r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Better security for ID documents: Council adopts new rules

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 6 juni 2019.

De EU introduceert strengere beveiligingsregels voor identiteitskaarten in de strijd tegen identiteitsfraude. De Raad heeft vandaag een verordening aangenomen die zal zorgen voor een betere beveiliging van identiteitskaarten van EU-burgers en verblijfsdocumenten die aan EU-burgers en hun familieleden van buiten de EU worden afgeleverd.

De nieuwe regels zullen identiteitskaarten veiliger maken omdat er minimumnormen worden geïntroduceerd voor de daarin vervatte informatie en voor de beveiligingskenmerken die worden gebruikt door alle lidstaten die ze afgeven.

Lidstaten die in hun nationale wetgeving geen identiteitskaarten voorzien, hoeven deze ook niet in te voeren.

Beveiligingsnormen voor identiteitskaarten

In het kader van de nieuwe regels moeten identiteitskaarten worden geproduceerd in een uniform kredietkaartformaat (ID‑1), dienen zij een machineleesbare zone te bevatten en moeten zij voldoen aan de minimumbeveiligingsnormen van de ICAO ( Internationale Burgerluchtvaartorganisatie). Deze kaarten zullen, in digitaal formaat op een contactloze chip, ook een foto en twee vingerafdrukken van de kaarthouder moeten bevatten. Op de identiteitskaarten zal de landcode van de afgevende lidstaat worden vermeld binnen een EU-vlag.

De identiteitskaarten zullen een minimale geldigheidsduur van 5 jaar en een maximale geldigheidsduur van 10 jaar hebben. Lidstaten kunnen aan personen van 70 jaar en ouder identiteitskaarten met een langere geldigheidsduur afleveren. Voor zover deze worden afgegeven, hebben identiteitskaarten voor minderjarigen een geldigheidsduur van minder dan 5 jaar.

Uitfasering oude identiteitskaarten

De nieuwe regels worden 2 jaar na de aanneming van kracht. Dit betekent dat tegen dan alle nieuwe documenten aan de nieuwe criteria moeten voldoen.

Bestaande identiteitskaarten die niet aan de vereisten voldoen, vervallen 10 jaar na de toepassingsdatum voor de nieuwe regels of op hun vervaldatum (wanneer dit vroeger is). Identiteitskaarten die worden verstrekt aan personen van 70 jaar en ouder blijven geldig tot op de vervaldatum, op voorwaarde dat ze aan de gespecificeerde minimale beveiligingsnormen voldoen en een machineleesbare zone bevatten.

De minst beveiligde kaarten die niet aan de minimumnormen voldoen of die geen machineleesbare zone bevatten, vervallen binnen 5 jaar.

Waarborgen inzake gegevensbescherming

De nieuwe regels bevatten krachtige gegevensbeschermingswaarborgen om te verhinderen dat verzamelde gegevens in verkeerde handen vallen. Met name moeten de nationale autoriteiten de beveiliging van de contactloze chip en de daarin opgeslagen gegevens garanderen, zodat die niet kunnen worden gehackt of zonder toestemming kunnen worden geraadpleegd.

Verblijfsdocumenten

De regels bepalen ook de minimale informatie die op verblijfsdocumenten die aan EU-burgers worden afgeleverd, moet staan. Intussen worden ook het formaat en andere specificaties van verblijfskaarten die aan niet-EU-familieleden van EU-burgers worden verstrekt, geharmoniseerd.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven