r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Financiën, Den Haag

Thorbeckezaal Tweede Kamer
datum 5 december 2019 10:00 - 11:00
plaats Den Haag
locatie Thorbeckezaal (THOZ) Toon locatie
zaal Thorbeckezaal (THOZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

 • De besluitenlijsten van de procedurevergadering van 20 november 2019 en van de extra procedurevergadering van 2 december 2019 worden vastgestelld.

 • Brievenlijst

 • Verslag Ecofin Begrotingsraad van 15 en 18 november 2019

  Te behandelen:

  21501-03-136 Brief regering d.d. 21 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVerslag Ecofin Begrotingsraad van 15 en 18 november 2019

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 27 november 2019

  21501-03-136 Verslag Ecofin Begrotingsraad van 15 en 18 november 2019

  Bijlage

  Stemverklaring

 • Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad op 4 en 5 december 2019

  Te behandelen:

  21501-07-1638 Brief regering d.d. 22 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënGeannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad op 4 en 5 december 2019

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 27 november 2019

  21501-07-1638 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad op 4 en 5 december 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Aanvulling op de Geannoteerde Agenda van de Ecofinraad van 5 december 2019

  Te behandelen:

  21501-07-1640 Brief regering d.d. 26 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAanvulling op de Geannoteerde Agenda van de Ecofinraad van 5 december 2019

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 27 november 2019

  21501-07-1640 Aanvulling op de Geannoteerde Agenda van de Ecofinraad van 5 december 2019

  Bijlage

  Raadsconclusies over de evaluatie van de Energiebelastingrichtlijn

 • Proces hervorming Europees Stabiliteitsmechanisme

  Te behandelen:

  21501-07-1641 Brief regering d.d. 25 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënProces hervorming Europees Stabiliteitsmechanisme

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 27 november 2019.

  21501-07-1641 Proces hervorming Europees Stabiliteitsmechanisme

  Bijlage

  Overzicht van documenten

 • Proces totstandkoming Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen

  Te behandelen:

  21501-07-1639 Brief regering d.d. 22 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënProces totstandkoming Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 27 november 2019.

  21501-07-1639 Proces totstandkoming Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen

 • Najaarsnota 2019 en suppletoire begroting Financiën en Nationale Schuld

  Te behandelen:

  35350-1 Brief regering d.d. 26 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënNajaarsnota 2019

  Besluit: Het behandelschema is reeds door het Presidium vastgesteld (zie noot).

  Het Presidium heeft op voorstel van de commissie Financiën het volgende behandelschema vastgesteld voor de Najaarsnota 2019 en de bijbehorende suppletoire begrotingswetten:

  • donderdag 5 december 2019 om 14.00 uur inbrengen feitelijke vragen;
  • donderdag 12 december 2019 om 14.00 uur beantwoording door het kabinet;
  • week 51 (17-19 december 2019) gezamenlijke plenaire behandeling.

  2019D50228 Lijst van vragen over najaarsnota 2019 (Kamerstuk 35350-1)

  35350-1 Najaarsnota 2019

  35350-IX Begroting d.d. 26 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënWijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Besluit: Het behandelschema is reeds door het Presidium vastgesteld (zie noot).

  Het Presidium heeft op voorstel van de commissie Financiën het volgende behandelschema vastgesteld voor de Najaarsnota 2019 en de bijbehorende suppletoire begrotingswetten:

  • donderdag 5 december 2019 om 14.00 uur inbrengen feitelijke vragen;
  • donderdag 12 december 2019 om 14.00 uur beantwoording door het kabinet;
  • week 51 (17-19 december 2019) gezamenlijke plenaire behandeling.

  2019D50226 35350-IX Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  35350-IX-1 Voorstel van wet

  35350-IX-2 Memorie van toelichting

 • Antwoorden op vragen commissie over het verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie

  Te behandelen:

  35323-(R2138)-3 Brief regering d.d. 22 november 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over het verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie en inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Havana, 22 mei 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35323-(R2138)-3 Verslag van een schriftelijk overleg over het verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie en inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Havana, 22 mei 2019

 • Antwoorden op vragen commissie over het belastingverdrag tussen Nederland en Irak

  Te behandelen:

  35324-3 Brief regering d.d. 25 november 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënAntwoorden op vragen commissie inzake het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Irak tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontgaan en ontwijken van belasting; Bagdad, 1 juli 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35324-3 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Irak tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontgaan en ontwijken van belasting; Bagdad, 1 juli 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Verdrag tussen Nederland en Moldavië over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

  Te behandelen:

  35343-(R2140)-1 Verdrag d.d. 22 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage); Chisinau, 19 juni 2006, en de notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië; Chisinau, 29 augustus 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao of Sint Maarten te kennen worden gegeven uiterlijk op 22 december 2019.

  35343-(R2140)-1 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage); Chisinau, 19 juni 2006, en de notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië; Chisinau, 29 augustus 2019

  Bijlage

  Toelichtende nota

  35343-(R2140)-2 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

 • Stand van zaken afwikkeling RFS en verkoop aandelen SABB

  Te behandelen:

  31789-99 Brief regering d.d. 20 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënStand van zaken afwikkeling RFS en verkoop aandelen SABB

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31789-99 Stand van zaken afwikkeling RFS en verkoop aandelen SABB

 • Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020 (Kamerstuk 34870-18)

  Te behandelen:

  34870-19 Brief regering d.d. 29 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34870-19 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020

 • Aanpak van leningen aan agrarische bedrijven door de Rabobank die mogelijk een verhoogd risico hebben

  Te behandelen:

  2019Z23139 Brief regering d.d. 25 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAanpak van leningen aan agrarische bedrijven door de Rabobank die mogelijk een verhoogd risico hebben

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Najaarsnota 2019.

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 15 januari 2020.

  2019D47926 Aanpak van leningen aan agrarische bedrijven door de Rabobank die mogelijk een verhoogd risico hebben

 • Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 12 november 2019

  Te behandelen:

  32545-112 Brief regering d.d. 20 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVerslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 12 november 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 15 januari 2020.

  32545-112 Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 12 november 2019

  Bijlage

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 12 november 2019

 • Antwoorden op vragen commissie verkenning markt voor groene financiering (Kamerstuk 32013-220)

  Te behandelen:

  32013-225 Brief regering d.d. 29 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoorden op vragen commissie verkenning markt voor groene financiering

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 15 januari 2020.

  32013-225 Verslag van een schriftelijk overleg verkenning markt voor groene financiering

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Jaarplan 2020 Belastingdienst

  Te behandelen:

  31066-539 Brief regering d.d. 20 november 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënJaarplan 2020 Belastingdienst

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 18 december 2019 om 14.00 uur.

  Besluit: Agenderen voor een in februari 2020 te houden algemeen overleg over de Belastingdienst.

  31066-539 Jaarplan 2020 Belastingdienst

  Bijlage

  Jaarplan 2020 Belastingdienst

 • Reactie op verzoek commissie over rapportages Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

  Te behandelen:

  31066-541 Brief regering d.d. 20 november 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënReactie op verzoek commissie over rapportages Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

  Besluit: Agenderen voor een in februari 2020 te houden algemeen overleg over de Belastingdienst.

  31066-541 Reactie op verzoek commissie over rapportages Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

  Bijlage

  Rapportage van de Tijdelijke commissie integriteit Belastingdienst

 • Appreciatie van het arrest over staatssteun aan Starbucks Manufacturing

  Te behandelen:

  25087-251 Brief regering d.d. 21 november 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënAppreciatie van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie inzake staatssteun aan Starbucks Manufacturing

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over (het bestrijden van) belastingontwijking.

  25087-251 Appreciatie van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie inzake staatssteun aan Starbucks Manufacturing

 • Afschrift reactie op het verzoek van de G4 burgemeesters over de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst

  Te behandelen:

  31066-543 Brief regering d.d. 22 november 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënAfschrift reactie op het verzoek van de G4 burgemeesters m.b.t. de besteding van de VJN gelden voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst

  Besluit: Agenderen voor een in februari 2020 te houden algemeen overleg over de Belastingdienst.

  Besluit: De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid wordt op deze brief geattendeerd.

  31066-543 Afschrift reactie op het verzoek van de G4 burgemeesters m.b.t. de besteding van de VJN gelden voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst

  Bijlage

  Reactie op het verzoek van de G4 burgemeesters m.b.t. de besteding van de VJN gelden voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst

 • Antwoorden op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst"

  Te behandelen:

  31066-545 Brief regering d.d. 26 november 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst"

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de Belastingdienst.

  31066-545 Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst"

 • Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

  Te behandelen:

  28362-23 Brief regering d.d. 18 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitleg van artikel 68 Grondwet, de verhouding tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en het ‘belang van de staat’ als weigeringsgrond

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten d.d. 22 januari 2020.

  Besluit: De commissie verzoekt een (staf)notitie te ontvangen met analyse van aan de Kamer gezonden brieven van de regering over artikel 68 van de Grondwet, en spreekt uit dat deze notitie in beginsel openbaar moet kunnen worden gemaakt.

  • De te ontvangen notitie dient tijdig voor het op 22 januari 2020 te houden algemeen overleg beschikbaar te zijn.

  Besluit: De commissiestaf is verzocht een stafnotitie op te stellen, waarin een voorstel wordt gedaan voor het opvragen van wetenschappelijk papers van enkele experts over artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten, bezien tegen de achtergrond van de wijze van behandeling van Wob-verzoeken met betrekking tot de zogenoemde CAF-zaken over kinderopvangtoeslagen.

  • De te ontvangen papers dienen tijdig voor het op 22 januari 2020 te houden algemeen overleg beschikbaar te zijn.

  28362-23 Uitleg van artikel 68 Grondwet, de verhouding tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en het ‘belang van de staat’ als weigeringsgrond

  28362-22 Brief regering d.d. 11 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWob-besluit totstandkoming beantwoording van twee sets Kamervragen over de afhandeling van Wob-verzoeken

  Besluit: Ter informatie.

  28362-22 Wob-besluit totstandkoming beantwoording van twee sets Kamervragen over de afhandeling van Wob-verzoeken

 • Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 • Rapport "Autobelastingen als beleidsinstrument"

  Te behandelen:

  32800-63 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 27 november 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerRapport "Autobelastingen als beleidsinstrument"

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te houden algemeen overleg over autobelastingen.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op dinsdag 14 januari 2020 te 14.00 uur.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de staatsecretaris van Financiën vaststellen op dinsdag 14 januari 2020 te 14.00 uur.

  32800-63 Rapport "Autobelastingen als beleidsinstrument"

  Bijlage

  Rapport Autobelastingen als beleidsinstrument

 • Afschrift van de brief aan Eerste Kamer over trajecten rondom de normeringssystematiek

  Te behandelen:

  2019Z23179 Brief regering d.d. 25 november 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënAfschrift van de brief aan Eerste Kamer over trajecten rondom de normeringssystematiek

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Het kabinet overlegt momenteel met de VNG over mogelijkheden om op korte termijn schommelingen in het accres op te vangen of te dempen en informeert de Kamer nog dit jaar over de voortgang. De budgettaire verwerking van een mogelijke uitkomst vindt zo mogelijk plaats bij Voorjaarsnota 2020.

  2019D47998 Afschrift van de brief aan Eerste Kamer over trajecten rondom de normeringssystematiek

  Bijlage

  Toelichting op trajecten rondom de normeringssystematiek

 • Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019

  Te behandelen:

  2019Z22853 Lijst met EU-voorstellen d.d. 21 november 2019 - A.H.M. Weeber, griffierLijst nieuwe EU-voorstellen 2019

  Besluit: Behandelvoorstellen in de noot volgen.

  • I. 
   COM (2019) 583: UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Spanje en Frankrijk worden gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 5 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Noot: In dit besluit wordt het Frankrijk en Spanje toegestaan om een derogatie op de btw-richtlijn toe te passen om de elektriciteitsverbinding tussen Gatica in Spanje en Cubnezais in Frankrijk aan te merken als voor 50 % op Spaans grondgebied en voor 50 % op Frans grondgebied te zijn gelegen voor wat betreft leveringen van goederen en diensten.

  II. COM (2019) 912: AANBEVELING VAN DE RAAD met het oog op de correctie van de vastgestelde significante afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting in Roemenië

  Behandelvoorstel: reeds behandeld

  Noot: Dit onderwerp is reeds ter sprake gekomen bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 27 november.

  III. COM (2019) 922: AANBEVELING VAN DE RAAD met het oog op de correctie van de vastgestelde significante afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting in Hongarije

  Behandelvoorstel: reeds behandeld

  Noot: Dit onderwerp is reeds ter sprake gekomen bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 27 november.

  IV. COM (2019) 930: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Verscherpt toezicht - Griekenland, november 2019

  Behandelvoorstel: reeds behandeld

  Noot: Dit onderwerp is reeds ter sprake gekomen bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 27 november.

  • V. 
   COM (2019) 900: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK betreffende de ontwerpbegrotingsplannen 2020: algemene beoordeling

  Behandelvoorstel: reeds behandeld

  Noot: Dit onderwerp is reeds ter sprake gekomen bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 27 november.

  VI. COM (2019) 601: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Negende verslag van de Commissie over de werking van het stelsel voor de controle van de traditionele eigen middelen (2016-2018) (artikel 6, lid 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 608/2014 van de Raad van 26 mei 2014)

  Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen

  Noot: In dit verslag wordt de werking van het stelsel voor de controle van de traditionele eigen middelen voor de periode 2016-2018 beschreven en geanalyseerd. Dit verslag betreft tevens een analyse van de controles van de Commissie in de lidstaten en follow-up daarvan; follow-up van bevindingen van de Europese Rekenkamer, behandeling van fouten en onregelmatigheden van lidstaten. De controles bij lidstaten blijven noodzakelijk en hebben tot een bedrag van 388 mln EUR aan extra inkomsten geleid.

  VII. COM (2019) 910: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Verslag van de Commissie aan de Raad overeenkomstig artikel -11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1466/97 over de missie voor versterkt toezicht in Roemenië van 25 september 2019

  Behandelvoorstel: reeds behandeld

  Noot: Dit onderwerp is reeds ter sprake gekomen bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 27 november.

  VIII. COM (2019) 921: Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij wordt vastgesteld dat Hongarije geen doeltreffende maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de aanbeveling van de Raad van 14 juni 2019

  Behandelvoorstel: reeds behandeld

  Noot: Dit onderwerp is reeds ter sprake gekomen bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 27 november.

  IX. COM (2019) 913: Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij wordt vastgesteld dat Roemenië geen doeltreffende maatregelen heeft genomen in reactie op de Aanbeveling van de Raad van 14 juni 2019

  Behandelvoorstel: reeds behandeld

  Noot: Dit onderwerp is reeds ter sprake gekomen bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 27 november.

  • X. 
   COM (2019) 920: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Verslag van de Commissie aan de Raad op grond van artikel -11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1466/97 over de missie voor verscherpt toezicht van 26 september 2019 in Hongarije

  Behandelvoorstel: reeds behandeld

  Noot: Dit onderwerp is reeds ter sprake gekomen bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 27 november.

  2019D47388 Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 46-47 (FIN) 2019

 • Programma en begroting voor werkbezoek naar Parijs d.d. 8-10 januari 2020

 • Aanbieding jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2018

 • Reactie op het rapport van het Europees begrotingscomité over de begrotingsregels

  Te behandelen:

  21501-20-1490 Brief regering d.d. 22 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënReactie op het rapport van het Europees begrotingscomité over de begrotingsregels

  Besluit: Betrekken bij het nog te houden plenair debat over de begrotingsregels in de Eurozone.

  Het plenaire debat is aangevraagd door het lid Aukje de Vries tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 september 2019.

  21501-20-1490 Reactie op het rapport van het Europees begrotingscomité over de begrotingsregels

 • Antwoorden op vragen commissie over de Begrotingsraad 15 november (Kamerstuk 21501-03-133)

  Te behandelen:

  21501-03-134 Brief regering d.d. 19 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over de Begrotingsraad 15 november (Kamerstuk 21501-03-133)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  21501-03-134 Verslag van een schriftelijk overleg over de Begrotingsraad 15 november (Kamerstuk 21501-03-133)

 • Initiatiefnota van het lid Van Raan over: “Een belasting op het slachten van dieren”

  Te behandelen:

  35326 Initiatiefnota d.d. 4 november 2019 - L. van Raan, Tweede KamerlidInitiatiefnota van het lid Van Raan over: “Een belasting op het slachten van dieren”

  Besluit: Na toelichting te hebben verkregen van het lid Van Raan (PvdD) op het initiatiefwetsvoorstel dat hij in voorbereiding heeft, besluit de commissie de initiatiefnota niet in behandeling te nemen.

  35326-1 Geleidende brief

  35326-2 Initiatiefnota

 • Voorstel van de leden Bruins (CU, Ronnes (CDA), Alkaya (SP) en Van der Linde (VVD) voor een vaste monitoring (planning en control) cyclus voor Staatsdeelneming vanuit de Commissie Financiën

 • Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 november)

  Details

  Besluit: ter informatie.

  • a) 
   Wetgeving

  week 49 (3, 4 en 5 december)

  dinsdag 3 december:

  35 238 - Wet verwijzingsportaal bankgegevens + 35 245 - Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn + 35 179 - Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  week 3 (14, 15 en 16 januari)

  35 205 - Wet vliegbelasting

  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:

  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  • b) 
   (meerderheids)debatten:

  woensdag 4 december: Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)

  Nog niet geagendeerd:

  • 14. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  • 24. 
   Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
  • 29. 
   Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  • 48. 
   Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  • 71. 
   Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
  • 77. 
   Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  • 90. 
   Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
  • 93. 
   Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  • 100. 
   Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  • 104. 
   Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  • 115. 
   Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister en staatsecretaris Financiën)
  • c) 
   Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  • 44. 
   Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  • 49. 
   Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  • d) 
   Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):

  week 50 (10, 11 en 12 december)

  • VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

  week 51 (17, 18 en 19 december)

  • VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 21/11)
 • Commissieactiviteiten

  Details

  Besluit: 1) het algemeen overleg Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen, gepland op 12 december 2019, wordt uitgesteld tot na ontvangst van een door het lid Leijten (SP) op te stellen inzetnotitie; 2) op verzoek van het lid Aukje de Vries (VVD) word nagegaan of het op 16 januari 2020 geplande algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad al op 14 of 15 januari zou kunnen worden gehouden.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)

  do 12 december 2019 10.15 - 12.15 - AO Begroten en verantwoorden

  do 12 december 2019 17.00 - 18.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

  wo 18 december 2019 10.00 - 13.00 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

  wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten

  do 16 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad*

  wo 22 januari 2020 11.00 - 13.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

  • In de aanloop naar de maandelijkse Ecofinraden en Eurogroepbijeenkomsten wordt telkens een algemeen overleg gepland.

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten

  AO Accountancy

  AO Autobelastingen

  AO Belastingontwijking

  AO Europese btw

  AO ICT Belastingdienst/Douane

  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane

  AO Revolverende fondsen

  Overige commissieactiviteiten

  di 3 december 2019 13.00 -14.00 - Besloten gesprek met de Algemene Rekenkamer over kinderopvangtoeslag

  di 3 december 2019 17.00 - 18.30 - Gesprek met prof. Voermans over het interimadvies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen

  do 12 december 2019 12.30 - 13.30 - Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek Bankenresolutie

  di 17 december 2019 16.30 - 19.30 - Rondetafelgesprek Verduurzaming financiële sector

  wo 08 - vrij 10 januari 2020 - Werkbezoek aan Parijs (tezamen met de commissie Europese Zaken)

  wo 22 januari 2020 - Openbare toelichting door de auteurs van het artikel "The Rise of Phantom Investments"

  do 23 januari 2020 - Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie)

 • Nog niet beantwoorde commissiebrieven (vanaf 1 juli 2019)

  Details

  Besluit: ter informatie

  Brieven aan de minister:

  04-07-2019 - Verzoek inzake juridische adviezen inzake informatievoorziening bij aandelenaankoop Air France-KLM (2019Z14699)

  17-10-2019 - Verzoek inzake brief over de relatie tussen de beleidscyclus en indicatoren van brede welvaart (2019Z20018)

  31-10-2019 - Vragen over rapportage ‘Inventarisatie en appreciatie onderzoeksbeleid ministerie van Buitenlandse zaken’ in relatie tot de operatie Inzicht in Kwaliteit (2019Z20781)

  07-11-2019 - Vragen rapporteurs over begroting 2020 van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (2019Z21591)

  07-11-2019 - Herhaald verzoek om in een andere vorm overzichten van ADR-rapporten te verstrekken (2019Z21495)

  07-11-2019 - Verzoek om planningsbrief ten behoeve van de kennisagenda voor 2020 van de commissie Financiën (2019Z21500)

  07-11-2019 - Verzoek inzake een technische briefing over de staatsbalans/overheidsbalans (2019Z21498)

  08-11-2019 - Verzoek om reactie op aanbevelingen van de Europese Commissie inzake fraudebestrijding (2019Z21621)

  21-11-2019 - Verzoek commissie Financiën inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)

  Brieven aan de staatssecretaris:

  09-07-2019 - Verzoek brief over toeslagenfraude (2019Z14889)

  12-09-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy (2019Z17312)

  28-11-2019 - Verzoek correspondentie Nationale ombudsman (2019Z23583)

 • Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  35300-IX-10 Nota van wijziging d.d. 2 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënNota van wijziging

  Besluit: De Nota van wijziging is betrokken bij de stemming over de begroting op 3 december 2019.

  35300-IX-10 Nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Onderzoek naar de staatsschuld en de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

  Te behandelen:

  35300-75 Brief regering d.d. 3 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënOnderzoek naar de staatsschuld en de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Najaarsnota 2019.

  De minister heeft conform een eerdere toezegging het CPB gevraagd (kwalitatief) onderzoek te doen naar een gewenst niveau van de staatsschuld. Deze analyse zal onderdeel uitmaken van de nieuwe houdbaarheidsstudie van het CPB, die eind december gepubliceerd zal worden.

  35300-75 Onderzoek naar de staatsschuld en de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

 • Tweede nota van wijziging bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245)

  Te behandelen:

  35245-10 Nota van wijziging d.d. 3 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënTweede nota van wijziging

  Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 3 december 2019.

  35245-10 Tweede nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35245 Wetgeving d.d. 1 juli 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënWijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

  Besluit: Ter informatie.

  2019D28966 35245 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

  2019D41262 35245, bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede NvW d.d. 4 december 2019)

  35245-1 Koninklijke boodschap

  35245-2 Voorstel van wet (2e herdruk)

  35245-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  35245-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35245-5 Verslag

  35245-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35245-7 Nota van wijziging

  35245-10 Tweede nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Verslag overleg plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  31477-47 Brief regering d.d. 3 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVerslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van drie wetsvoorstellen op het terrein van witwasbestrijding (kamerstukken 35179, 35238 en 35245) op 3 december 2019.

  31477-47 Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen

 • Reactie op brief van VNO-NCW en MKB-Nederland d.d. 31 oktober 2019 over het UBO-register

  Te behandelen:

  35179-16 Brief regering d.d. 3 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënReactie op verzoek commissie over een reactie op de brief VNO-NCW en MKB-Nederland d.d. 31 oktober 2019 over het UBO-register

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (kamerstukken 35179) op 3 december 2019 en adressant informeren

  35179-16 Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief VNO-NCW en MKB-Nederland d.d. 31 oktober 2019 over het UBO-register

 • Uitwerking van de oplossingsrichting voor knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen

  Te behandelen:

  32800-64 Brief regering d.d. 3 december 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënUitwerking van de oplossingsrichting voor knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 14 januari 2020 om 14.00 uur.

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over autobelastingen.

  32800-64 Uitwerking van de oplossingsrichting voor knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen

 • Voorstel t.b.v. oprichting Integrale werkgroep begroten en verantwoorden

 • Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) inzake een rappel op een toezegging inzake de erf- en schenkbelasting

  Details

  Besluit: per commissiebrief (2019D50408) verzoekt de commissie de minister van Financiën enkele openstaande vragen over de ramingen van erf- en schenkbelasting te beantwoorden, die door de staatssecretaris van Financiën n.a.v. het algemeen overleg Belastingdienst van 25 september 2019 naar de minister zijn doorgeleid.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven