r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen

 • 1. 
  Vaststellen agenda

Brief inzake de politieke dialoog tussen de Eerste Kamer en de Europese Commissie over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie (COM(2017)354); JBZ-Raad

Bespreking

 • 3. 
  Rondvraag

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Immigratie & Asiel en de JBZ-Raad.

Het gaat daarbij onder meer om

 • Vreemdelingenzaken
 • Migratiebeleid (nationaal en internationaal)
 • Integratie
 • Mensenhandel
 • Asielvraagstukken
 • IND, COA, DTV

3.

Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van justitie en veiligheid.

4.

Meer over...

Terug naar boven