r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

KNAW-commissie Neerlandistiek: veldraadpleging, Amsterdam

datum 13 juni 2019 15:00 - 17:00
plaats Amsterdam
locatie De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Is Nederlands op school echt zo saai? Hoe kan de universitaire opleiding beter aansluiten op het vwo? En zou de aanstelling van meer eerstegraadsleraren een oplossing bieden?

De KNAW-adviescommissie Neerlandistiek buigt zich, op verzoek van de minister van OCW, over de vraag wat het hoger onderwijs en het vwo kunnen doen tegen de teruglopende belangstelling voor de Neerlandistiek. De commissie wil daar graag met direct betrokkenen over in gesprek. Is Nederlands op school echt zo saai? Hoe kan de universitaire opleiding beter aansluiten op het vwo? En zou de aanstelling van meer eerstegraadsleraren een oplossing bieden?

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk vanwege het beperkte aantal plaatsen. U kunt ons laten weten dat u komt via het aanmeldformulier.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven