r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad geeft Commissie mandaat om te onderhandelen over internationale overeenkomsten inzake elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 6 juni 2019.

De Raad heeft vandaag 2 mandaten goedgekeurd waarmee de Commissie namens de EU kan onderhandelen over een overeenkomst met de VS om de toegang tot elektronisch bewijsmateriaal voor justitiële samenwerking in strafzaken te versoepelen, respectievelijk kan deelnemen aan de onderhandelingen in de Raad van Europa over een 2e aanvullend protocol bij het cybercrimeverdrag.

Het overkoepelende doel is de toegang tot elektronisch bewijsmateriaal - zoals e‑mails of in de cloud opgeslagen documenten - te versoepelen, zodat dit bewijs kan worden gebruikt in strafprocedures. Als de onderhandelingen tot een goed einde worden gebracht, zullen de 2 overeenkomsten een aanvulling vormen op het EU‑kader inzake toegang tot elektronisch bewijsmateriaal, dat momenteel wordt besproken door de EU‑instellingen en waarover de Raad zijn standpunt heeft ingenomen in december 2018 en maart 2019.

De Europese grenzen houden misdadigers niet tegen. Zij maken gebruik van snelle en moderne technologieën om hun illegale activiteiten te organiseren en hun sporen nadien uit te wissen. Veel van de gegevens die nodig zijn om deze misdadigers op te sporen, zijn opgeslagen in de VS of door Amerikaanse bedrijven. Daarom is het van het grootste belang dat de EU en de VS een overeenkomst sluiten zodat onze rechtshandhavingsinstanties sneller wederzijds toegang krijgen tot elektronisch bewijsmateriaal. Dat zal Europa veiliger maken. Tegelijk moet erop worden toegezien dat de gegevens, de privacy en de procedurele rechten van onze burgers worden beschermd.

Ana Birchall, Roemeens vicepremier, Minister van Justitie ad interim

In de onderhandelingsmandaten benadrukte de Raad dat de overeenkomsten verenigbaar moeten zijn met de EU‑wetgeving inzake toegang tot elektronisch bewijsmateriaal die nu ter tafel ligt. De Raad onderstreepte dat hij nauw betrokken wil blijven bij de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen.

Achtergrond

Overeenkomst EU‑VS over vlottere toegang tot elektronisch bewijsmateriaal

De sluiting van een overeenkomst met de VS zou een kader voor samenwerking scheppen, ook voor rechtstreekse samenwerking met dienstaanbieders. Zo zou de toegang tot elektronisch bewijsmateriaal kunnen worden bespoedigd. Momenteel duurt het namelijk gemiddeld 10 maanden voordat gevraagde gegevens worden verstrekt. Die termijn zou kunnen worden verkort tot 10 dagen. De overeenkomst zou ook sterke waarborgen voor de bescherming van grondrechten bevatten.

Momenteel werken in de VS gevestigde dienstaanbieders op vrijwillige basis samen met Europese rechtshandhavingsinstanties. Zij mogen de gevraagde gegevens volgens de Amerikaanse wetgeving niet altijd rechtstreeks aan de Europese autoriteiten bezorgen na een verzoek om toegang tot elektronisch bewijsmateriaal.

2e aanvullend protocol bij het Verdrag van Boedapest

In september 2017 nam de Raad van Europa zich voor een 2e aanvullend protocol op te stellen bij het Verdrag van Boedapest inzake cybercriminaliteit. Doel van het protocol is regels op te stellen voor een effectievere en eenvoudigere regeling voor wederzijdse rechtshulp, die het mogelijk maakt rechtstreeks samen te werken met dienstaanbieders in andere staten die partij zijn bij het verdrag en zoekopdrachten uit te breiden tot over de grenzen. Het protocol moet worden voorzien van sterke waarborgen en gegevens­beschermings­voorschriften. Het voordeel van zo'n overeenkomst is dat ze mogelijk over de hele wereld kan worden toegepast. Momenteel zijn 63 landen partij bij het verdrag, waaronder 26 EU‑lidstaten.

Volgende stappen

De Commissie zal naar verwachting spoedig beginnen te onderhandelen met de Amerikaanse regering. Over het protocol bij het Verdrag van Boedapest zijn de onderhandelingen tussen alle partijen al aan de gang.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven