r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Justitie en Veiligheid (J&V), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 juni 2019 15:25
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Procedure

Consultatie voorontwerp Wet overgang van onderneming in faillissement

Bespreking

 • 4. 
  T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

Bespreking brief en status toezegging

Uitspraken EU Hof van Justitie met gevolgen voor de Overleveringswet

Bespreking

 • 6. 
  E150042

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

Bespreking

 • 7. 
  Mededelingen en informatie
 • 8. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van justitie en veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven