r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 26 september 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Herziene agenda wegens toevoeging agendapunten en zaken (*)

 • Brievenlijst

 • Uitnodiging Council of Europe - Venice Commission voor 120e plenaire vergadering d.d. 10 oktober 2019

 • Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

  Te behandelen:

  21501-02-2041 Brief regering d.d. 6 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGeannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019 (herdruk)

  Besluit: Reeds geagendeerd bij het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019 op 10 september 2019.

  21501-02-2041 Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019 (herdruk)

  21501-02-2048 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2019, over Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019

 • Toezeggingen n.a.v. Algemeen Overleg van 10 september 2019 inzake de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

  Te behandelen:

  21501-02-2046 Brief regering d.d. 11 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenToezeggingen n.a.v. Algemeen Overleg van 10 september 2019 inzake de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

  Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019 op donderdag 12 september 2019.

  21501-02-2046 Toezeggingen n.a.v. Algemeen Overleg van 10 september 2019 inzake de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

 • Verslag van de Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid van 25 juni 2019

  Te behandelen:

  21501-08-790 Brief regering d.d. 20 september 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatVerslag van de Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid van 25 juni 2019

  Besluit: Agenderen voor het volgende (nog te plannen) algemeen overleg Cohesiebeleid.

  21501-08-790 Verslag van de Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid van 25 juni 2019

 • Verslag van de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019.

  Te behandelen:

  21501-02-2047 Brief regering d.d. 20 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag van de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019.

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 15 oktober 2019 op dinsdag 8 oktober.

  21501-02-2047 Verslag van de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019.

 • Kabinetsappreciatie Commissiemededelingen Brexit Contingency d.d. 4 september 2019

  Te behandelen:

  23987-363 Brief regering d.d. 20 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenKabinetsappreciatie Commissiemededelingen Brexit Contingency d.d. 4 september 2019

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 15 oktober 2019 op dinsdag 8 oktober.

  23987-363 Kabinetsappreciatie Commissiemededelingen Brexit Contingency d.d. 4 september 2019

 • Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  23987-364 Brief regering d.d. 25 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenOnderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 15 oktober 2019 op dinsdag 8 oktober.

  23987-364 Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

 • COSAC Questionnaire ten behoeve van het halfjaarlijks rapport van de COSAC.

 • Uitgaande brief van de commissievoorzitter

  Te behandelen:

  2019Z17415 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 18 september 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenLegislative transparency Cosac plenary december 2019

  Besluit: Betrekken bij de voorbereiding van de plenaire COSAC-conferentie in Helsinki d.d. 1-3 december 2019.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Werkbezoek Londen, 6 en 7 oktober 2019

 • EU-Voorstellen

 • Nog te ontvangen brieven

  Details

  • Aan minister buza - Kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie op de toepassing in 2018 van de Verordening nr.1049/2001 inzake de openbare toegang van documenten van het Europees Parlement, Raad en Commissie COM(2019) 356.
  • Aan minister buza - Kabinetsreactie op het rapport Yellowhammer inzake de gevolgen van een no-dealbrexit, tijdig te ontvangen voor het plenair debat over de Europese Raad dd 17-18 oktober 2019 (Kenmerk: EU-19-B-033).
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op de nog te publiceren discussienota voor de Europese Raad in oktober 2019 inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) en op het MFK-onderhandelingsdocument (toezegging uit verslag RAZ dd 16 september).

  Besluit: Ter informatie.

  Noot: Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt verzocht om de kabinetsreactie op het rapport Yellowhammer indien mogelijk vóór 6 oktober 2019 aan de Kamer toe te zenden.

 • Data procedurevergaderingen januari t/m juli 2020

  Details

  Donderdag 23 januari 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 13 februari 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 05 maart 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 26 maart 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 16 april 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 14 mei 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 04 juni 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 18 juni 2020 11.30 - 12.30

  Donderdag 02 juli 2020 11.30 - 12.30

  Besluit: De data van de procedurevergaderingen zijn vastgesteld.

 • Commissie-agenda

  Details

  03-10-2019 15:00 - 15:30 delegatieoverleg werkbezoek Londen (nieuw)

  03-10-2019 18:00 - 20:00 AO Nederlandse belangenbehartiging in de EU

  06/07-10-2019 werkbezoek Londen, Verenigd Koninkrijk, inzake Brexit

  08-10-2019 13:30 - 13:45 petitieaanbieding inzake vrijlating Catalaanse gevangenen in Spanje (nieuw)

  08-10-2019 20:30 - 22:30 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019 (tijdstip gewijzigd)

  10-10-2019 rapporteurswerkbezoek Venetië-Commissie van de Raad van Europa

  17-10-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  13-11-2019 15:30 - 17:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019 (datum en tijdstip gewijzigd)

  26-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019 (datum en tijdstip gewijzigd)

  28-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki

  19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15-01-2020 13:30 - 15:30 AO EU-informatievoorziening (nieuw)

  Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Besluit (1): De commissie besluit het AO Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU uit te stellen tot na het kerstreces.

  Besluit (2): De commissie besluit in te stemmen met deelname van ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het nog te plannen gesprek met de AIV.

  Besluit (3): De commissie besluit dat het werkbezoek aan Parijs van 8 t/m 10 januari 2020 (kerstreces) doorgang vindt. Nadere belangstelling voor deelname zal ook in de commissie Financiën worden geïnventariseerd.

  Besluit (4): De commissie spreekt de wens uit dat ook de planning van plenaire debatten inzake de Europese Raad in de periodieke commissieagenda wordt vermeld.

 • Fiche: Mededeling inzake Versterking van de Rechtsstaat binnen de Unie - een blauwdruk voor actie

  Te behandelen:

  22112-2820 Brief regering d.d. 6 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenFiche: Mededeling inzake Versterking van de Rechtsstaat binnen de Unie - een blauwdruk voor actie

  Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie.

  Besluit: De rapporteurs 'Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie' verzoeken dit fiche te betrekken bij hun werkzaamheden.

  22112-2820 Fiche: Mededeling inzake Versterking van de Rechtsstaat binnen de Unie - een blauwdruk voor actie

 • Rondvraagpunt van de voorbereidingsgroep: Voortgang onderzoek taken en functies Europese Commissie

  Details

  Besluit: De commissie besluit het nog te ontvangen rapport, zodra het is afgerond, te publiceren als Kamerstuk.

  Besluit: De commissie besluit een openbaar gesprek te plannen met de auteurs van het rapport.

  Besluit: De commissie besluit de voorbereidingsgroep te verzoeken een voorstel voor verdere behandeling van het rapport te doen, te bespreken op de volgende procedurevergadering.

 • Rondvraagpunt van het lid Leijten (SP) inzake een mogelijk algemeen overleg inzake Brexit in het herfstreces

  Details

  Besluit: De commissie besluit om de beslissing over een mogelijk algemeen overleg in het herfstreces over de Nederlandse voorbereidingen op een no-dealbrexit aan te houden tot de volgende procedurevergadering op donderdag 17 oktober 2019.

 • Rondvraagpunt van het lid Maeijer (PVV) inzake Raad Algemene Zaken d.d. 15 oktober 2019

  Te behandelen:

  2019Z18207 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 27 september 2019 - V. Maeijer, Tweede KamerlidRondvraagpunt van het lid Maeijer (PVV) inzake Raad Algemene Zaken

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken de Kamer voorafgaande aan het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 15 oktober 2019 in duidelijke bewoordingen te informeren over het kabinetsstandpunt met betrekking tot EU-uitbreiding c.q. Albanië en Noord-Macedonië, en tevens zo concreet mogelijk en zonodig vertrouwelijk te informeren over het Europese krachtenveld dienaangaande.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven