r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

How to Address Citizenship in a Polarised World?, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 juni 2019
plaats Brussel, België
organisatie Europese Ombudsman

The Ombudsman will give the keynote at the event organised by the European Association of Communication Directors. The keynote will be followed by a panel.


Inhoud

1.

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

2.

Meer over...

Terug naar boven