r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken/Begroting), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 november 2019
plaats Brussel, België
locatie Brussels, Belgium Toon locatie
organisatie Raad van de Europese Unie (Raad), Europese Raad, Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 14 november 2019 (OR. en)

13915/19 OJ CONS 60 ECOFIN 976 BUDGET 24

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken/Begroting)

Europagebouw, Brussel

15 november 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 2. 
  Begroting van de Unie voor 2020 - Voorbereiding van de vergadering van het bemiddelingscomité met het Europees Parlement
 • 3. 
  Begroting van de Unie voor 2020 - Resultaten van de vergadering van het bemiddelingscomité met het Europees Parlement
 • 4. 
  Diversen

o

o o

p.m.:

11.30 uur: Vergadering van het bemiddelingscomité met het Europees Parlement

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad van de Europese Unie (Raad)

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

4.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

5.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

6.

Meer over...

Terug naar boven