r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Europese Zaken (EUZA), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 juni 2019 15:45
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

 • 1. 
  Vaststellen agenda
 • 2. 
  LXI COSAC 23-25 juni 2019

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties

 • 3. 
  Beneluxparlement, plenaire sessie, 14-15 juni 2019

Terugkoppeling door de delegatieleden

 • 4. 
  COM(2019)260

Mededeling van de Commissie: Uitbreidingsbeleid 2019

Procedure

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda informele Europese Raad van 28 mei 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele Europese Raad 28 mei 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 20 en 21 juni 2019; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

 • 6. 
  Mededelingen en informatie
 • 7. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Meer over...

Terug naar boven