r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 september 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

 • Welkom terug aan het lid Van der Graaf (CU)

  Details

  De voorzitter heet mevrouw Van der Graaf (CU), die na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof is teruggekeerd in de Kamer, opnieuw van harte welkom in de commissie Europese Zaken.

 • Welkom aan twee nieuwe medewerkers

  Details

  De voorzitter heet de rijkstrainees Matthijs Even en Hylke de Sauvage Nolting van harte welkom in de Kamer als nieuwe griffiemedewerkers. Zij zullen het komende halfjaar respectievelijk de commissiestaf in Den Haag en de parlementaire vertegenwoordiging in Brussel versterken.

 • Reactie commissie Europese Zaken van de Sénat de la Republique Française m.b.t. vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (LXI COSAC) d.d. 25 juni 2019

 • Brievenlijst

 • Zijbijeenkomst inzake MFK-dossier met Letse delegatie tijdens EMU-conferentie op maandag 9 september 2019

 • Verslag informele Europese Raad van 30 juni tot en met 2 juli 2019

  Te behandelen:

  21501-20-1469 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag informele Europese Raad van 30 juni tot en met 2 juli 2019

  Besluit: (Desgewenst) reeds betrokken bij het plenaire debat over de Europese Top over EU-banen, gepland op woensdag 4 september 2019.

  21501-20-1469 Verslag informele Europese Raad van 30 juni tot en met 2 juli 2019

 • Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019 (Kamerstuk 21501-02-2032)

  Te behandelen:

  21501-02-2036 Brief regering d.d. 17 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019 op 10 september.

  21501-02-2036 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Antwoorden op vragen commissie over de financiële situatie Raad van Europa (Kamerstuk 20043-119)

  Te behandelen:

  20043-122 Brief regering d.d. 17 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAntwoorden op vragen commissie over de financiële situatie Raad van Europa

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019 op 10 september.

  20043-122 Verslag van een schriftelijk overleg over de financiële situatie Raad van Europa

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario

  Te behandelen:

  23987-362 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenKabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019 op 10 september.

  Besluit: De relevante Kamercommissies informeren over de ontvangst van deze kabinetsbrief en attenderen op de mogelijkheid om de bewindsperso(o)n(en) op hun beleidsterrein te bevragen over de voorbereidingen op een mogelijke no-dealbrexit.

  23987-362 Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario

 • Verslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

  Te behandelen:

  21501-02-2035 Brief regering d.d. 22 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemeen Zaken dd 16 september 2019 op 10 september.

  21501-02-2035 Verslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Toetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces

  Te behandelen:

  22112-2818 Brief regering d.d. 15 augustus 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenToetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces

  Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg EU-informatievoorziening begin 2020.

  22112-2818 Toetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces

 • Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie (Kamerstuk 35078-8)

  Te behandelen:

  35078-32 Brief regering d.d. 30 augustus 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenUitvoering van de motie van het lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie

  Besluit: Instemmen met een informeel, besloten overleg met een delegatie van de AIV over de uitvoering van de aangenomen Kamermotie (Kamerstuk 35 078-8).

  35078-32 Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie

  Bijlage

  Reactie van de AIV over de reikwijdte van het verzoek

 • Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan de Europese instellingen in Brussel op 3 juni 2019

  Te behandelen:

  32672-3 Overig d.d. 11 juli 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenVerslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan de Europese instellingen in Brussel op 3 juni 2019

  Besluit: Ter informatie.

  32672-3 Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan de Europese instellingen in Brussel op 3 juni 2019

 • Factsheet Benoeming president ECB - Prof. dr. Fabian Amtenbrink & dr. R. Repasi

  Te behandelen:

  2019Z15474 Wetenschappelijke factsheet d.d. 1 augustus 2019 - Factsheet Benoeming president ECB - Prof. dr. Fabian Amtenbrink & dr. R. Repasi

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemeen Zaken dd 16 september 2019 op 10 september.

  Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het debat over de Europese top over de EU-banen op woensdag 4 september 2019.

  Desgewenst kan de commissie Financien in de Tweede Kamer het wetenschappelijk factsheet betrekken bij de verdere behandeling van het proces van de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank.

  2019D31887 Factsheet Benoeming president ECB - Prof. dr. Fabian Amtenbrink en dr. R. Repasi

 • Brief aan COSAC Troika inzake transparantie

 • COSAC Questionnaire ten behoeve van het halfjaarlijks rapport van de COSAC

 • EU-Voorstellen

 • Nog te ontvangen brieven

  Details

  • Aan minister buza - Appreciatie van COM (2019) 343 Mededeling “Versterking van de rechtsstaat door meer bewustmaking, jaarlijkse toetsing en doeltreffender handhaving”.

  Besluit: Ter informatie.

 • Commissie-agenda

  Details

  09-09-2019 13:15 - 14:15 Gesprek inzake MFK-dossier met Letse delegatie tijdens EMU-conferentie

  10-09-2019 16:30 - 17:30 Ontvangst 73e Leergang Buitenlandse Betrekkingen door het lid Leijten (SP)

  10-09-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019

  26-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  03-10-2019 18:00 - 20:00 AO Nederlandse belangenbehartiging in de EU

  06/07-10-2019 Werkbezoek Londen, Verenigd Koninkrijk, inzake Brexit

  08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019

  10-10-2019 rapporteurswerkbezoek Venetië-Commissie van de Raad van Europa

  17-10-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019

  26-11-2019 16:30 - 19:30 AO Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU (*)

  27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019

  28-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki

  19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  (*) Planning onder voorbehoud van commissieactiviteiten in het kader van het rapporteurschap op dit thema.

  Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Nog te plannen:

  • werkbezoeken Boedapest, Parijs, Brussel

  Besluit: Ter informatie.

 • Stand van zaken voorgenomen werkbezoeken

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven