r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU stimulates digital innovation by increasing the availability of publicly funded data

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 6 juni 2019.

De EU vergemakkelijkt het hergebruik van een grote hoeveelheid door de overheidssector bijgehouden gegevens als basismateriaal voor kunstmatige intelligentie, blockchain­technologie en andere geavanceerde digitale technologieën.

De Raad heeft vandaag nieuwe regels vastgesteld met betrekking tot open data en het hergebruik van overheidsgegevens. Dit zal een impuls geven aan de data-economie in de EU, aan de ontwikkeling van een op gegevens gebaseerde samenleving en aan groei en het scheppen van banen in alle sectoren van de economie.

Deze regels zijn een echte stimulans voor kunstmatige intelligentie en zullen Europa helpen om wereldleider te worden op dit cruciale gebied. Ze zullen de digitale sector in de EU, met name kleinere bedrijven en start-ups, versterken, die anders geen toegang zouden hebben tot alle gegevens die zij nodig hebben om te innoveren en uit te breiden.

Alexandru Petrescu, Roemeens Minister van Communicatie en Informatiemaatschappij en voorzitter van de Raad

De nieuwe richtlijn breidt de regels inzake het hergebruik van overheidsinformatie die golden voor openbare lichamen uit tot overheids­bedrijven in de sectoren vervoer en nutsvoorzieningen.

Met de hervorming wordt ook het begrip hoogwaardige datasets ingevoerd; deze moeten gratis ter beschikking worden gesteld via een applicatie­programma-interface (API). De tekst omschrijft 6 grote categorieën hoogwaardige datasets: geospatiaal, aardobservatie en milieu, meteorologisch, statistiek, ondernemingen en eigendom van ondernemingen, en mobiliteit. De lijst zal via secundaire wetgeving worden geactualiseerd.

De regels zullen betrekking hebben op door de overheid gefinancierde onderzoeks­gegevens die reeds beschikbaar zijn in openbare databanken. Ook wordt de verspreiding gestimuleerd van dynamische gegevens, zoals realtimegegevens over vervoer of het weer.

In het algemeen zullen overheidsgegevens gratis of tegen een marginale kostprijs beschikbaar zijn.

Bovendien bevordert de hervorming het gebruik van open data, te weten data in open formats die vrijelijk voor om het even welk doeleinde kunnen worden gebruikt en gedeeld.

Procedure en volgende stappen

Op 22 januari 2019 werd een voorlopig akkoord bereikt tussen het Roemeense voorzitterschap en het Europees Parlement. Het Parlement heeft op 4 april 2019 gestemd.

De rechtshandeling zal nu in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Zij treedt 20 dagen na de bekendmaking in werking. De lidstaten krijgen dan twee jaar de tijd om de bepalingen ervan op te nemen in de nationale wetgeving.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven