r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Syria: EU renews sanctions against the regime by one year

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 17 mei 2019.

Op 17 mei 2019 heeft de Raad de beperkende EU-maatregelen tegen het Syrische regime tot en met 1 juni 2020 verlengd. Aangezien de onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië voortduurt, heeft de EU overeenkomstig haar strategie voor Syrië besloten de beperkende maatregelen tegen het Syrische regime en zijn aanhangers te handhaven.

De Raad heeft ook 5 overleden personen van de lijst geschrapt, evenals een entiteit die niet meer bestaat en een waartegen beperkende maatregelen niet langer gegrond zijn. De lijst telt nu 270 personen en 70 entiteiten die zijn onderworpen aan een reisverbod of een bevriezing van tegoeden, omdat ze verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking van de Syrische burgerbevolking, baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en/of banden hebben met dergelijke personen of entiteiten.

Meer in het algemeen omvatten de huidige sancties tegen Syrië een olie-embargo, beperkingen op bepaalde investeringen, een bevriezing van tegoeden van de Syrische centrale bank die in de EU worden aangehouden, uitvoer­beperkingen voor apparatuur en technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of voor toezicht op of interceptie van internet­communicatie of telefoon­gesprekken.

De EU blijft vastbesloten een blijvende en geloofwaardige politieke oplossing voor het conflict in Syrië te vinden zoals gedefinieerd in Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad en in het communiqué van Genève van 2012.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven