r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 september 2019 10:15 - 11:30
plaats Den Haag
locatie Suze Groenewegzaal Toon locatie
zaal Suze Groenewegzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • Derde schriftelijk verslag over de voortgang van de constructie van het EMA-gebouw

  Te behandelen:

  29477-604 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgDerde schriftelijk verslag over de voortgang constructie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

  29477-604 Derde schriftelijk verslag over de voortgang constructie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

 • Diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg PGB van 4 april 2019

  Te behandelen:

  25657-321 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg PGB van 4 april 2019 (Kamerstuk 25657-318)

  25657-321 Reactie op diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg PGB van 4 april 2019 (Kamerstuk 25657-318)

  Bijlage

  Addendum bij bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019 tot 2022

 • Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstuk 33980)

  Te behandelen:

  33980-32 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

  33980-32 Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

 • Reactie op het verzoek van het lid Geleijnse, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over het bericht ‘Zorg voor patiënten met psychoses is ondermaats’

  Te behandelen:

  25424-477 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op het verzoek van het lid Geleijnse, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over het bericht ‘Zorg voor patiënten met psychoses is ondermaats’

  25424-477 Reactie op het verzoek van het lid Geleijnse, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over het bericht ‘Zorg voor patiënten met psychoses is ondermaats’

 • Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg (Kamerstukken 25424-33628-460)

  Te behandelen:

  25424-478 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg

  25424-478 Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg

 • Reactie op het Gezondheidsraadadvies over desinfectantia

  Te behandelen:

  25295-69 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op het Gezondheidsraadadvies over desinfectantia

  25295-69 Reactie op het Gezondheidsraadadvies over desinfectantia

 • Reactie op de Nederlandse Lyme Monitor 2019 van de Lymevereniging en op de Europese samenwerking bij de bestrijding van tropische infectieziekten

  Te behandelen:

  32793-400 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op de Nederlandse Lyme Monitor 2019 van de Lymevereniging en op de Europese samenwerking bij de bestrijding van tropische infectieziekten

  32793-400 Reactie op de Nederlandse Lyme Monitor 2019 van de Lymevereniging en op de Europese samenwerking bij de bestrijding van tropische infectieziekten

 • Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Jeugdhulp van 13 juni 2019

  Te behandelen:

  31839-687 Brief regering d.d. 24 juni 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingAntwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Jeugdhulp van 13 juni 2019

  31839-687 Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Jeugdhulp van 13 juni 2019

 • Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Spoedzorg LUMC/Bronovo van 26 juni 2019

  Te behandelen:

  29247-289 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgToezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Spoedzorg LUMC/Bronovo van 26 juni 2019

  29247-289 Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Spoedzorg LUMC/Bronovo van 26 juni 2019

  Bijlage

  Meldingsformulier “melding wijziging acute zorgaanbod"

 • Beleidsreactie verkenning 13-wekenecho

  Te behandelen:

  29323-127 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportBeleidsreactie verkenning 13-wekenecho

  29323-127 Beleidsreactie verkenning 13-wekenecho

 • Stand van zaken met betrekking tot neuromodulatie bij chronische pijn nav toezegging AO Pakketbeheer

  Te behandelen:

  29689-1013 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgStand van zaken met betrekking tot neuromodulatie bij chronische pijn nav toezegging AO Pakketbeheer

  29689-1013 Stand van zaken met betrekking tot neuromodulatie bij chronische pijn nav toezegging AO Pakketbeheer

 • Voortzetting Pallas reactor

  Te behandelen:

  33626-11 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgVoortzetting Pallas reactor

  33626-11 Voortzetting Pallas reactor

 • Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl (Kamerstuk 35182)

  Te behandelen:

  35182-3 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportKabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl

  35182-3 Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl

 • Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Nationale Ombudsman: Vrouwen in de knel? Het vervolg.

  Te behandelen:

  29325-101 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Nationale Ombudsman: Vrouwen in de knel? Het vervolg.

  29325-101 Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Nationale Ombudsman: Vrouwen in de knel? Het vervolg.

 • Persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag

  Te behandelen:

  25424-479 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportPersoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag

  25424-479 Persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag

  Bijlage

  Rapportage Verkenning verward gedrag

 • Adviesvraag aan de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden

  Te behandelen:

  27858-480 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgAdviesvraag aan de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden

  27858-480 Adviesvraag aan de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden

  Bijlage

  Adviesvraag aan de Gezondheidsraad

 • Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel

  Te behandelen:

  32793-403 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportTussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel

  32793-403 Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel

  Bijlage

  Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel

 • Voortgang en resultaten van de lopende acties op het terrein van ouderinitiatieven

  Te behandelen:

  24170-194 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportVoortgang en resultaten van de lopende acties op het terrein van ouderinitiatieven

  24170-194 Voortgang en resultaten van de lopende acties op het terrein van ouderinitiatieven

 • Stand van zaken rondom (het tegengaan van) verspilling van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  29477-603 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgStand van zaken rondom (het tegengaan van) verspilling van geneesmiddelen

  29477-603 Stand van zaken rondom (het tegengaan van) verspilling van geneesmiddelen

 • Stimuleringsplan seksuele en relationele vorming in het onderwijs en reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Medische preventie (Kamerstuk 32793-388) en het algemeen overleg Keuzehulp (Kamerstuk 32279-160)

  Te behandelen:

  32793-402 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportStimuleringsplan seksuele en relationele vorming in het onderwijs en reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Medische preventie en het algemeen overleg Keuzehulp

  32793-402 Stimuleringsplan seksuele en relationele vorming in het onderwijs en reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Medische preventie en het algemeen overleg Keuzehulp

  Bijlage

  Stimuleringsplan seksuele en relationele vorming

 • Resultaten van het begeleidend onderzoek naar de werkzame elementen van de maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  35034-5 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportResultaten van het begeleidend onderzoek naar de werkzame elementen van de maatschappelijke diensttijd

  35034-5 Resultaten van het begeleidend onderzoek naar de werkzame elementen van de maatschappelijke diensttijd

  Bijlage

  Rapportage bevindingen begeleidend onderzoek MDT inzage in de werkzame elementen

 • Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2019, over het tekort aan medicijnen

  Te behandelen:

  29477-606 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2019, over het tekort aan medicijnen

  29477-606 Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2019, over het tekort aan medicijnen

 • Vervolgbrief voortgang Landelijke agenda suicidepreventie

  Te behandelen:

  32793-405 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportVervolgbrief voortgang Landelijke agenda suicidepreventie

  32793-405 Vervolgbrief voortgang Landelijke agenda suicidepreventie

  Bijlage

  Cijfers zelf toegebracht letsel en aantallen suïcides spoor

 • Tussenrapportage commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  31765-426 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportTussenrapportage commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  31765-426 Tussenrapportage commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Bijlage

  Tussenrapportage commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

 • Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

  Te behandelen:

  34053-37 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportEvaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

  34053-37 Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

  Bijlage

  Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

 • Reactie op de motie van het lid Raemakers over in gesprek gaan met het AYA-platform (Kamerstuk 31016-207)

  Te behandelen:

  31765-429 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op de motie van het lid Raemakers over in gesprek gaan met het AYA-platform (Kamerstuk 31016-207)

  31765-429 Reactie op de motie van het lid Raemakers over in gesprek gaan met het AYA-platform (Kamerstuk 31016-207)

 • Bloedglucose sensoren Flash Glucose monitoring (FGM) en Continue Glucose Monitoring (CGM)

  Te behandelen:

  32805-84 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgBloedglucose sensoren Flash Glucose monitoring (FGM) en Continue Glucose Monitoring (CGM)

  32805-84 Bloedglucose sensoren Flash Glucose monitoring (FGM) en Continue Glucose Monitoring (CGM)

 • Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (Kamerstuk 28345-219)

  Te behandelen:

  28345-224 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportUitvoering nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (Kamerstuk 28345-219)

  28345-224 Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (Kamerstuk 28345-219)

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan

  Te behandelen:

  31765-428 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over de marktwerking in de zorg

  31765-428 Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over de marktwerking in de zorg

 • Stand van zaken Laurentius Ziekenhuis

  Te behandelen:

  32012-45 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgStand van zaken Laurentius Ziekenhuis

  32012-45 Stand van zaken Laurentius Ziekenhuis

 • Toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

  Te behandelen:

  31016-246 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgToekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

  31016-246 Toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

 • Voortgangsbrief Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen

  Te behandelen:

  31016-247 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgVoortgangsbrief Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen

  31016-247 Voortgangsbrief Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen

  Bijlage

  Brief van Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen

 • Sluiting huisartsenpraktijk Anna Paulowna

  Te behandelen:

  33578-75 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgSluiting huisartsenpraktijk Anna Paulowna

  33578-75 Sluiting huisartsenpraktijk Anna Paulowna

 • Levering van extra medicinale cannabis aan Duitsland

  Te behandelen:

  29477-608 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgLevering van extra medicinale cannabis aan Duitsland

  29477-608 Levering van extra medicinale cannabis aan Duitsland

 • Reactie op verzoek commissie inzake het rapport “Hospital Competition in the Netherlands: An Empirical Investigation” van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt

  Te behandelen:

  34445-16 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op verzoek commissie inzake het rapport “Hospital Competition in the Netherlands: An Empirical Investigation” van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt

  34445-16 Reactie op verzoek commissie inzake het rapport “Hospital Competition in the Netherlands: An Empirical Investigation” van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt

 • Stand van zaken Wet anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde personen

  Te behandelen:

  33675-11 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgStand van zaken Wet anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde personen

  33675-11 Stand van zaken Wet anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde personen

 • Reactie op verzoek commissie inzake secretariaat en het meldpunt van de commissie de Winter tot na de plenaire behandeling van het rapport in stand houden

  Te behandelen:

  31015-176 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie inzake secretariaat en het meldpunt van de commissie De Winter tot na de plenaire behandeling van het rapport in stand houden

  31015-176 Reactie op verzoek commissie inzake secretariaat en het meldpunt van de commissie De Winter tot na de plenaire behandeling van het rapport in stand houden

 • Voortgang Q-koorts en de bestrijding van zoönosen

  Te behandelen:

  25295-71 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgVoortgang Q-koorts en de bestrijding van zoönosen

  25295-71 Voortgang Q-koorts en de bestrijding van zoönosen

 • Maatschappelijke rol van de universitaire medische centra (umc's) in het medische zorglandschap

  Te behandelen:

  33278-8 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgMaatschappelijke rol van de universitaire medische centra (umc's) in het medische zorglandschap

  33278-8 Maatschappelijke rol van de universitaire medische centra (umc's) in het medische zorglandschap

 • Bereikbaarheidsanalyse RIVM 2019

  Te behandelen:

  29247-290 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgBereikbaarheidsanalyse RIVM 2019

  29247-290 Bereikbaarheidsanalyse RIVM 2019

  Bijlage

  Bereikbaarheidsanalyse RIVM 2019

 • Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  27529-189 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgElektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  27529-189 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

 • Gebruik van niet-toegelaten ontsmettingsmiddel - Dutrirock Bedding Powder

  Te behandelen:

  26991-556 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgGebruik van niet-toegelaten ontsmettingsmiddel - Dutrirock Bedding Powder

  26991-556 Gebruik van niet-toegelaten ontsmettingsmiddel - Dutrirock Bedding Powder

 • Visie medisch zorglandschap

  Te behandelen:

  32620-233 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgVisie medisch zorglandschap

  32620-233 Visie medisch zorglandschap

 • Update uitbraak bacterie Zaans Medisch Centrum

  Te behandelen:

  32620-231 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgUpdate uitbraak bacterie Zaans Medisch Centrum

  32620-231 Update uitbraak bacterie Zaans Medisch Centrum

 • Aanbieden GR advies gordelroos

  Te behandelen:

  32793-407 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportAdvies van de Gezondheidsraad ‘Vaccinatie tegen gordelroos’

  32793-407 Advies van de Gezondheidsraad ‘Vaccinatie tegen gordelroos’

  Bijlage

  Vaccinatie tegen gordelroos

 • Overzicht voortgangsrapportages parlementair jaar 2019-2020

  Te behandelen:

  35000-XVI-135 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportOverzicht voortgangsrapportages parlementair jaar 2019-2020

  35000-XVI-135 Overzicht voortgangsrapportages parlementair jaar 2019-2020

 • Airconditioning in verpleeghuizen

  Te behandelen:

  31765-430 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportAirconditioning in verpleeghuizen

  31765-430 Airconditioning in verpleeghuizen

 • Uitstel voortgangsrapportage (Ont)Regel de Zorg

  Te behandelen:

  29515-438 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportUitstel voortgangsrapportage (Ont)Regel de Zorg

  29515-438 Uitstelbrief voortgangsrapportage (Ont)Regel de Zorg

 • Bestuurlijke afspraken gecontroleerde zorgoverdracht Juzt

  Te behandelen:

  31839-692 Brief regering d.d. 16 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportBestuurlijke afspraken gecontroleerde zorgoverdracht Juzt

  31839-692 Bestuurlijke afspraken gecontroleerde zorgoverdracht Juzt

 • Vertrouwelijke ter inzage legging van documenten die aan de onderzoekscommissie van Manen zijn overhandigd

  Te behandelen:

  31016-249 Brief regering d.d. 13 augustus 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgVertrouwelijke ter inzage legging van documenten die aan de onderzoekscommissie van Manen zijn overhandigd

  31016-249 Vertrouwelijke ter inzage legging van documenten die aan de onderzoekscommissie van Manen zijn overhandigd

 • Reactie op verzoek commissie om aan te geven welke concrete stappen het kabinet zet om invulling te geven aan de motie Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal in 2027

  Te behandelen:

  30234-231 Brief regering d.d. 12 augustus 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op verzoek commissie om aan te geven welke concrete stappen het kabinet zet om invulling te geven aan de motie Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal in 2027

  30234-231 Reactie op verzoek commissie om aan te geven welke concrete stappen het kabinet zet om invulling te geven aan de motie Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal in 2027

 • Nader overleg over de regieverpleegkundige

  Te behandelen:

  29282-377 Brief regering d.d. 25 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgNader overleg over de regieverpleegkundige

  29282-377 Nader overleg over de regieverpleegkundige

 • Uitstel toezending beleidsreactie op het Gezondheidsraad advies ‘Vaccinatie tegen HPV’

  Te behandelen:

  32793-409 Brief regering d.d. 25 juli 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportUitstel toezending beleidsreactie op het Gezondheidsraad advies ‘Vaccinatie tegen HPV’

  32793-409 Uitstel toezending beleidsreactie op het Gezondheidsraad advies ‘Vaccinatie tegen HPV’

 • Voorbereidingen VWS op Ebola

  Te behandelen:

  32793-408 Brief regering d.d. 19 juli 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgVoorbereidingen VWS op Ebola

  32793-408 Voorbereidingen VWS op Ebola

 • Definitieve toelating van twee trajecten tot Voorwaardelijke Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

  Te behandelen:

  29689-1020 Brief regering d.d. 19 augustus 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgDefinitieve toelating van twee trajecten tot Voorwaardelijke Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

  29689-1020 Definitieve toelating van twee trajecten tot Voorwaardelijke Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

 • Toekomst Juiste Loket

  Te behandelen:

  24170-196 Brief regering d.d. 20 augustus 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportToekomst Juiste Loket

  24170-196 Toekomst Juiste Loket

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 10 juli 2019)

  Details

  Voorstel: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van stukken waaronder een nota van wijziging).
 • 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw). Dit wetsvoorstel is op 24 april 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 35 161 Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen. Dit wetsvoorstel is op 3 juli 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

Plenaire debatten

 • Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 • Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 • Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018)
 • Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 • Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 • Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 • Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 • Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 • Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019).
 • Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
 • Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019)
 • Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)
 • Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019)
 • Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
 • Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019).
 • Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019).
 • Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019) (min. VWS, BVO en Media).
 • Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (aangevraagd door lid lid Slootweg tijdens de RvW van 6 juni 2019).
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
 • Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019)
 • Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, min. VWS).
 • Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019).
 • Dertigleden- en interpellatiedebatten

  Details

  Voorstel: Ter informatie

 • Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 • Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018)
 • Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018)
 • Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)
 • Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)
 • Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
 • Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).
 • Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
 • Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018).
 • Dertigledendebat over het bericht kinderen in de daklozenopvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
 • Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 • Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
 • Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019)
 • Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)
 • Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (min. RB, VWS)
 • Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
 • Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 • Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
 • Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
 • Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg (min. VWS, RB) (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 12 juni 2019).
 • Dertigledendebat over het bericht dat artsen en apothekers overtreden regels overtreden door medicijntekort’ (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 27 juni 2019).
 • Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Details

  Voorstel: Ter informatie

 • NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio, 9 september 2019
 • AO Orgaandonatie, 11 september 2019
 • AO Wijkverpleging, 11 september 2019
 • AO Eigen bijdragen in de zorg, 12 september 2019
 • AO Evaluatie Pilots Maatschappelijke diensttijd 26 september 2019
 • AO Donorgegevens Kunstmatige bevruchting, 2 oktober 2019
 • AO Ambulancezorg/Acute zorg, 3 oktober 2019
 • AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 3 oktober 2019
 • AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9 oktober 2019
 • AO Verslavingszorg/Drugsbeleid, 10 oktober 2019
 • AO Suicidepreventie, 17 oktober 2019
 • AO Ontwerpschets Maatschappelijke diensttijd, 17 oktober 2019
 • AO Geneesmiddelenbeleid, 6 november 2019
 • AO E-health/Slimme zorg, 7 november 2019
 • AO IGJ, 13 november 2019
 • AO Hulpmiddelenbeleid, 21 november 2019
 • AO Zwangerschap en geboorte, 27 november 2019
 • AO Wlz, 27 november 2019
 • AO De juiste zorg op de juiste plek, 28 november 2019
 • AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
 • AO Zorgfraude, 11 december 2019
 • AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
 • AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
 • Aangepast voorstel van het lid Hijink (SP) rondetafelgesprek Resultaatgericht indiceren


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

3.

Meer over...

Terug naar boven