r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voornaamste resultaten Raad Buitenlandse Zaken

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2019, 13:59.

Beelden van de zitting van de Raad Buitenlandse Zaken op 13 mei 2019 in Brussel.

Voornaamste resultaten

Actuele kwesties

De EU is vastbesloten om alles in het werk te stellen en daarbij gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten om ons onderdeel van het JCPOA uit te voeren indien Iran zijn onderdeel blijft nakomen.

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

De hoge vertegenwoordiger en de Ministers van Buitenlandse Zaken hebben gesproken over Iran, na de jongste aankondigingen in verband met het gezamenlijk alomvattend actieplan (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA), het atoomakkoord met Iran. Ze herhaalden dat ze zich ten volle zullen blijven inzetten voor het behoud en de volledige uitvoering van het JCPOA, een belangrijke verwezenlijking van de wereldwijde nucleaire non-proliferatieregeling. Ze toonden zich bezorgd over recente verklaringen van Iran, waarbij ze eraan herinnerden dat ze ieder ultimatum afwijzen en onderstreepten dat het belangrijk is dat Iran het JCPOA blijft nakomen, zoals het dat tot nu toe heeft gedaan en zoals dat reeds 14 keer is bevestigd door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). Tegelijkertijd bevestigden ze zich te zullen blijven inspannen opdat de voordelen van het akkoord ten goede komen aan de Iraanse bevolking. In dit verband betreurden ze dat de Verenigde Staten na hun terugtrekking uit het JCPOA opnieuw sancties hebben opgelegd, en onderstreepten ze dat ze blijven streven naar het volledig operationaliseren van het special purpose vehicle, INSTEX.

De ministers bespraken ook kort de situatie in Venezuela. De hoge vertegenwoordiger bracht aan de ministers verslag uit over de meest recente vergadering van de internationale contactgroep in San José (Costa Rica) op 5-6 mei. De ministers toonden zich bezorgd over de gebeurtenissen van 30 april 2019 en de daaropvolgende escalatie van de spanningen, met verdere repressie van het regime ten aanzien van de oppositie en leden van de Nationale Vergadering. Ze bevestigden hun steun voor de internationale contactgroep als de enige mogelijke aanpak voor het bereiken van een onderhandelde politieke oplossing, zoals in toenemende mate wordt erkend door andere actoren in de regio en daarbuiten.

Venezuela: aanpak van de crisis door de Raad (achtergrondinformatie)

De Ministers van Buitenlandse Zaken hebben ook gesproken over Oekraïne, naar aanleiding van de resultaten van de presidentsverkiezingen. De ministers namen nota van de positieve signalen van de aantredende regering, met name het voornemen om het proces voor de uitvoering van hervormingen voort te zetten en te versterken, wat volgens hen cruciaal blijft opdat het tastbare voordelen voor de Oekraïense bevolking zou opleveren. Ze uitten hun bezorgdheid over het Russische decreet ter vereenvoudiging van de afgifte van paspoorten in sommige gebieden van de Oekraïense regio's Donetsk en Loegansk, en bevestigden hun volledige steun voor Oekraïne en de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit ervan.

Libië

libie

De ministers hebben over Libië gesproken tezamen met Ghassan Salamé, speciaal vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal voor Libië, en hebben van gedachten gewisseld over mogelijke volgende stappen om een verdere escalatie in het conflict te voorkomen.

De EU spreekt met één stem over Libië. Zij heeft duidelijk gesteld dat de militaire aanval van de Libische Nationale Autoriteit (LNA) op Tripoli en de daaropvolgende escalatie in en rond de hoofdstad een ernstige bedreiging van de internationale vrede en veiligheid vormen. Wij memoreerden dat er geen militaire oplossing is, maar dat de oplossing gelegen is in het hervatten van de politieke dialoog van de VN waaraan alle partijen moeten deelnemen.

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

De Raad nam een verklaring aan:

Verklaring van de Raad Buitenlandse Zaken over Libië (persmededeling, 13/05/2019)

Sahel op agenda buitenlandministers EU

Sahel

De Ministers van Buitenlandse Zaken spraken over de Sahel, ter voorbereiding van de zitting 's anderendaags met de Ministers van Defensie van de EU tezamen met de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van de G5-Sahellanden (Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger). De Raad nam conclusies aan over de Sahel.

Conclusies van de Raad over de Sahel (persmededeling, 13/05/2019)

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3688

Brussel

13/05/2019

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden

Indicatief programma

Voorlopige agenda

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Terug naar boven