r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 10 oktober 2019
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie Luxembourg Toon locatie
aanwezigen W.B. (Wopke) Hoekstra, M. (Menno) Snel e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 9 oktober 2019 (OR. en)

12428/19 OJ CONS 51 ECOFIN 822

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken)

ECCL, Luxemburg

10 oktober 2019 (9.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 12430/19 b) Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 12768/1/19 REV 1 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Diversen a) Governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor 11521/19 convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone Presentatie door de Commissie
  • b) 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen op het gebied 12426/19 van financiële diensten

   Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Groep op hoog niveau van wijzen voor de Europese financiële 12636/19 structuur voor ontwikkeling

  Presentatie van het verslag en gedachtewisseling

 • 5. 
  Jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de uitvoering van de begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 Presentatie
 • 6. 
  Uitvoering van het actieplan tegen het witwassen van geld 11514/19 + ADD 1 Stand van zaken / gedachtewisseling 11516/19

  11517/19 11518/19 11519/19 12416/19

 • 7. 
  Antiwitwasrichtlijn: beleid ten aanzien van "derde landen met 12418/19 + COR 1 een hoog risico"

  Gedachtewisseling

 • 8. 
  Europees Semester 2019 – Lering 12465/19

  Gedachtewisseling

 • 9. 
  Voorbereiding van de bijeenkomsten van de G20 en het IMF in

  Washington op 17-19 oktober 2019 a) G20-mandaat van de EU 12486/19 b) Verklaring voor het IMFC 12488/19 Goedkeuring c) Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie Informatie van de Finse medevoorzitter

 • 10. 
  Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een (*) 12451/19 lid van de directie van de Europese Centrale Bank 12452/19 Aanneming
 • 11. 
  Diversen a) Internationaal platform inzake duurzame financiering (IPSF)
  • b) 
   Kapitaalmarktenunie c) Stand van uitvoering van de wetgeving op het gebied van financiële diensten Informatie van de Commissie o

   o o

p.m.:

Woensdag 9 oktober 2019

13.00 uur Eurogroep

15.30 uur Eurogroep in inclusieve samenstelling

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven