r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Working Party on Development Cooperation, Brussel

Justus Lipsius
datum 13 juni 2019 10:00
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
zaal Room 20.6
organisatie Groep ontwikkelingssamenwerking (GOS), Ad Hocgroep Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

II

Council of the European Union

 

&■ General Secretariat

 

Brussels, 7 June 2019

 

CM 3152/19

 

DEVGEN

 

ACP

 

RELEX

 

COMMUNICATION

NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA

Contact:

codev@consilium.europa.eu

Tel./Fax:

+32 2 281 6087; +32 2 281 2657

Subject:

Working Party on Development Cooperation

Date:

13 June 2019

Time:

10.00

Venue:

COUNCIL

JUSTUS LIPSIUS BUILDING

Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS

 • 1. 
  Adoption of the agenda
 • 2. 
  Humanitarian-Development-Peace Nexus*
 • Update (Commission Services/EEAS) on the implementation of the nexus in the 6 pilots countries
 • Lessons learnt after two years of implementation of the nexus: presentation and exchange of views
 • The peace element in the triple nexus: exchange of views
 • 3. 
  Engagement with civil society in external relations**

Follow up to the Council Conclusions of 2017 (doc. 10279/17)

 • 4. 
  Joint Synthesis Report
 • Draft Council conclusions
 • 5. 
  AOB

CM 3152/19

1

EN

CODEV will join COHAFA for this agenda item.

The Chair and delegates of the Working Party on Human Rights are invited to attend the discussion on this agenda item.

Council documents are available on Delegates Portal. Room attendants will provide copies on request at the earliest opportunity.


1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Groep ontwikkelingssamenwerking (GOS)

Deze raadswerkgroep is verantwoordelijk voor beleidsthema's die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking. Als gevolg daarvan behandelt de groep een grote diversiteit aan onderwerpen. Veel verschillende actoren zijn betrokken bij ontwikkelingswerk. Voorbeelden van zaken waar de werkgroep mee te maken krijgt, zijn de samenhang van ontwikkelingsbeleid vanuit Europa, de effectiviteit van EU-ontwikkelingshulp en het uitwerken door de EU van internationale toezeggingen voor ontwikkelingsondersteuning. Onderwerpen die tevens aan bod komen, zijn democratie en mensenrechten in ontwikkelingsbeleid, de relatie van klimaat en milieu met ontwikkeling, gelijkheid van man en vrouw, gezondheid en rechten met betrekking tot seksualiteit en voortplanting en maatregelen gericht op HIV/AIDS in ontwikkelingssamenwerking.

Doorgaans vergadert de werkgroep één keer per week, maar nu en dan kan dat vaker plaatsvinden voorafgaand aan een vergadering van de Raad van Ministers. Beslissingen die door deze werkgroep zijn voorbereid worden door de ministers van ontwikkelingssamenwerking genomen in het kader van de Raad Buitenlandse Zaken.

3.

Meer over...

Terug naar boven