r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 november 2019 10:15 - 11:30
plaats Den Haag
locatie Suze Groenewegzaal Toon locatie
zaal Suze Groenewegzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019

 • Oplevering EMA-gebouw (Europees Geneesmiddelen Agentschap)

  Te behandelen:

  29477-627 Brief regering d.d. 11 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgOplevering EMA-gebouw (Europees Geneesmiddelen Agentschap)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad (9/12) d.d. 5 december 2019.

  29477-627 Oplevering EMA-gebouw (Europees Geneesmiddelen Agentschap)

 • Lijst met nieuwe EU-voorstellen VWS november 2019

  Te behandelen:

  2019Z22024 Lijst met EU-voorstellen d.d. 13 november 2019 - H.J. Post, griffierLijst met nieuwe EU-voorstellen VWS november 2019

  Besluit: Besluiten conform de voorstellen op de lijst.

  2019D45782 Lijst met nieuwe EU-voorstellen VWS november 2019

 • Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Te behandelen:

  34891 Initiatiefwetgeving d.d. 22 februari 2018 - C.E. Ellemeet, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  2019D44938 bijtekst (bijgewerkt t/m nr. 10 (NvW d.d. 7 november 2019)

  34891-1 Geleidende brief

  34891-2 Voorstel van wet

  34891-3 Memorie van toelichting

  34891-4 Brief van het lid Ellemeet inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  34891-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

  34891-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

  34891-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

  34891-8 Verslag

  34891-9 Nota naar aanleiding van het verslag

  34891-10 Nota van wijziging

  34891-9 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 6 november 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede KamerlidNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  34891-9 Nota naar aanleiding van het verslag

  34891-10 Nota van wijziging d.d. 7 november 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede KamerlidNota van wijziging

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  34891-10 Nota van wijziging

 • Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  Te behandelen:

  35337 Wetgeving d.d. 13 november 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportWijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 december 2019 te 14.00 uur.

  2019D46002 35337 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  35337-1 Koninklijke boodschap

  35337-2 Voorstel van wet

  35337-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies ATR

  Advies AP

  HUF toets NVWA

  35337-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen

  Te behandelen:

  35338 Initiatiefwetgeving d.d. 15 november 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede KamerlidVoorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen

  Besluit: Ter informatie.

  • Advies Raad van State afwachten.

  35338-1 Geleidende brief

  35338-2 Voorstel van wet

  35338-3 Memorie van toelichting

 • Terugkoppeling overleg bevindingen de heer Rinnooy Kan

  Te behandelen:

  29282-386 Brief regering d.d. 5 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgTerugkoppeling overleg bevindingen de heer Rinnooy Kan

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 13 februari 2020.

  29282-386 Terugkoppeling overleg bevindingen de heer Rinnooy Kan

 • Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2019, over het bericht ‘Anti-abortusfolder in de bus bij iedere Nederlander’

  Te behandelen:

  32279-178 Brief regering d.d. 5 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2019, over het bericht ‘Anti-abortusfolder in de bus bij iedere Nederlander’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Medische ethiek d.d. 4 december 2019.

  32279-178 Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2019, over het bericht ‘Anti-abortusfolder in de bus bij iedere Nederlander’

 • Stand van zaken intensieve kindzorg

  Te behandelen:

  34104-266 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportStand van zaken intensieve kindzorg

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wijkverpleging.

  34104-266 Stand van zaken intensieve kindzorg

 • Subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorsemen (KID)

  Te behandelen:

  35300-XVI-95 Brief regering d.d. 6 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgSubsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorsemen (KID)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte d.d. 18 december 2019.

  35300-XVI-95 Subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorsemen (KID)

 • Stand van zaken acties verbetering verstrekking hulpmiddelen

  Te behandelen:

  32805-87 Brief regering d.d. 6 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportStand van zaken acties verbetering verstrekking hulpmiddelen

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Wmo.

  • Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg.
  • De brief van 18 oktober over Acties verbetering verstrekking hulpmiddelen (32805-85) zal van de agenda het algemeen overleg Hulpmiddelen worden gehaald en aan bovengenoemd algemeen overleg worden toegevoegd.
  • NADER: Zie verder agendapunt 32, waarbij is besloten het algemeen overleg Wmo te schrapppen.

  32805-87 Stand van zaken acties verbetering verstrekking hulpmiddelen

 • Agenda acute zorg

  Te behandelen:

  29247-295 Brief regering d.d. 7 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgAgenda acute zorg

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg.

  29247-295 Agenda acute zorg

  Bijlage

  Agenda acute zorg

 • Advies Regie op kennis

  Te behandelen:

  30234-237 Brief regering d.d. 7 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgAdvies Regie op kennis

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken d.d. 2 december 2019.

  30234-237 Advies Regie op kennis

  Bijlage

  Regie op kennis. Advies over de kennisketen van sportevenementen

 • Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot “Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming”

  Te behandelen:

  27529-196 Brief regering d.d. 6 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot “Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming”

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog in te plannen VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming.

  27529-196 Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot “Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming”

 • Opvolging aanbevelingen Commissie De Winter

  Te behandelen:

  31015-178 Brief regering d.d. 8 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportOpvolging aanbevelingen Commissie De Winter

  Besluit: Betrekken bij het plenair debat over het rapport van de commissie De Winter.

  De commissie heeft eerder de wens uitgesproken dit debat nog voor het kerstreces te voeren.

  31015-178 Opvolging aanbevelingen Commissie De Winter

 • Brancherapport Sport van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

  Te behandelen:

  30234-238 Brief regering d.d. 11 november 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgBrancherapport Sport van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken d.d. 2 december 2019.

  30234-238 Brancherapport Sport van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

  Bijlage

  Brancherapport Sport

  Afschrift brief van de Nederlandse Sportraad

 • Beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2018

  Te behandelen:

  29538-308 Brief regering d.d. 12 november 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportBeleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2018

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 4 december 2019

  29538-308 Beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2018

  Bijlage

  Wmo toezicht 2018. Rapport aan de minister over de uitvoering van het Wmo toezicht door de gemeenten in 2018

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 14 november 2019)

  Details

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).
 • 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Dit wetsvoorstel is op 6 november 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

Plenaire debatten

 • Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018)
 • Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 • Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (aangevraagd door het lid Van Toorenburg tijdens de RvW 3 juli 2018) (min. RB, stas. VWS).
 • Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 • Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
 • Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 • Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 • Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019).
 • Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
 • Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
 • Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019)
 • Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
 • Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019).
 • Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019).
 • Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019) (min. VWS, BVO en Media).
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
 • Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019)
 • Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
 • Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019).
 • Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
 • Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
 • Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).
 • Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
 • Dertigleden- en interpellatiedebatten

  Details

  Besluit: Ter informatie.

 • Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)
 • Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).
 • Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018).
 • Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 • Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)
 • Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
 • Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 • Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
 • Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
 • Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).

Overzicht nog te houden VAO's en VSO's

 • VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)
 • VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11)
 • VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)
 • VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)
 • VAO IGJ (AO d.d. 13/11)
 • VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)
 • VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)
 • VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)
 • VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10)
 • VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)
 • VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1029)
 • VSO Wet inzake bloedvoorziening (29447, nr. 52)
 • Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Details

  Besluit: Ter informatie

 • WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020, 18 november 2019
 • AO Hulpmiddelenbeleid, 27 november 2019
 • AO Wlz, 27 november 2019
 • AO Medisch zorglandschap, 28 november 2019
 • WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 een aanverwante zaken, 2 december 2019
 • AO Medische ethiek, 4 december 2019
 • AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
 • AO Zorgfraude, 11 december 2019
 • AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
 • NO Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid, 16 december 2019
 • AO Zwangerschap en geboorte, 18 december 2019
 • AO Maatschappelijke opvang, 19 december 2019
 • AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
 • NO Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen, 20 januari 2020
 • AO Governance in de Zorgsector, 23 januari 2020
 • AO GGZ, 29 januari 2020
 • AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
 • AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
 • AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 februari 2020
 • AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
 • AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
 • AO PGB, 26 maart 2020
 • AO Pakketbeheer, 11 juni 2020
 • Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  2019Z19822 Brief commissie d.d. 16 oktober 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënVoorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag centraal vastgesteld op 5 december 2019 14.00 uur.

  • Beantwoording van de vragen door de regering dient uiterlijk donderdag 12 december 2019 om 14.00 uur plaats te vinden.
  • De plenaire behandeling van de stukken is voorzien in de daaropvolgende week, de laatste vergaderweek voor het kerstreces (week 51: dinsdag 17

   december - donderdag 19 december 2019).

  2019D41378 Aan het Presidium - Behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

 • Uitkomst inventarisatie samenvoegen algemeen overleggen op het terrein van ouderenzorg

 • Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep 'lessen Scandinavische landen langdurige zorg' voor uitbesteed onderzoek aan Vilans

 • Stafnotitie - Kennisagenda commissie VWS 2019 en 2020

 • Verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) over de noodzaak van aanwezigheid van de minister van VWS bij het algemeen overleg Medisch Zorglandschap d.d. 28 november 2019

  Te behandelen:

  2019Z22677 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 november 2019 - A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) inzake de noodzaak van aanwezigheid van de minister van VWS bij het algemeen overleg Medisch Zorglandschap d.d. 28 november 2019

  Besluit: Het wordt aan de bewindspersonen overgelaten wie aanwezig zal zijn bij het algemeen overleg Medische Zorglandschap. Daarbij wel vooropgesteld dat de aanwezige bewindspersoon de beantwoording op alle terreinen voor zijn rekening neemt.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om alsnog in te gaan op het aanbod van de RVS voor een gesprek over de 'B' van Bekwaam

  Te behandelen:

  2019Z22680 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 november 2019 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Van den Berg (CDA) om alsnog in te gaan op het aanbod van de RVS voor een gesprek over de 'B' van Bekwaam

  Besluit: De belangstelling voor een gesprek wordt nogmaals geïnventariseerd op het moment dat de antwoorden op het schriftelijk overleg ter zake zijn ontvangen.

  • • 
   Het gesprek kan doorgang vinden als zich minimaal vier leden aanmelden.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

3.

Meer over...

Terug naar boven