r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Rekenkamer: meer investeringen in groene energie nodig

donderdag 6 juni 2019, 11:32
Oude en moderne windmolen op een plaat
Bron: © Liesbeth Weijs

LUXEMBURG (ANP) - De EU-landen moeten meer investeren in wind- en zonne-energie. Als er niet meer capaciteit komt, haalt de helft van de lidstaten de doelstelling niet om eind volgend jaar gemiddeld 20 procent van het energieverbruik in de EU uit groene energie te halen, waarschuwt de Europese Rekenkamer in een speciaal rapport.

Tussen 2005 en 2017 is het aandeel windenergie in de EU gemiddeld toegenomen van 2 tot 11 procent en de zonne-energie van 0 tot bijna 4 procent. Maar sinds 2014 is geleidelijk de klad in de groei gekomen, stellen de rekenmeesters. Ze onderzochten in Duitsland, Spanje, Polen en Griekenland wat het effect van financiële steun voor wind- en zonne-energieprojecten is geweest en constateerden dat er vaak sprake was van oversubsidie. Daardoor stegen de elektriciteitsprijzen en nam in enkele gevallen het begrotingstekort toe. Na 2014 schroefden regeringen hun steun terug waardoor het vertrouwen van investeerders daalde en de markt vertraagde.

De rekenkamer roept de lidstaten op door middel van veilingen extra hernieuwbare capaciteit toe te wijzen, burgerparticipatie aan te moedigen en de voorwaarden voor groene energieprojecten te verbeteren.

Terug naar boven