r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 september 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

 • Reactie commissie Europese Zaken van de Sénat de la Republique Française m.b.t. vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (LXI COSAC) d.d. 25 juni 2019

 • Brievenlijst

 • Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019 (Kamerstuk 21501-02-2032)

  Te behandelen:

  21501-02-2036 Brief regering d.d. 17 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

  21501-02-2036 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Antwoorden op vragen commissie over de financiële situatie Raad van Europa (Kamerstuk 20043-119)

  Te behandelen:

  20043-122 Brief regering d.d. 17 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAntwoorden op vragen commissie over de financiële situatie Raad van Europa

  20043-122 Verslag van een schriftelijk overleg over de financiële situatie Raad van Europa

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario

  Te behandelen:

  23987-362 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenKabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario

  23987-362 Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario

 • Verslag informele Europese Raad van 30 juni tot en met 2 juli 2019

  Te behandelen:

  21501-20-1469 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag informele Europese Raad van 30 juni tot en met 2 juli 2019

  21501-20-1469 Verslag informele Europese Raad van 30 juni tot en met 2 juli 2019

 • Verslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

  Te behandelen:

  21501-02-2035 Brief regering d.d. 22 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

  21501-02-2035 Verslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse belangenbehartiging in de EU

  Te behandelen:

  35000-V-4 Brief regering d.d. 24 september 2018 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenBeantwoording vragen commissie over de Nederlandse belangenbehartiging in de EU

  35000-V-4 Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse belangenbehartiging in de EU

  Bijlage

  Bezetting EU-posten

  Deelname aan Raden

 • Toetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces

  Te behandelen:

  22112-2818 Brief regering d.d. 15 augustus 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenToetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces

  22112-2818 Toetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces

 • Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan de Europese instellingen in Brussel op 3 juni 2019

  Te behandelen:

  32672-3 Overig d.d. 11 juli 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenVerslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan de Europese instellingen in Brussel op 3 juni 2019

  32672-3 Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan de Europese instellingen in Brussel op 3 juni 2019

 • Brief aan COSAC Troika inzake transparantie

 • EU-Voorstellen

 • Nog te ontvangen brieven

 • Commissie-agenda

  Details

  05-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  10-09-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019

  26-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  03-10-2019 18:00 - 20:00 AO Nederlandse belangenbehartiging in de EU

  06/07-10-2019 Werkbezoek Londen, Verenigd Koninkrijk, inzake Brexit

  08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019

  17-10-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019

  27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019

  28-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki

  19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Nog te plannen:

  • werkbezoek Hongarije (status: reactiebrief afwachten; opnieuw agenderen na het zomerreces)
  • werkbezoek Frankrijk, samen met de commissie Financiën (status: nieuwe datum zoeken)
  • algemeen overleg Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

  Plenaire debatten:

  • debat met de minister-president over de Europese top inzake de topbanen (wordt kort na het zomerreces gepland)

  Voorstel: Ter informatie.


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven