r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Visa policy: EU updates rules to facilitate legitimate travel and fight illegal migration

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 6 juni 2019.

De Raad heeft vandaag wijzigingen van de verordening betreffende de visumcode goedgekeurd die de voorwaarden voor reguliere reizigers zullen verbeteren en nieuwe instrumenten ter beschikking zullen stellen om de uitdagingen van illegale migratie aan te gaan.

Betere voorwaarden voor reguliere reizigers

De nieuwe regels voorzien in snellere en duidelijkere procedures voor mensen die regulier reizen, met name door:

  • de mogelijkheid om de visumaanvraag reeds 6 maanden tot uiterlijk 15 dagen vóór de reis in te dienen
  • de mogelijkheid om het aanvraagformulier elektronisch in te vullen en te ondertekenen
  • een geharmoniseerde aanpak voor het afgeven van meervoudige inreisvisa aan reguliere reizigers met een positief visumverleden voor een geleidelijk toenemende periode van 1 tot 5 jaar.

Dekking van de verwerkingskosten

Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van visa beter kunnen dekken zonder de aanvragers af te schrikken, worden de visumleges verhoogd tot € 80.

Met de verordening wordt ook een mechanisme ingevoerd waarmee om de 3 jaar wordt bekeken of de visumleges moeten worden gewijzigd.

Betere samenwerking op het gebied van overname van irreguliere migranten

De verordening zal ook bijdragen tot een betere samenwerking met derde landen op het gebied van overname, door een nieuw mechanisme waarbij de behandeling van visa als hefboom wordt gebruikt.

Dit mechanisme houdt in dat Commissie regelmatig beoordeelt in welke mate derde landen meewerken op het gebied van overname. Als een land niet meewerkt, zal de Commissie de Raad voorstellen een uitvoeringsbesluit aan te nemen tot toepassing van specifieke beperkende visummaatregelen met betrekking tot de behandeling van visa en uiteindelijk tot de visumleges.

Wanneer een land wel meewerkt op het gebied van overname, kan de Commissie de Raad voorstellen een uitvoeringsbesluit aan te nemen dat voorziet in een verlaging van de visumleges, een beperking van de termijn om te besluiten over visumaanvragen of een verlenging van de geldigheidsduur van meervoudige inreisvisa.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven