r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rijke boeren ontvangen ruim een derde van EU-inkomenssteun

woensdag 15 mei 2019, 10:52
Tractor © analogicus

DEN HAAG (PDC) - Meer dan een derde van de EU-inkomenssteun komt terecht bij boeren die twee keer modaal of meer verdienen. Slechts een vijfde van de ondersteuning gaat naar boeren die ondanks de steun nog steeds onder het wettelijk minimumloon verdienen.

Dit blijkt uit een het Rapport bij de Nationale Verklaring 2019 van de Algemene Rekenkamer. In dit rapport is onderzocht of de Europese landbouwsubsidies deugdelijk zijn besteed. Een van de beleidsdoelen van de EU is om boeren te voorzien van een redelijke levensstandaard. Het is echter onduidelijk wat daar exact onder verstaan wordt.

Dankzij de steun is het aandeel boeren dat ten minste twee keer modaal verdient gestegen van 15% naar 24%. Het percentage boeren dat onder het bruto minimumloon zitten is dankzij de steun gedaald van 52% naar 36%. In een reactie op het onderzoek erkent minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat er bij grotere boerenbedrijven meer steun terecht lijkt te komen dan nodig. Het kabinet zal hierover nog met maatregelen komen.

Op dit moment onderhandelt Nederland met andere EU-lidstaten over het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode 2021-2027. Het kabinet wil minder geld besteden aan directe inkomenssteun, en meer aan innovatie, vergroening en maatschappelijke opgaven.

Bron: De Algemene Rekenkamer

Terug naar boven