r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese grens- en kustwacht: start van de eerste gezamenlijke operatie buiten de EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019.

Vandaag start het Europees Grens- en kustwachtagentschap in samenwerking met de Albanese autoriteiten de eerste gezamenlijke operatie op het grondgebied van een buurland van de EU. In volledige overeenstemming met alle betrokken landen zullen vanaf 22 mei teams van het agentschap samen met Albanese grenswachters worden ingezet aan de Grieks-Albanese grens om het grensbeheer te versterken en de veiligheid aan de buitengrenzen van de EU te verbeteren. Met deze operatie begint een nieuwe fase in de samenwerking tussen de EU en de partners van de Westelijke Balkan en komt de volledige operationalisering van het agentschap weer een stap dichterbij.

Het startevenement vindt plaats in Tirana, Albanië, in aanwezigheid van Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur van het Europees Grens- en kustwachtagentschap, Edi Rama, premier van Albanië, en Sandër Lleshaj, minister van Binnenlandse Zaken van Albanië.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: „We gaan nu voor het eerst Europese grens- en kustwachtteams inzetten buiten de EU. Daarmee begint een heel nieuw hoofdstuk in onze samenwerking op het gebied van migratie en grensbeheer met Albanië en de hele westelijke Balkan. Het is een echte doorbraak en een historische stap. De gecoördineerde samenwerking en onderlinge ondersteuning bij de aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen, zoals een beter beheer van migratie en de bescherming van onze gemeenschappelijke grenzen, brengt deze regio dichter bij de EU.”

Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur van het Europees Grens- en kustwachtagentschap: „Vandaag hebben wij een mijlpaal bereikt, zowel voor ons agentschap als voor de bredere samenwerking tussen de Europese Unie en Albanië. We starten de eerste gezamenlijke operatie buiten de Europese Unie, om Albanië te ondersteunen bij de grenscontrole en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.”

Hoewel Albanië uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor de bescherming van zijn grenzen, kan de Europese grens- en kustwacht zowel technische als operationele steun en bijstand verlenen. De teams van de Europese grens- en kustwacht zullen de Albanese grenswachters bijvoorbeeld kunnen ondersteunen bij het verrichten van grenscontroles aan de doorlaatposten en bij het voorkomen van illegale binnenkomsten. Alle operaties en missies aan de Albanese grens met Griekenland zullen worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met zowel de Albanese als de Griekse autoriteiten.

Om Albanië te ondersteunen bij de grenscontrole en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit zet het agentschap aan het begin van de operatie 50 functionarissen, 16 patrouillewagens en één met thermovision uitgeruste bestelbus in. Deze zijn afkomstig uit twaalf EU-lidstaten (Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië en Tsjechië).

Nauwere samenwerking tussen prioritaire derde landen en het Europees Grens- en kustwachtagentschap komt het beheer van irreguliere migratie ten goede, bevordert de veiligheid aan de buitengrenzen van de EU en versterkt de capaciteit van het agentschap om in de onmiddellijke omgeving van de EU op te treden, waardoor het nabuurschap dichter bij de EU komt te staan.

Achtergrond

Het Europees Grens- en kustwachtagentschap kan missies en gezamenlijke operaties uitvoeren op het grondgebied van naburige derde landen, mits vooraf een statusovereenkomst is gesloten tussen de Europese Unie en het betrokken land. De statusovereenkomst die met Albanië is uitonderhandeld en in oktober 2018 is ondertekend, is op 1 mei 2019 in werking getreden. Het is de eerste statusovereenkomst met een partnerland van de Westelijke Balkan die operationeel wordt.

Soortgelijke overeenkomsten werden geparafeerd met Noord-Macedonië (juli 2018), Servië (september 2018), Bosnië en Herzegovina (januari 2019) en Montenegro (februari 2019); deze moeten nog worden afgerond.

Eerder dit jaar hebben het Europees Parlement en de Raad - zoals voorgesteld door de Europese Commissie - besloten het mandaat van het Europees Grens- en kustwachtagentschap te versterken, zodat deze instantie het hoofd kan bieden aan de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd op het gebied van migratie- en grensbeheer. Het versterkte mandaat maakt gezamenlijke operaties en missies mogelijk in landen buiten de onmiddellijke nabijheid van de EU.

Meer informatie

Statusovereenkomst tussen de EU en Albanië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Albanië uitvoert

Persbericht: Grensbeheer: EU ondertekent overeenkomst met Albanië over samenwerking met Europese grens- en kustwacht (5 oktober 2018)

Persbericht: Grensbeheer: Europees Grens- en kustwachtagentschap versterkt operationele samenwerking met Albanië (12 februari 2018)

IP/19/2591


Terug naar boven