r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoe maken we het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker?, Amsterdam

datum 3 juni 2019 19:00 - 21:00
plaats Amsterdam
locatie OBA Oosterdok, Theaterzaal, Oosterdokskade 143, 1011 DL Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Kunnen we het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker maken door binnen iedere school een schrijfacademie in te richten? Een schrijfacademie waar leerlingen essays leren schrijven, zich volledig kunnen onderdompelen in het werk van schrijvers zoals Vondel, Couperus, Wieringa, Palmen, Marsman of Isik, en waar leerlingen zich bijvoorbeeld kunnen verdiepen in hiphop, brievenromans, het nieuws en gedichten als alternatieve denkruimtes.

Tijdens deze avond bespreken we met sprekers en publiek hoe een school een schrijfacademie, als plusprogramma Nederlands, kan inrichten. We onderzoeken welk model het meest geschikt is en wat de rol van een landelijke schrijfacademie daarbij kan zijn. Drie docenten vertellen hoe zij een plusprogramma Nederlands al in de praktijk brengen, hoe dit uitwerkt voor hun leerlingen en hoe zij verder geholpen kunnen worden in het overbrengen van de rijkdom van onze Nederlandse taal.

De avond is bedoeld voor vakdocenten Nederlands, leerlingen, wetenschappers, beleidsmakers, journalisten, uitgevers, bestuurders en creatieve denkers, die het schoolvak Nederlands willen helpen verrijken.

Meer informatie en aanmelding

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op de website van de Akademie van Kunsten.

Organisatie

Deze bijeenkomst is een initiatief van de Akademie van Kunsten, in het bijzonder Micha Hamel, om vanuit de makerskant mee te denken over de mogelijkheden om het vak Nederlands weer op de kaart te zetten.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven