r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 26 september 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

 • Commissie Financiën: Openbare toelichting door de heer Brenninkmeijer lid van de Europese Rekenkamer op het Jaarverslag 2018 op 9 oktober 2019 14:00-15:00.

 • Brievenlijst

 • Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

  Te behandelen:

  21501-02-2041 Brief regering d.d. 6 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGeannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

  21501-02-2041 Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

 • Toezeggingen n.a.v. Algemeen Overleg van 10 september 2019 inzake de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

  Te behandelen:

  21501-02-2046 Brief regering d.d. 11 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenToezeggingen n.a.v. Algemeen Overleg van 10 september 2019 inzake de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

  21501-02-2046 Toezeggingen n.a.v. Algemeen Overleg van 10 september 2019 inzake de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

 • COSAC Questionnaire ten behoeve van het halfjaarlijks rapport van de COSAC.

 • Uitgaande brief van de commissievoorzitter

  Te behandelen:

  2019Z17415 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 18 september 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenLegislative transparency Cosac plenary december 2019

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Werkbezoek Londen, 6 en 7 oktober 2019

  Details

  Notitie wordt nagezonden.

  Voorstel: ter bespreking

 • EU-Voorstellen

 • Nog te ontvangen brieven

  Details

  • Aan minister buza - Kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie op de toepassing in 2018 van de Verordening nr.1049/2001 inzake de openbare toegang van documenten van het Europees Parlement, Raad en Commissie COM(2019) 356.
  • Aan minister buza - Kabinetsappreciatie financiële aanspraken van Nederland op fondsen van de Europese Commissie in het geval van een no-dealbrexit. Dit betreft een fiche op twee wetsvoorstellen: Aanpassing EU Globaliseringsfonds (2014-2020): COM(2019)397 en Aanpassing EU Solidariteitsfonds (2014-2020): COM(2019)399.
  • Aan minister buza - Kabinetsreactie op het rapport Yellowhammer inzake de gevolgen van een no-dealbrexit, tijdig te ontvangen voor het plenair debat over de Europese Raad dd 17-18 oktober 2019 (Kenmerk: EU-19-B-033).
 • Data procedurevergaderingen januari t/m juli 2020

  Details

  Donderdag 23 januari 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 13 februari 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 05 maart 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 26 maart 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 16 april 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 14 mei 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 04 juni 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 18 juni 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 02 juli 2020 11.30 - 12.30

  Voorstel: data procedurevergaderingen vaststellen.

 • Commissie-agenda

  Details

  03-10-2019 18:00 - 20:00 AO Nederlandse belangenbehartiging in de EU

  06/07-10-2019 Werkbezoek Londen, Verenigd Koninkrijk, inzake Brexit

  08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019

  10-10-2019 rapporteurswerkbezoek Venetië-Commissie van de Raad van Europa

  17-10-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019

  26-11-2019 16:30 - 19:30 AO Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU (*)

  27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019

  28-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki

  19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15-01-2020 13:30 - 15:30 AO EU-Informatievoorziening (nieuw)

  (*) Planning onder voorbehoud van commissieactiviteiten in het kader van het rapporteurschap op dit thema.

  Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Nog te plannen:

  • werkbezoeken Boedapest, Parijs, Brussel

  Voorstel: Ter informatie.

 • Fiche: Mededeling inzake Versterking van de Rechtsstaat binnen de Unie - een blauwdruk voor actie

  Te behandelen:

  22112-2820 Brief regering d.d. 6 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenFiche: Mededeling inzake Versterking van de Rechtsstaat binnen de Unie - een blauwdruk voor actie

  22112-2820 Fiche: Mededeling inzake Versterking van de Rechtsstaat binnen de Unie - een blauwdruk voor actie

 • Rondvraagpunt van de voorbereidingsgroep: Voortgang onderzoek taken en functies Europese Commissie

  Details

  Voorstel: Ter bespreking.


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven