r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Economische en Financiële Zaken (Begroting), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 november 2019
plaats Brussel, België
locatie Brussels, Belgium Toon locatie
organisatie Raad van de Europese Unie (Raad), Europese Raad, Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Start date : 15/11/2019

End date : 15/11/2019

Where:

Brussels, Belgium

Council of the EU and European Council, Presidency of the Council of the EU,

Business, taxation and competition, Economy and the euro,

  • Events/Conf/Fairs

The ECOFIN Council meets every month and brings together economic and financial ministers from all EU Member States. It is responsible for economic policy, taxation issues and the regulation of financial services.

There are also specific ECOFIN sessions to prepare the EU's annual budget which are attended by national budget ministers and the European Commissioner for financial programming and budget.

More information on the Council meeting

Council website

EU Presidency website

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad van de Europese Unie (Raad)

4.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 28 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

5.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

6.

Meer over...

Terug naar boven