r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De Europese Unie en Centraal-Azië: Nieuwe kansen voor een sterker partnerschap

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 15 mei 2019.

De Europese Unie zet haar visie uiteen voor een vernieuwd partnerschap met Centraal-Azië en actualiseert haar voor het eerst in 2007 vastgestelde strategie voor de betrekkingen met de regio.

De nieuwe gezamenlijke mededeling die vandaag door de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid werd goedgekeurd, biedt een nieuwe visie voor een sterker partnerschap met de vijf landen van Centraal-Azië: Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, en Oezbekistan. De mededeling komt op een cruciaal moment waarop de connectiviteit tussen Europa en Azië, alsook de hervormings- en ontsluitingsprocessen in een aantal landen van de regio een snelle ontwikkeling kennen, en een nieuwe impuls aan regionale samenwerking wordt gegeven.

"Centraal-Azië is altijd een sleutelregio geweest: vanwege zijn geschiedenis, zijn cultuur en zijn rol als verbindend element tussen Oost en West. Vandaag wint Centraal-Azië steeds meer aan strategisch belang, te midden van een interne en regionale dynamiek en toenemende mondiale problemen die vragen om een versterkt partnerschap", aldus hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini. "Weerbaarheid en welvaart zullen de pijlers zijn voor onze samenwerking met Centraal-Azië, voor onze steun aan duurzame ontwikkeling en de hervormingsprocessen, ten bate van onze burgers."

Neven Mimica, commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, voegde daaraan toe: "De Europese Unie is een vooraanstaande ontwikkelingspartner voor Centraal-Azië en heeft de regio in de periode 2014-2020 met meer dan 1 miljard euro ondersteund, op gebieden als de rechtsstaat, het milieu, water, handel en grensbeheer. Via een vernieuwd partnerschap willen wij onze betrokkenheid met onze partners in Centraal-Azië versterken om hen te helpen de regio weerbaarder, welvarender en beter onderling gekoppeld te maken."

De gezamenlijke mededeling stelt voor om de toekomstige EU-betrokkenheid speciaal op twee aspecten te richten:

  • een partnerschap voor weerbaarheid, door de capaciteit van de Centraal-Aziatische landen te versterken om interne en externe schokken te boven te komen en hun vermogen tot het doorvoeren van hervormingen te vergroten;
  • en een partnerschap voor welvaart, door steun te verlenen aan de modernisering van de economie, de bevordering van duurzame connectiviteit en investeringen in jongeren.

Voorts is de EU vast van plan om te investeren in regionale samenwerking in Centraal-Azië door de landen van de regio te helpen dialoog en samenwerking op hun eigen tempo te bevorderen.

Voortbouwend op de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst die de Europese Unie met Kazachstan heeft ondertekend, is de EU voornemens om de onderhandelingen over een vergelijkbare overeenkomst met Oezbekistan en Kirgizië af te ronden en het best mogelijke gebruik te maken van haar ruimere instrumentarium inzake ontwikkelingshulp in de regio.

Overeenkomstig haar strategie om Europa en Azië met elkaar te verbinden en met gebruikmaking van de bestaande kaders voor samenwerking zal de EU, waar dat passend is, met de landen van Centraal-Azië partnerschappen opzetten inzake duurzame connectiviteit, op basis van marktbeginselen, transparantie en internationale normen. Mogelijke gebieden voor samenwerking omvatten vervoer, energie en digitale connecties, alsmede contacten van persoon tot persoon.

Gezien het eminente belang dat de Centraal-Aziatische landen hechten aan de toekomst van het land, is de EU tevens van plan om de samenwerking met de Centraal-Aziatische partners op te voeren met het oog op de bevordering van vrede in Afghanistan. De integratie van Afghanistan in de relevante dialogen tussen de EU en Centraal-Azië en in de regionale programma's, waar mogelijk, en de bevordering van meer regionale en trilaterale samenwerkingsprojecten tussen de Afghaanse en de Centraal-Aziatische partners blijven daarom een prioriteit.

Achtergrondinformatie

De gezamenlijke mededeling die vandaag is aangenomen door de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, zal nu worden besproken in de Raad en het Europees Parlement.

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en Commissaris Mimica zijn voornemens de nieuwe EU-strategie inzake Centraal-Azië formeel aan hun Centraal-Aziatische partners te presenteren op de 15e ministeriële ontmoeting EU - Centraal-Azië die op 7 juli a.s. in Bisjkek (Kirgizië) zal plaatsvinden.

Voor meer informatie

Gezamenlijke mededeling - De EU en Centraal-Azië: Nieuwe kansen voor een sterker partnerschap

Factsheet betrekkingen EU - Centraal-Azië

Website van de delegatie van de Europese Unie in Kazachstan

Website van de delegatie van de Europese Unie in Kirgizië

Website van de delegatie van de Europese Unie in Tadzjikistan

Website van het verbindingsbureau van de Europese Unie in Turkmenistan

Website van de delegatie van de Europese Unie in Oezbekistan

IP/19/2494

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven