r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Defensiesamenwerking: Raad evalueert voortgang in kader van PESCO na eerste jaar van uitvoering

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2019.

De Raad heeft vandaag gesproken over de PESCO na het eerste volledige jaar van uitvoering ervan. Hij nam een aanbeveling aan ter evaluatie van de voortgang die door de deelnemende lidstaten is gemaakt bij het nakomen van de verbintenissen in het kader van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO).

De Raad onderstreepte dat de deelnemende lidstaten vooruitgang hebben geboekt wat betreft het verhogen van het niveau van defensie­begrotingen en gezamenlijke defensie-investeringen, met een toename van de geaggregeerde defensie­begrotingen van 3,3 % in 2018 en 4,6 % in 2019. Een andere positieve trend is dat de deelnemende lidstaten in toenemende mate gebruik maken van EU-hulpmiddelen, -initiatieven en -instrumenten in het kader van hun nationale defensieplanning, zoals het herziene vermogens­ontwikkelings­plan (CDP), de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie (CARD) en het industrieel ontwikkelings­programma voor de Europese defensie (EDIDP). Zij zijn de voorbereidingen voor het Europees Defensiefonds gestart, dat het EDIDP zal vervangen voor de periode 2012-2027.

De Raad verzoekt de deelnemende lidstaten om vooruitgang te blijven boeken bij het nakomen van de verdergaande verbintenissen om hun respectieve defensieapparaten onderling af te stemmen, met name om de gezamenlijke vermogens­ontwikkeling te versterken. Hij moedigt hen tevens aan om verdere inspanningen te leveren met betrekking tot de verbintenissen om de beschikbaarheid en inzetbaarheid van de strijdkrachten te vergroten, met name voor militaire missies en operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).

De deelnemende lidstaten worden ook aangemoedigd om de werkzaamheden voort te zetten en zich te concentreren op de snelle en doeltreffende uitvoering van de 34 PESCO-projecten waaraan zij deelnemen, teneinde tastbare resultaten en producten te leveren. Aangezien een groot aantal PESCO-projecten een reactie vormen op prioriteiten van de EU op het gebied van vermogens­opbouw die tevens NAVO-prioriteiten weerspiegelen, zal de samenhang tussen de respectieve processen van de EU en de NAVO voort worden gewaarborgd. De aanbeveling voorziet er tevens in dat, na 2019, de volgende oproep voor PESCO-projecten in 2021 zal plaatsvinden.

Achtergrond

De Raad nam op 11 december 2017 een besluit tot instelling van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) aan. De PESCO maakt nauwere samenwerking op veiligheids- en defensiegebied tussen deelnemende EU-lidstaten mogelijk. Dit permanente kader voor samenwerking inzake defensie biedt lidstaten die dit willen en kunnen de mogelijkheid om samen defensievermogens te ontwikkelen, in gezamenlijke projecten te investeren, of de operationele paraatheid en bijdrage van hun krijgsmacht op te voeren.

De Raad bereikte op 11 december 2017 overeenstemming over 17 initiële projecten en keurde deze op 6 maart 2018 formeel goed. Op 11 november 2018 nam de Raad 17 bijkomende projecten aan. De projecten hebben betrekking op gebieden als opleiding, vermogensontwikkeling, operationele paraatheid te land, op zee en in de lucht, en cyberdefensie.

De 25 lidstaten die deelnemen aan de PESCO zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven