r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 december 2019 10:15 - 11:30
plaats Den Haag
locatie Suze Groenewegzaal Toon locatie
zaal Suze Groenewegzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • Geannoteerde agenda voor de formele EU-Gezondheidsraad van 9 december 2019 en een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsdossiers op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  21501-31-544 Brief regering d.d. 25 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgGeannoteerde agenda voor de formele EU-Gezondheidsraad van 9 december 2019 en een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsdossiers op het terrein van VWS

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad (9 december) d.d. 5 december 2019.

  21501-31-544 Geannoteerde agenda voor de formele EU-Gezondheidsraad van 9 december 2019 en een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsdossiers op het terrein van VWS

 • Strategische inzet EU 2020-2024

  Te behandelen:

  32620-239 Brief regering d.d. 28 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgStrategische inzet EU 2020-2024

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad (9 december) d.d. 5 december 2019.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 15 januari 2020, te 14.00 uur

  32620-239 Strategische inzet EU 2020-2024

 • Lijst met nieuwe EU-voorstellen VWS december 2019

  Te behandelen:

  2019Z23553 Lijst met EU-voorstellen d.d. 28 november 2019 - H.J. Post, griffierLijst met nieuwe EU-voorstellen VWS december 2019

  Besluit: Besluiten conform voorstel op de lijst.

  2019D48752 Lijst met nieuwe EU-voorstellen VWS december 2019

 • Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Te behandelen:

  34891 Initiatiefwetgeving d.d. 22 februari 2018 - C.E. Ellemeet, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  • Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.

  2019D44938 bijtekst (bijgewerkt t/m nr. 10 (NvW d.d. 7 november 2019)

  34891-1 Geleidende brief

  34891-2 Voorstel van wet

  34891-3 Memorie van toelichting

  34891-4 Brief van het lid Ellemeet inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  34891-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

  34891-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

  34891-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

  34891-8 Verslag

  34891-9 Nota naar aanleiding van het verslag

  34891-10 Nota van wijziging

  34891-9 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 6 november 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede KamerlidNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  34891-9 Nota naar aanleiding van het verslag

  34891-10 Nota van wijziging d.d. 7 november 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede KamerlidNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  34891-10 Nota van wijziging

 • Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  35350-XVI Begroting d.d. 26 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 5 december 2019.

  • Beantwoording van de vragen door de regering dient uiterlijk donderdag 12 december 2019 om 14.00 uur plaats te vinden.
  • De plenaire behandeling van de stukken is voorzien in de daaropvolgende week, de laatste vergaderweek voor het kerstreces (week 51: dinsdag 17

   december - donderdag 19 december 2019).

  2019D50225 35350-XVI Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  35350-XVI-1 Voorstel van wet

  35350-XVI-2 Memorie van toelichting

 • Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een aanvullende post op de Najaarsnota

  Te behandelen:

  35350-XVI-3 Brief regering d.d. 26 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgMededeling inzake een vertrouwelijke brief over een aanvullende post op de Najaarsnota

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35350-XVI-3 Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een aanvullende post op de Najaarsnota

 • Reactie op verzoek commissie over stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

  Te behandelen:

  34767-19 Brief regering d.d. 25 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie over stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  34767-19 Reactie op verzoek commissie over stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

 • Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (Kamerstuk 28345-218/219)

  Te behandelen:

  28345-225 Brief regering d.d. 15 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie om de stand van zaken over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Kindermishandeling/Huiselijk geweld.

  • Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.
  • Algemeen overleg inplannen.

  28345-225 Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën

 • Reactie op de petitie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) over HPV-vaccinatie

  Te behandelen:

  32793-456 Brief regering d.d. 20 november 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op de petitie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) over HPV-vaccinatie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Medische preventie/Infectieziekten d.d. 6 februari 2020.

  Adressant informeren

  32793-456 Reactie op de petitie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) over HPV-vaccinatie

 • Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

  Te behandelen:

  34477-67 Brief regering d.d. 15 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportAanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 19 december 2019.

  34477-67 Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

 • Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg (Kamerstuk 35000-XVI-71)

  Te behandelen:

  33578-77 Brief regering d.d. 19 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg.

  Tot nu toe 1 geagendeerde brief voor dit overleg.

  33578-77 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg

 • Patient met Lassa vanuit Sierra Leone

  Te behandelen:

  25295-72 Brief regering d.d. 21 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgPatient met Lassakoorts vanuit Sierra Leone

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Medische preventie/Infectieziekten d.d. 6 februari 2020

  25295-72 Patient met Lassakoorts vanuit Sierra Leone

 • Lassakoorts, vervolgbrief

  Te behandelen:

  25295-73 Brief regering d.d. 24 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgLassakoorts

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Medische preventie/Infectieziekten d.d. 6 februari 2020.

  25295-73 Lassakoorts

 • Ambulancezorg op Voorne-Putten

  Te behandelen:

  29247-297 Brief regering d.d. 21 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgAmbulancezorg op Voorne-Putten

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg.

  Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

  29247-297 Ambulancezorg op Voorne-Putten

 • Avond-, nacht en weekenddiensten ggz

  Te behandelen:

  25424-489 Brief regering d.d. 21 november 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportAvond-, nacht en weekenddiensten ggz

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020.

  25424-489 Avond-, nacht en weekenddiensten ggz

 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs

  Te behandelen:

  32011-74 Brief regering d.d. 22 november 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportOntwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 19 december 2019. Staatssecretaris verzoeken tussentijds geen onomkeerbare stappen te nemen.

  • Betreft een voorhangprocedure.
  • De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 20 december 2019.
  • De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 21 december 2019.

  2019D49817 Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

  32011-74 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs

  Bijlage

  Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs

  Nota van toelichting

 • Reactie op de motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg (Kamerstuk 35300-XVI-112)

  Te behandelen:

  35300-XVI-118 Brief regering d.d. 25 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op de motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de moties ingediend bij het Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020.

  35300-XVI-118 Reactie op de motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg

 • Beantwoording vragen commissie over de voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019 (Kamerstuk 31865-153)

  Te behandelen:

  31865-161 Brief regering d.d. 25 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportBeantwoording vragen commissie over de voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31865-161 Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019

 • Ontwerpbesluit, houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie)

  Te behandelen:

  33506-40 Brief regering d.d. 26 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgOntwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 december 2019 te 14.00 uur.

  • Dit betreft een voorhangprocedure.
  • De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 24 december 2019 op grond van artikel 10 Wet op de orgaandonatie (lichte voorhang).
  • De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 25 december 2019.

  33506-40 Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie)

  Bijlage

  Besluit van houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie)

  Nota van toelichting

 • Kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg

  Te behandelen:

  33506-39 Brief regering d.d. 26 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgKwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Orgaandonatie d.d. 5 februari 2020.

  33506-39 Kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg

  Bijlage

  Uitwerking Motie Nooren c.s. Kwaliteitsstandaard Donatie

 • Adviesaanvraag Gezondheidsraad MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  32793-458 Brief regering d.d. 27 november 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportAdviesaanvraag Gezondheidsraad MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Medische preventie/Infectieziekten d.d. 9 februari 2020.

  32793-458 Adviesaanvraag Gezondheidsraad MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

  Bijlage

  Adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad inzake MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

 • Reactie op verzoek commissie over de registratie-eis van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

  Te behandelen:

  29282-387 Brief regering d.d. 15 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie over de registratie-eis van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

  Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020 d.d. 18 november 2019.

  Adressant informeren.

  29282-387 Reactie op verzoek commissie over de registratie-eis van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

 • Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeenten Boxtel, Deurne, Landerd, Leudal, en Oosterhout over aandacht en een oplossing voor de hoge uitgaven aan jeugdhulp voor (met name) voogdijkinderen

  Te behandelen:

  31839-700 Brief regering d.d. 15 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie over de brief van de gemeenten Boxtel, Deurne, Landerd, Leudal, en Oosterhout over aandacht en een oplossing voor de hoge uitgaven aan jeugdhulp voor (met name) voogdijkinderen

  Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020 d.d. 18 november 2019.

  31839-700 Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeenten Boxtel, Deurne, Landerd, Leudal, en Oosterhout over aandacht en een oplossing voor de hoge uitgaven aan jeugdhulp voor (met name) voogdijkinderen

  Bijlage

  Afschrift van het antwoord op de brief van de gemeenten Boxtel, Deurne, Landerd, Leudal, en Oosterhout over aandacht en een oplossing voor de hoge uitgaven aan jeugdhulp voor (met name) voogdijkinderen

 • Verkenner cao ziekenhuizen

  Te behandelen:

  29282-388 Brief regering d.d. 21 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgVerkenner cao ziekenhuizen

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Medisch Zorglandschap d.d. 28 november 2019.

  29282-388 Verkenner cao ziekenhuizen

 • Brief van het Presidium over vragen gesteld tijdens het plenaire debat over het Preventieakkoord van 3 september jl. over de verhouding tussen artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging en de grondwettelijke positie van Kamerleden

  Te behandelen:

  32793-457 Brief Kamer d.d. 18 november 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede KamerBrief van het Presidium over vragen gesteld tijdens het plenaire debat over het Preventieakkoord van 3 september jl. over de verhouding tussen artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging en de grondwettelijke positie van Kamerleden

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32793-457 Brief van het Presidium over vragen gesteld tijdens het plenaire debat over het Preventieakkoord van 3 september jl. over de verhouding tussen artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging en de grondwettelijke positie van Kamerleden

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 28 november 2019)

  Details

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).
 • 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Dit wetsvoorstel is op 6 november 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

Plenaire debatten

 • Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018)
 • Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 • Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (aangevraagd door het lid Van Toorenburg tijdens de RvW 3 juli 2018) (min. RB, stas. VWS).
 • Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 • Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
 • Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 • Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 • Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019).
 • Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
 • Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
 • Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019)
 • Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
 • Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019).
 • Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019).
 • Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019) (min. VWS, BVO en Media).
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
 • Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019)
 • Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
 • Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019).
 • Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
 • Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
 • Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).
 • Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
 • Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 19 november 2019) (min. VWS, BZK).
 • Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019).
 • Debat over het bericht dat de patiënt risico's liep na faillissement Slotervaartziekenhuis (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 27 november 2019).
 • Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten

  Details

  Besluit: Ter informatie.

 • Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)
 • Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).
 • Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018).
 • Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 • Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)
 • Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
 • Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 • Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
 • Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
 • Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019).

Overzicht nog te houden VAO's en VSO's

 • VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)
 • VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11)
 • VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)
 • VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)
 • VAO IGJ (AO d.d. 13/11)
 • VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)
 • VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)
 • VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)
 • VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10)
 • VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)
 • VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1029)
 • VSO Wet inzake bloedvoorziening (29447, nr. 52)
 • VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31016, nr. 245)
 • VAO Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 27/11)
 • Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Details

  Besluit: Ter informatie

 • WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 een aanverwante zaken, 2 december 2019
 • AO Medische ethiek, 4 december 2019
 • AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
 • AO Zorgfraude, 11 december 2019
 • AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
 • NO Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid, 16 december 2019
 • AO Zwangerschap en geboorte, 18 december 2019
 • AO Maatschappelijke opvang, 19 december 2019
 • AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
 • NO Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen, 20 januari 2020
 • AO Governance in de Zorgsector, 23 januari 2020
 • AO GGZ, 29 januari 2020
 • AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
 • AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
 • AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 februari 2020
 • AO Governance in de Zorgsector, 20 februari 2020
 • AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
 • AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
 • AO PGB, 26 maart 2020
 • AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
 • AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
 • AO Pakketbeheer, 11 juni 2020
 • Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een algemeen overleg naar aanleiding van de brief over de ‘opvolging aanbevelingen Commissie De Winter’( 31015-178).

  Te behandelen:

  2019Z23572 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 28 november 2019 - M. Wörsdörfer, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een algemeen overleg naar aanleiding van de brief over de ‘opvolging aanbevelingen Commissie De Winter’( 31015-178).

  Besluit: Aangezien de kabinetsbrief met de opvolging aanbevelingen van de commissie De Winter in februari 2020 aan de Kamer zal worden gestuurd zal aan de griffie plenair worden verzocht het reeds aangevraagde plenaire debat over het rapport van commissie De Winter in te plannen in de eerste week van maart van 2020

  2019D48791 Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een algemeen overleg naar aanleiding van de brief over de ‘opvolging aanbevelingen Commissie De Winter’( 31015-178).

 • Aanvullen lief- en leedpot commissie VWS

  Te behandelen:

  2019Z23692 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 29 november 2019 - H.J. Post, griffierAanvullen lief- en leedpot commissie VWS

  Besluit: Lief- en leedpot aanvullen.

  De commissie beschikt over een lief- en leedpot bestemd voor kleine, eenmalige uitgaven voor het lief en leed van de commissie. Per vast lid wordt eenmalig een bedrag van 10 euro ingehouden op de incassomachtiging Restaurantbedrijf ten behoeve van deze pot.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek van griffie plenair om minister van BZK en/of staatssecretaris van SZW tevens uit te nodigen voor het nog te houden plenaire debat over de voortgang implementatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Te behandelen:

  2019Z23905 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 3 december 2019 - H.J. Post, griffierVerzoek van griffie plenair om minister van BZK en/of staatssecretaris van SZW tevens uit te nodigen voor het nog te houden plenaire debat over de voortgang implementatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Besluit: Het zal aan het kabinet worden overgelaten welke bewindspersonen zij afvaardigen om deel te nemen aan het debat. Vanuit de commissie VWS wordt naast de minister van VWS in ieder geval de aanwezigheid van de staatssecretaris van SZW op prijs gesteld.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek van het lid Agema (PVV) naar aanleiding van de ontvangst van de brief d.d. 3 december 2019 inzake Planning rapport bouwopgave verpleeghuiscapaciteit (201923980), om het voor de week van 10-12 december geplande plenaire debat tover de toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen te verplaatsen naar januari 2020

  Te behandelen:

  2019Z24096 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 4 december 2019 - M. Agema, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Agema (PVV) naar aanleiding van de ontvangst van de brief d.d. 3 december 2019 inzake Planning rapport bouwopgave verpleeghuiscapaciteit (201923980), om het voornomen plenaire debat over de toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen niet meer in december te houden, maar te verplaatsen naar januari 2020

  Besluit: Verzoek gehonoreerd.

  • Aan de minister van VWS zal worden gevraagd een uitgebreide beleidsreactie op het bovengenoemd rapport zo spoedig mogelijk toe te sturen zodat het debat in januari kan worden ingepland.

  2019D50093 Bouwopgave verpleeghuizen

 • Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) namens het lid Tielen (VVD) om spoedige toezending van de kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid Tielen (VVD) over eerlijker en duidelijker grenzen stellen (35285)

  Te behandelen:

  2019Z24098 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 4 december 2019 - M. Wörsdörfer, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) namens het lid Tielen (VVD) om spoedige toezending van de kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid Tielen (VVD) over eerlijker en duidelijker grenzen stellen (35285)

  Besluit: Verzoek gehonoreerd.

  2019D50546 Aan bewindspersoon - reactie vragen

 • Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om voor het AO Zorgfraude d.d. 11 december 2019 de beantwoording te ontvangen van het schriftelijk overleg d.d. 15 mei 2019 inzake OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA (35000-XVI-126)

  Te behandelen:

  2019Z24099 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 4 december 2019 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Van den Berg (CDA) om voor het AO Zorgfraude d.d. 11 december 2019 de beantwoording te ontvangen van het schriftelijk overleg d.d. 15 mei 2019 inzake OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA (35000-XVI-126)

  Besluit: Verzoek gehonoreerd.

  2019D50083 Fraude bij abortusklinieken

 • Verzoek van het lid Renkema (GroenLinks) inzake de uitvoering van twee moties m.b.t. de brede campagne omtrent veilig en plezierig vrijen

  Te behandelen:

  2019Z24102 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 4 december 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Renkema (GroenLinks) inzake de uitvoering van twee moties m.b.t. de brede campagne omtrent veilig en plezierig vrijen.

  Besluit: Verzoek gehonoreerd.

  2019D49807 Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

3.

Meer over...

Terug naar boven