2006.

Finland was onderdeel van het zogenoemde trojka met Roemenië en Kroatië. De prioriteiten van het Fins voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van deze trojka. Die doelen waren onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

4.

Meer over...

Terug naar boven