r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 juli 2019
plaats Brussel, België
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger, W.B. (Wopke) Hoekstra e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 5 juli 2019 (OR. en)

10733/19 OJ CONS 41 ECOFIN 679

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

9 juli 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 10734/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 10832/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Eigen middelen 10653/19

  Stand van zaken

 • 4. 
  Diversen

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Presentatie van het werkprogramma van het voorzitterschap

  Gedachtewisseling

 • 6. 
  Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van 10916/19 de president van de Europese Centrale Bank 10682/19 Aanneming
 • 7. 
  Europees Semester: landspecifieke aanbevelingen (*) 9955/19

  Aanneming 10182/1/19 REV 1 8. Diversen

  Luchtvaartbelasting en koolstofbeprijzing Informatie van de Nederlandse delegatie

  o

  o o

p.m.:

Maandag 8 juli 2019

15.00 Eurogroep

17.30 Eurogroep in inclusieve samenstelling

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven