r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 juni 2019 15:00
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

Deactivering van de quotumheffing

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

Nadere memorie van antwoord; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Nadere procedure

Brief van de staatssecretaris van SZW van 23 mei 2019 met stand van zaken Breed offensief

Bespreking

 • 5. 
  32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Brief van de minister van SZW van 5 juni 2019

Bespreking

 • 6. 
  32043, Q - Kabinetsreactie op advies Commissie Parameters

Brief van de minister van SZW van 11 juni 2019

 • 7. 
  COM(2019)186:

Commissiemededeling over efficiëntere besluitvorming sociaal beleid EU

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda WSBVC Raad 13 juni 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

 • 9. 
  Mededelingen en informatie
 • 10. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven