r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 mei 2019 15:00
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

Deactivering van de quotumheffing

Nadere procedure

 • 3. 
  T02574 - Overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Verzamelbrief pensioenonderwerpen van de minister van SZW (32043, O )

Inbreng voor schriftelijk overleg

 • 4. 
  COM(2019)186:

Commissiemededeling over efficiëntere besluitvorming sociaal beleid EU

 • 5. 
  Mededelingen en informatie
 • 6. 
  Rondvraag

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven