r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Interoperability between EU information systems: Council adopts regulations

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2019.

Infographic - Zo zullen interoperabele databanken de veiligheid in Europa verhogen

Zie volledige infographic

De Raad heeft vandaag 2 verordeningen aangenomen tot vaststelling van een kader voor de interoperabiliteit van EU-informatiesystemen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Door het delen van informatie eenvoudiger te maken, wordt de veiligheid in de EU aanzienlijk vergroot, kan er efficiënter worden gecontroleerd aan de buitengrenzen, wordt de detectie van meerdere identiteiten verbeterd en wordt illegale migratie mee voorkomen en bestreden. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de grondrechten.

Dankzij de interoperabiliteit van informatiesystemen kunnen systemen elkaar aanvullen, kunnen personen makkelijker worden geïdentificeerd en kan identiteitsfraude effectiever worden bestreden. De verordeningen voorzien in de volgende vormen van interoperabiliteit:

  • een Europees zoekportaal, waardoor bevoegde instanties gelijktijdig verschillende informatiesystemen kunnen doorzoeken, op basis van zowel biografische als biometrische gegevens
  • een gedeelde dienst voor biometrische matching, waardoor biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsopnames) uit verschillende systemen kunnen worden opgevraagd en met elkaar vergeleken
  • een gemeenschappelijk identiteitsregister dat biografische en biometrische identiteitsgegevens van onderdanen van derde landen uit verschillende EU-informatiesystemen zal bevatten
  • een complexe identiteitsdetector, die controleert of de biografische identiteitsgegevens in de zoekopdracht in andere systemen voorkomen, zodat kan worden vastgesteld of aan dezelfde biometrische gegevens verschillende identiteiten zijn gekoppeld

De 2 verordeningen hebben betrekking op systemen die door nationale instanties worden gebruikt op het gebied van veiligheid, grens- en migratiebeheer, de behandeling van visumaanvragen, en asiel. De nieuwe verordeningen veranderen niets aan de toegangsrechten tot die systemen zoals beschreven in de rechtsgrondslag van elk van die Europese informatiesystemen, maar zullen het delen van informatie vereenvoudigen en verbeteren.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven