r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 8 november 2019
plaats Brussel, België
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 7 november 2019 (OR. en)

13500/19 OJ CONS 58 ECOFIN 939

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

8 november 2019 (12.30)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 13502/19

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid (*) 13651/19 van de directie van de Europese Centrale Bank 13652/19 Aanneming

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten b) Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 13503/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)
 • 4. 
  Accijnzen a) Structuur van de accijns op alcohol: wijziging van de (*) 13518/19 richtlijn van de Raad
  • b) 
   Richtlijn houdende een algemene regeling inzake accijns 13634/19 (herschikking)
  • c) 
   Verordening inzake administratieve samenwerking wat betreft de inhoud van het elektronisch register

  Politiek akkoord

 • 5. 
  Doorgifte en uitwisseling van voor de btw relevante 13519/19

  betalingsgegevens a) Wijziging van de richtlijn betreffende het gemeenschappelijke btw-stelsel wat betreft voorschriften voor betalingsdienstaanbieders b) Wijziging van de verordening betreffende administratieve samenwerking op btw-gebied wat betreft maatregelen ter bestrijding van btw-fraude Algemene oriëntatie

 • 6. 
  Wijziging van de richtlijn betreffende het gemeenschappelijke 13520/1/19 REV 1 btw-stelsel wat betreft de bijzondere regeling voor kleine (*)

  ondernemingen Politiek akkoord

 • 7. 
  Diversen 13504/19

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Belasting van de digitale economie 13405/19

  Stand van zaken

 • 9. 
  Follow-up van de G20-bijeenkomst van de ministers van 13429/19

  Financiën en de presidenten van de centrale banken, en van de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank in oktober 2019 in Washington Informatie van het voorzitterschap en de Commissie

 • 10. 
  Jaarverslag 2019 van het Europees Begrotingscomité

  Presentatie

 • 11. 
  Conclusies over EU-statistieken 13423/19

  Aanneming

 • 12. 
  Conclusies over klimaatfinanciering voor de CoP25 13657/19

  Aanneming

 • 13. 
  Diversen 13571/19

  "Stablecoins" Informatie van het voorzitterschap

o

o o

p.m.:

donderdag 7 november 2019

11.30 uur Macro-economische dialoog

15.00 uur Eurogroep

16.00 uur Eurogroep in inclusieve samenstelling

Vrijdag 8 november 2019

8.00 uur Ministeriële dialoog met de landen van de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie)

9.30 uur Gezamenlijk oriënterend debat met deelname van de ministers van Financiën en Onderwijs

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven